The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Ia Grai: Kết quả sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển thể dục thể thao
13/09/2016 - Lượt xem: 1909
Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 10-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của thể dục, thể thao được chuyển biến tích cực.

Sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 08-NQ/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cụ thể hóa bằng Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 21/12/2012 thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020; Ban Thường vụ Huyện ủy Ia Grai đã tổ chức nghiên cứu, quán triệt nội dung Nghị quyết đến cán bộ chủ chốt toàn huyện; chỉ đạo triển khai, quán triệt và tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, ban hành Chương trình số 15-CTr/HU ngày 04/2/2013 đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, sát với tình hình thực tế của địa phương để triển khai thực hiện.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 10-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của thể dục, thể thao được chuyển biến tích cực. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã chủ động, tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện. Hằng năm đều đưa các chỉ tiêu về phát triển thể dục, thể thao vào nghị quyết của cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện. Qua đó, phong trào thể dục thể thao trên địa bàn huyện tiếp tục phát triển rộng khắp với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; chất lượng phong trào từng bước được nâng lên.

Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” tiếp tục được mở rộng, thu hút sự tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân, góp phần nâng cao sức khỏe, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh ở cơ sở. Công tác phát triển các bộ môn thể thao truyền thống, thể thao phổ thông được quan tâm; thường xuyên duy trì tổ chức các giải thể thao, hội thi thể thao từ huyện đến cơ sở. Hằng năm, huyện tổ chức từ 7 - 10 giải thể thao; các xã, thị trấn, doanh nghiệp trên địa bàn huyện tổ chức khoảng 30 giải với nhiều nội dung thi đấu, như: Bóng chuyền, bóng đá, cầu lông, đẩy gậy, bắn nỏ, kéo co, đi cà kheo... Năm 2013, huyện đã tổ chức thành công Đại hội thể dục, thể thao toàn huyện lần thứ V, thu hút hơn 600 vận động viên trên địa bàn huyện tham gia. Năm 2012 tỷ lệ người dân tham gia tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên chiếm 15,4%; số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình thể thao khoảng 7,2%; đến nay số người tham gia luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên chiếm khoảng 18% dân số; số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình thể thao trên 8%.

Hoạt động thể dục, thể thao trong lực lượng vũ trang luôn được chú trọng, xem đây là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại hằng năm của cán bộ, chiến sỹ. Hằng năm đạt trên 90% cán bộ, chiến sỹ làm tốt công tác rèn luyện thân thể và hoạt động thể dục, thể thao. Công tác giáo dục thể chất và các hoạt động thể dục, thể thao trong hệ thống trường học được sự quan tâm đầu tư, xây dựng, đảm bảo theo tiêu chí xây dựng trường chuẩn quốc gia. Đến nay, có 22 đơn vị trường học đủ vật chất cơ sở, đáp ứng hoạt động thể dục, thể thao (tăng 13 đơn vị so với năm 2013). Quan tâm đào tạo, phát triển đội ngũ giáo viên dạy môn thể chất ở các trường học đảm bảo đủ số lượng, đạt chuẩn chất lượng.

Công tác xã hội hóa thể dục, thể thao luôn được cấp ủy, chính quyền quan tâm đầu tư xây dựng. Đến nay, toàn huyện có 15 sân bóng đá mini ở 11/13 xã, thị trấn (tăng 9 sân so với năm 2012); 09 câu lạc bộ thể dục, thể thao. Ngoài ra, nhiều cơ quan, đơn vị đầu tư xây dựng sân bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông phục vụ cán bộ, công chức tập huyện thể dục, thể thao.

Cùng với phong trào thể dục, thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao của huyện trong những năm qua tiếp tục có những bước chuyển biến mạnh mẽ. Năm 2012, tham dự Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn tỉnh đạt 07 huy chương vàng, 03 huy chương bạc, 04 huy chương đồng (xếp thứ nhì toàn tỉnh). Năm 2013, tham gia Hội thi Văn hóa - thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ nhất, đạt giải 3 toàn đoàn và đạt giải khuyến khích trong tham gia giải vô địch Thể dục dưỡng sinh toàn quốc tại Đà Nẵng. Năm 2014 tham gia Đại hội thể dục, thể thao toàn tỉnh lần thứ VII đạt giải ba toàn tỉnh (trong đó đạt 14 huy chương vàng, 10 huy chương bạc và 19 huy chương đồng). Năm 2015, huyện tuyển chọn vận động viên tham gia giải Taekwondo do tỉnh tổ chức và xếp thứ nhất toàn tỉnh; tham gia giải vô địch Thể dục dưỡng sinh toàn quốc tại Nha Trang, đạt vị trí thứ 3, nhóm I...

Đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ chuyên trách thể dục, thể thao được quan tâm củng cố, phát triển, đảm bảo về số lượng và chất lượng. Đến nay, toàn huyện có 60 cán bộ chuyên trách làm công tác văn hóa - thể thao, trong đó, cấp huyện 02 đồng chí, cấp xã 45 đồng chí. Bên cạnh đó, có 11 huấn luyện viên các môn thể thao như: Karatedo, Taekwondo, Dưỡng sinh... nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ văn hóa - thể thao trên địa bàn huyện.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế, như: Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, định hướng dư luận xã hội về các quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng đối với phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao còn hạn chế. Cơ sở vật chất, trang thiết bị để luyện tập thể thao, nhất là phục vụ cho thể thao thành tích cao còn thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu. Số gia đình, người dân tham gia luyện tập thể dục, thể thao còn ít so với tổng số dân toàn huyện, nhất là trong các thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số. Kinh phí đầu tư cho công tác thể dục, thể thao còn ít...

Để công tác thể dục, thể thao ngày càng phát triển rộng khắp, thu hút đông đảo người dân tham gia, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 10-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của việc phát triển thể dục, thể thao; tăng cường vận động nhân dân tham gia luyện tập thể dục, thể thao. Quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất ở xã, thị trấn, trường học; huy động tối đa các nguồn lực xã hội phát triển thể thao. Duy trì và phát triển các môn thể thao truyền thống, thể thao phổ thông theo chiều sâu và mang tính bền vững; phát hiện, bồi dưỡng các tài năng trẻ về thể dục, thể thao...

Hoa Mai

(Bấm vào đây để nhận mã)

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG