The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. An Khê: Huy động mọi nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội
13/03/2021 - Lượt xem: 2808
Nhìn lại năm 2020, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã An Khê đã đoàn kết với tinh thần trách nhiệm cao, quyết tâm lãnh đạo Đảng bộ và nhân dân thị xã khắc phục mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong năm và đạt được kết quả tích cực.

Kinh tế - xã hội tiếp tục duy trì phát triển ổn định. Tổng giá trị sản xuất tăng so với cùng kỳ; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng dần tỷ trọng các nhóm ngành công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nhóm ngành nông - lâm nghiệp - thủy sản. Thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đồng thời triển khai công tác xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đạt một số kết quả nhất định; kịp thời hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất nông nghiệp do bị ảnh hưởng của thời tiết; huy động các nguồn lực đẩy mạnh phát triển các mô hình kinh tế hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, bình ổn giá cả, phòng, chống gian lận thương mại. Chú trọng công tác quy hoạch và đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, nhất là đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chỉnh trang đô thị; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, khoa học –- công nghệ, thông tin - truyền thông, lao động, việc làm tiếp tục có bước phát triển; công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện kịp thời, đúng đối tượng.

Cùng với đó, thị xã cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế khắc phục như: Một số chỉ tiêu dự ước không đạt Nghị quyết. Hoạt động của các hợp tác xã, tổ hợp tác và nông hội trên địa bàn chưa phát huy hiệu quả; các chương trình, dự án ứng dụng khoa học công nghệ cao chưa được nhân rộng hiệu quả. Hoạt động thương mại, dịch vụ gặp nhiều khó khăn; một số doanh nghiệp, hộ kinh doanh phải chấm dứt hoặc tạm ngưng hoạt động; thu ngân sách nhà nước và các khoản thu thuế bị ảnh hưởng. Công tác quản lý tài sản công vẫn còn nhiều hạn chế. Tiến độ thi công và giải ngân một số công trình xây dựng cơ bản còn chậm. Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị xã đến năm 2035 chậm chỉnh sửa dẫn đến chưa xây dựng được Quy chế quản lý kiến trúc đô thị… những tồn tại trên có nguyên nhân chung rất lớn từ ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Năm 2021, Thị ủy đề ra mục tiêu: Tổ chức đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội thị xã theo hướng trở thành đô thị loại III. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương gắn với thu hút nguồn lực từ bên ngoài. Tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; hoàn thành các quy hoạch và đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm. Tập trung phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch. Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao và làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phát huy nội lực hoạt động của các mô hình kinh tế hợp tác, hợp tác xã...

Diện tích măng Tây theo mô hình hợp tác xã của đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Cửu An, thị xã An Khê

Để thực hiện mục tiêu trên, Thị ủy tập trung huy động mọi nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng đô thị loại III. Hoàn thành điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị xã An Khê đến năm 2035; triển khai quy hoạch phân khu chức năng gắn với đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị đồng bộ; đảm bảo tiến độ và chất lượng thi công các công trình, dự án trọng điểm, trọng tâm là Dự án Bảo tồn, tôn tạo di tích Tây Sơn Thượng đạo; Công trình Trường bắn, thao trường huấn luyện thị xã; các dự án mở mới đường giao thông kết nối với đường tránh phía Bắc thị xã. Thực hiện kết hợp chặt chẽ vành đai phía bắc và vành đai phía nam trong phát triển đô thị. Tập trung kiểm tra, đôn đốc và có phương án xử lý đối với các dự án đầu tư chậm tiến độ, không đảm bảo chất lượng theo yêu cầu.

Triển khai có hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh xúc tiến thương mại; đảm bảo chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, trong đó, xác định phát triển thương mại – dịch vụ theo định hướng là ngành kinh tế mũi nhọn; kích thích phát triển lĩnh vực công nghiệp, tập trung vào các ngành nghề có thế mạnh của địa phương; đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của thị xã; tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư tham gia đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, nhất là đầu tư hạ tầng thương mại và đầu tư vào cụm công nghiệp thị xã. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển du lịch, tăng cường liên kết vùng, khai thác có hiệu quả các giá trị tài nguyên du lịch hiện có của địa phương.

Thực hiện quyết liệt mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, hiện đại và bền vững. Tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi hợp lý; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng, nhân rộng các mô hình nông nghiệp công nghệ cao gắn với xây dựng, quy hoạch vùng chuyên canh sản xuất các loại cây trồng chủ lực đảm bảo phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của từng vùng. Phát huy nội lực và hiệu quả hoạt động của các mô hình kinh tế hợp tác, hợp tác xã, chú trọng thúc đẩy liên kết sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị. Huy động tối đa các nguồn lực cho nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, quyết tâm hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao tại bốn xã Cửu An, Thành An, Xuân An, Song An và làng nông thôn mới tại xã Song An, Tú An.

Đầu tư nâng cấp, mở rộng diện tích tưới của các công trình thủy lợi. Xây dựng phương án bảo vệ và phát triển diện tích rừng hiện có; tiếp tục triển khai chặt chẽ công tác thu hồi diện tích đất rừng bị lấn chiếm, đồng thời có kế hoạch quản lý, bảo vệ và phát triển rừng sau thu hồi; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về quản lý và bảo vệ rừng. Triển khai đồng bộ giải pháp khai thác tối đa các nguồn thu, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước. Tăng cường thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế; đảm bảo thu đúng, thu đủ các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách nhà nước; cân đối các khoản thu - chi đảm bảo phục vụ kịp thời, hiệu quả nhiệm vụ chính trị địa phương…

Phương Anh

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG