Ông Putin ký luật hủy bỏ Hiệp ước các Lực lượng Vũ trang Thông thường

Tổng thống Putin đã trình dự luật bãi bỏ Hiệp ước các Lực lượng Vũ trang Thông thường ở châu Âu lên Duma Quốc gia (Hạ viện) ngày 10/5 và Hạ viện thông qua dự luật này 6 ngày sau đó.