Tham dự Lễ khai giảng có các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước cùng 94 đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Lễ khai giảng - ảnh: HM

Bày tỏ niềm vui mừng khi được đến tham dự Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, khóa XII (lớp thứ nhất), thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư và với tình cảm cá nhân, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chào mừng các đồng chí học viên về tham dự lớp học. Đồng thời hoan nghênh Ban Tổ chức Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương, Văn Phòng Trung ương Đảng và các cơ quan, ban, ngành có liên quan vừa qua đã phối hợp chặt chẽ, tích cực chuẩn bị để tổ chức lớp bồi dưỡng theo đúng kế hoạch.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Học tập là một vấn đề quan trọng trong đời sống thường ngày và trong công tác, nhất là trong công tác cách mạng. Học tập vừa là nghĩa vụ, vừa là quyền lợi, rất thiết thân. Cha ông ta đã từng nói “Ăn vóc, học hay”, “Không thày đố mày làm nên”, “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”… Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, các bậc vĩ nhân, lãnh tụ thiên tài như Lênin, Bác Hồ luôn quan tâm tới việc học tập của toàn Đảng, toàn dân, đặc biệt là đối với cán bộ, đảng viên.

Theo Tổng Bí thư, có rất nhiều cái phải học và cũng có nhiều cách để học; học ở trường, ở lớp; học trong cuộc sống, học trong công tác; học ở trong nước, ở ngoài nước; học thày, học bạn; học lẫn nhau; tự nghiên cứu, tự học… Nếu không học thì sẽ lạc hậu, mà lạc hậu sẽ dẫn đến thoái bộ. Bởi thực tiễn luôn vận động, lý luận không ngừng phát triển, đời người là hữu hạn, sự hiểu biết là không cùng.

Các đại biểu tham dự Lễ khai giảng - ảnh: HM

Tổng Bí thư cho rằng: Các đồng chí tham dự lớp học đều đã học nhiều, từng trải qua rất nhiều, dạn dày trong cuộc sống; có nhiều đồng chí đã từng lên lớp, đã làm thày, đã tiến bộ, trở thành Ủy viên Trung ương Đảng, trở thành cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong hệ thống chính trị của chúng ta. Vậy vì sao lần này lại phải học? Học cái gì và học như thế nào? Tổng Bí thư nhấn mạnh: Đây là lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức trên một số lĩnh vực, ở một số vấn đề chứ không phải là toàn diện, vì các đồng chí đã nghe, đã nghiên cứu, đã học nhiều lần. Vì vậy, lớp học với tinh thần chủ yếu là bổ túc, cập nhật những kiến thức mới, có tính chất gợi mở, định hướng để các đồng chí tự nghiên cứu, vận dụng trong hoạt động thực tiễn, phục vụ trực tiếp cho công tác.

Thời gian học rất ngắn, các đồng chí tham gia lớp học rất bận công việc ở cơ quan, địa phương nhưng đã cố gắng sắp xếp để về dự học; các báo cáo viên đều là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị. Các đồng chí học viên sẽ nghiên cứu 9 chuyên đề, đó là những vấn đề về phát triển kinh tế- xã hội; xây dựng Chính phủ liêm chính và hành động; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ; công tác tư tưởng, lý luận; phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa; chiến lược quốc phòng, an ninh, đối ngoại…

Vì vậy,  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị các đồng chí học viên nhận rõ trách nhiệm của mình, học tập nghiêm túc, lắng nghe đầy đủ, với tinh thần khiêm tốn, cầu thị; biến quá trình học thành quá trình tự học, tự nghiên cứu, chủ động, tự giác, theo sự gợi mở, định hướng của các báo cáo viên; các đồng chí cũng cần tìm đọc thêm tài liệu, sách vở với cuộc sống sinh động.  

“Đây cũng là dịp thuận lợi để các đồng chí cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, bổ sung cho nhau và giúp nhau cùng tiến bộ. “Học thày không tày học bạn là như thế”. Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Đồng chí Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ khai giảng - ảnh: HM

Tại Lễ khai giảng, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết: Chương trình học tập, bồi dưỡng của lớp học được thực hiện theo hướng hệ thống lại các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại; đồng thời cung cấp thêm cho các đồng chí những kiến thức mới, những vấn đề có tính lý luận và thực tiễn, phục vụ thiết thực cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

Diễn ra từ ngày 14- 18/8, các đồng chí học viên sẽ nghiên cứu, trao đổi, thảo luận 9 chuyên đề. Đó là xây dựng Chính phủ liêm chính, phục vụ và hành động thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội trong bối cảnh hiện nay; Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và xây dựng đội ngũ cán bộ trong tình hình mới; Công tác tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay; Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, thực hiện dân chủ xã hội và bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân; Chiến lược bảo vệ Tổ quốc, chiến lược quốc phòng và chiến lược quân sự trong tình hình mới; Chiến lược đối ngoại của Việt Nam trong giai đoạn mới; Chiến lược an ninh quốc gia trong tình hình mới; Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế nhà nước và kinh tế tư nhân trong tình hình mới./.

(Theo ĐCSVN)