24/09/2016 - Lượt xem: 2627
Sáng 24/9, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có buổi làm việc với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về kết quả thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu theo Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI (giai đoạn 2013-2016).

 

Ảnh: TTXVN

Tại buổi làm việc, Chủ tịch nước đã nghe báo cáo về kết quả triển khai thực hiện phong trào công nhân, hoạt động công đoàn và Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; những nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII vào năm 2018; một số kiến nghị của các cấp công đoàn đối với Đảng, Nhà nước về đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại buổi làm việc Chủ tịch nước nhấn mạnh đất nước đang hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hơn. Quá trình thực hiện đầy đủ các cam kết trong Cộng đồng ASEAN và WTO, tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới sẽ tác động nhiều mặt, trong đó có những tác động đến người lao động và tổ chức công đoàn. Yêu cầu, nhiệm vụ thời gian tới đòi hỏi các cấp công đoàn cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về giai cấp công nhân, công đoàn, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

Trên tinh thần này, Chủ tịch nước đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động các tỉnh/thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương tập trung tuyên truyền, giáo dục, nâng cao giác ngộ giai cấp, nhận thức về Đảng, xây dựng bản lĩnh chính trị; chủ động nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên công đoàn, người lao động để kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước có chủ trương, giải pháp phù hợp.

Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của các cấp công đoàn, hướng mạnh hoạt động về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động chủ yếu; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người lao động gia nhập công đoàn, đa dạng hóa các hình thức tập hợp quần chúng và tăng cường các hoạt động xã hội, chú trọng việc thành lập tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước. Tích cực làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, người lao động; chủ động tham gia, thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể, giải quyết tốt các tranh chấp lao động.

Cùng với đó phải phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lợi ích thiết thực của đội ngũ đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, người lao động và các chính sách xã hội khác, tương xứng với những thành quả của công cuộc đổi mới và đóng góp của giai cấp công nhân.

Chủ tịch nước đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các cấp công đoàn cần đẩy mạnh việc xây dựng tổ chức, kiện toàn đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Tiếp tục nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận về giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn trong điều kiện đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng để cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn, đề xuất với Đảng, Nhà nước đổi mới chủ trương, chính sách, pháp luật, giải pháp xây dựng giai cấp công nhân phát triển toàn diện trong thời kỳ mới.

Chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ở công đoàn các cấp trong sạch, vững mạnh, đội ngũ cán bộ, đảng viên ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ mới; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII); tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế với giai cấp công nhân và công đoàn các nước trên thế giới, góp phần tích cực vào tiến trình hội nhập quốc tế của đất nước.

Chủ tịch nước cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, công đoàn các cấp, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam ngày càng lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước./.

 TTXVN

(Theo Chinhphu)

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD23,600.0023,880.00
THB670.91696.67
SGD17,229.0317,783.71
SEK2,239.772,335.12
SAR6,295.926,548.34
RUB361.74400.49
NOK2,321.942,420.79
MYR5,338.755,455.79
KWD77,134.7580,227.31
KRW17.2918.96
JPY170.48178.67
INR287.38298.90
HKD3,001.433,098.06
GBP28,459.9329,376.19
EUR24,567.4625,683.18
DKK3,294.673,421.22
CNY3,370.283,479.31
CHF24,855.8425,656.06
CAD17,086.6817,636.78
AUD15,698.4116,203.81
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tiến độ Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022 - 2025
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG