The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Tỉnh ủy Gia Lai: Hội nghị tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII)
14/11/2017 - Lượt xem: 2002
Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Trung ương 7, sáng ngày 14/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Hội nghị tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII). Ảnh: Đ.V

Tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Dương Văn Trang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Võ Ngọc Thành - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Văn Quân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Dự Hội nghị còn có các đồng chí Tỉnh ủy viên; lãnh đạo các cơ quan chuyên trách, tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; giám đốc các sở, trưởng các ban, ngành, đoàn thể; bí thư và trưởng ban tổ chức các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

 

Với quan điểm Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đánh giá cán bộ phải đặt dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy. Trong những năm qua, đi đôi với công tác triển khai, nghiên cứu, học tập Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác cán bộ, đảm bảo đúng quan điểm, định hướng của Đảng. Trong đó, đã ban hành Quyết định số 581-QĐ/TU, ngày 20 tháng 12 năm 2007 về ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ; Quyết định số 582-QĐ/TU, ngày 20 tháng 12 năm 2007 về ban hành Quy chế bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử; Quyết định số 1244-QĐ/TU, ngày 07 tháng 4 năm 2014 Quy định tiêu chuẩn các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý và một số quy định khác để triển khai thực hiện. Đến nay, việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các quy định về công tác tổ chức cán bộ của Đảng bộ tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ được thực hiện đúng quy trình, quy định. Từng bước xây dựng một đội ngũ cán bộ vững vàng về tư tưởng chính trị, giỏi về chuyên môn, có năng lực thực tiễn đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đồng chí Dương Văn Trang phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Đ.V

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan, địa phương, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội về vai trò, vị trí quan trọng của công tác cán bộ; xác định công tác cán bộ là nhiệm vụ then chốt trong công tác xây dựng Đảng của cấp ủy, chính quyền các cấp. Đồng thời, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác cán bộ. Gắn việc xây dựng đội ngũ cán bộ với việc xây dựng tổ chức, bộ máy, biên chế, tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiến hành đổi mới, triển khai đồng bộ các khâu: Đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ. Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm giáo dục, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chương trình của Trung ương và của tỉnh về công tác cán bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ ngày càng trong sạch, có trình độ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phạm Hòa

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG