The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Ban Kinh tế Trung ương
11/01/2014 - Lượt xem: 1959
Ngày 11/1, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có buổi làm việc với Ban Kinh tế Trung ương. Cùng dự buổi làm việc có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh và các đồng chí lãnh đạo các ban Đảng Trung ương, các bộ, ngành liên quan.

 

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: HH


Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho biết, năm 2013, trong điều kiện mới thành lập, có rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với tinh thần đoàn kết, quyết tâm, toàn thể cán bộ, công chức Ban Kinh tế Trung ương đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, tận dụng những thuận lợi, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, cơ bản hoàn thành có chất lượng và khá toàn diện nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2013.

Ban Kinh tế Trung ương đã chủ động triển khai song song 2 nhiệm vụ cơ bản: vừa xây dựng, phát triển tổ chức, bộ máy, nhân sự, vừa triển khai thực hiện một cách toàn diện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo bám sát chương trình công tác của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

Trong năm qua, Ban Kinh tế Trung ương đã có 50 buổi làm việc với các địa phương, cơ sở; chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức 25 cuộc hội thảo khoa học, tọa đàm; hoàn thành Kế hoạch số 06-KH/BKTTW với 46 nội dung công việc; hoàn thành các báo cáo phân tích, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I/2013, 6 tháng đầu năm 2013 báo cáo Bộ Chính trị và Ban Bí thư; hoàn thành Báo cáo nghiên cứu và thẩm định đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về phát triển kinh tế - xã hội 3 năm 2011 – 2013, mục tiêu và giải pháp trong 2 năm 2014 – 2015 trình Bộ Chính trị để phục vụ Hội nghị Trung ương 8 khóa XI; hoàn thiện Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về Đề án “Chính sách đối với hộ gia đình và người lao động tại các nông, lâm trường quốc doanh”, đề án “Đánh giá chính sách an sinh xã hội và thực hiện chính sách an sinh xã hội và giải pháp”... Ban đã hoàn thành 100% và đúng tiến độ 15 đề án trình Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 7 và lần thứ 8 (khóa XI) trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong năm 2013....

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của tập thể Ban Kinh tế Trung ương trong năm vừa qua. Tổng Bí thư khẳng định, ngay sau khi tái lập, Ban đã bắt tay ngay vào làm việc và làm việc có hiệu quả; đã tham mưu, thẩm định được nhiều vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội; đã nhanh chóng sắp xếp lại đội ngũ, tập trung làm việc, phối hợp với các cơ quan chức năng, nghiên cứu, thẩm định nhiều đề án, là cơ sở để Bộ Chính trị thảo luận.

Tổng Bí thư đánh giá cao 3 kết quả nổi bật của Ban Kinh tế Trung ương trong năm qua: Về công tác tổ chức nhân sự, xây dựng đội ngũ, xây dựng chức năng nhiệm vụ, quy chế làm việc có chất lượng, bài bản, đặc biệt là việc tuyển dụng nhân sự chất lượng cao; Ban đã triển khai ngay các nhiệm vụ được giao, nhất là nghiên cứu, thẩm định các đề án và tổ chức làm việc có bài bản, khoa học; Ban Kinh tế Trung ương có phương pháp lãnh đạo, phương pháp làm việc khoa học, có lãnh đạo, có phân công, có phối hợp, có đôn đốc, kiểm tra.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, công chức làm việc trong Ban cần hiểu rõ lịch sử, vị trí, vai trò quan trọng của Ban, là cơ quan tham mưu chiến lược, là cơ quan nghiên cứu đề xuất hàng đầu của Đảng về đường lối, chính sách phát triển kinh tế - xã hội.

Cơ bản nhất trí với những nhiệm vụ trọng tâm như Ban Kinh tế đã nêu, Tổng Bí thư nhấn mạnh thêm một số điểm đáng lưu ý: 2014 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, toàn Đảng tập trung chuẩn bị văn kiện Đại hội lần thứ XII mà nhiệm vụ hết sức quan trọng là chuẩn bị tổng kết 30 năm đổi mới, trong đó kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm. Ban Kinh tế Trung ương phải là cơ quan chủ lực, đi đầu trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng này, tập trung vào các vấn đề kinh tế - xã hội.

Tổng Bí thư lưu ý, việc tổng kết 30 năm đổi mới về kinh tế - xã hội cần được tiến hành hết sức công phu, nghiêm túc với tinh thần khách quan, khoa học, nhìn thẳng vào sự thật, gắn kết chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn: Cho đến nay, kinh tế - xã hội đang đặt ra vấn đề gì mới, cần tháo gỡ gì và cần cơ chế gì? Chỉ rõ những chủ trương, chính sách đổi mới nào đã đi vào cuộc sống, phát huy tác dụng? Những chủ trương chính sách nào chậm, hoặc không đi vào cuộc sống? Những nguyên nhân và bài học kinh nghiệm của những thành công và chưa thành công? Vấn đề đổi mới mô hình tăng trưởng, vấn đề cơ cấu lại nền kinh tế, cải cách doanh nghiệp nhà nước, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN là thế nào? ... Trên cơ sở đó, chắt lọc, tham mưu, đề xuất những những vấn đề đổi mới có tính đột phá, tạo động lực mới cho thực hiện thành công mục tiêu Chiến lược phát triển đất nước giai đoạn 2011 – 2020 và các năm tiếp theo.

Về công tác thẩm định, Ban Kinh tế Trung ương cần bám sát chương trình của Trung ương và Bộ Chính trị để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Công tác kiểm tra, giám sát cần chú trọng việc thể chế hóa đường lối của Đảng, cụ thể hóa đường lối của Đảng có bảo đảm đúng và đạt kết quả hay chưa. Về phương pháp làm việc, cần hết sức coi trọng nghiên cứu gắn với tổng kết thực tiễn, kết hợp sự nghiên cứu của Ban với tổng hợp nghiên cứu chắt lọc của các cơ quan hữu quan, các ban chuyên môn về kinh tế - xã hội để tổng hợp, trình Trung ương và Bộ Chính trị. Cần phát huy trí tuệ, sự tham gia đóng góp của các cơ quan nghiên cứu, các nhà khoa học trong cả nước. Cần xây dựng mối quan hệ chặt chẽ, thường xuyên với các bộ, ngành và địa phương để kịp thời phát hiện các nhân tố mới, các vấn đề mới thực tế đang đặt ra để nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, chính sách phù hợp.

 

 Ban Kinh tế Trung ương cần tiếp tục xây dựng một tập thể đoàn kết, thống nhất cao
Ảnh: HH


Tổng Bí thư nhấn mạnh, Ban Kinh tế Trung ương cần tiếp tục xây dựng một tập thể đoàn kết, thống nhất cao. Cán bộ của Ban, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo phải thực sự là những chuyên gia hàng đầu, có tư duy biện chứng, cách làm khoa học, có tầm nhìn xa, trông rộng cả về lý luận và thực tiễn, có tâm huyết, say mê công việc; vừa là cán bộ khoa học, vừa là cán bộ chính trị có bản lĩnh, dũng khí bảo vệ cái đúng, loại bỏ cái sai, nhất là những vấn đề còn có ý kiến khác nhau.

Về những kiến nghị của Ban Kinh tế Trung ương, Tổng Bí thư giao cho các ban, bộ, ngành có liên quan cùng hối hợp lập các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến./. (Theo ĐCSVN)

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG