06/03/2019 - Lượt xem: 1714
Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chương trình làm việc tháng 3 năm 2019. Theo đó, trong tháng 3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tiếp tục triển khai tốt kế hoạch sản xuất vụ đông xuân năm 2018 - 2019. Tăng cường thu hút, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tiếp tục thực hiện tái canh cây cà phê, tưới tiết kiệm nước, chuyển đổi cơ cấu cây trồng... Chú trọng công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng, chống cháy rừng. Phân bổ cụ thể chỉ tiêu và chỉ đạo thực hiện quyết liệt việc trồng mới 5.015 ha rừng theo kế hoạch và chăm sóc tốt diện tích rừng đã trồng. Hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết về Bảo tồn và phát triển cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Tổ chức Đoàn lãnh đạo tỉnh đi trao đổi kinh nghiệm tại Đồng Tháp về phát triển hợp tác xã. Chủ động triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; phân công, phân nhiệm cụ thể đối với các sở, ban, ngành giúp các địa phương hoàn thành các tiêu chí đề ra; ban hành Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với việc đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới của huyện điểm Kbang. Tập trung thực hiện tốt Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 13 tháng 02 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, triển khai Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp tỉnh Gia Lai giai đoạn 2018 - 2020; tổ chức gặp mặt Doanh nghiệp đầu năm 2019 để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp và các dự án đầu tư hiện đang triển khai thủ tục đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia và duy trì kết quả phổ cập giáo dục - xóa mù chữ. Chú trọng công tác thanh tra dạy thêm - học thêm trái quy định; công tác quản lý và sử dụng thiết bị dạy học; thực hiện quy chế trường ngoài công lập; hoạt động liên kết đào tạo; công tác kiểm tra cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học…Tăng cường giám sát, theo dõi tình hình dịch bệnh để phát hiện và xử lý kịp thời. Duy trì công tác kiểm dịch y tế biên giới. Triển khai tốt công tác khám, chữa bệnh, thường trực cấp cứu. Thực hiện tốt Kế hoạch triển khai Chương trình sức khỏe Việt Nam của tỉnh Gia Lai. Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế về khảo cổ học lần thứ 2 tại thị xã An Khê; kiểm kê di sản văn hoá phi vật thể, nghiên cứu văn hoá khu vực dự kiến xây dựng công viên địa chất. Lập quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử Phong trào nông dân Tây Sơn trên đất Gia Lai (Tây Sơn thượng đạo). Xây dựng, triển khai hiệu quả Kế hoạch phát triển du lịch của tỉnh năm 2019. Tập trung triển khai kế hoạch, chương trình công tác giảm nghèo và công tác bảo trợ xã hội năm 2019. Xây dựng Kế hoạch giảm nghèo năm 2019 trên địa bàn tỉnh. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 12 tháng 4 năm 2017 của Tỉnh ủy về giảm nghèo nhanh và bền vững tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2017 - 2020 và định hướng đến năm 2025.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác quốc phòng, quân sự địa phương và đảm bảo an ninh, trật tự. Chủ động nắm tình hình, xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Giải quyết kịp thời các vụ, việc mâu thuẫn, xung đột, tranh chấp liên quan đến tôn giáo, đất đai... ngay từ cơ sở. Làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, không để xảy ra khiếu kiện đông người, vượt cấp phức tạp gây mất an ninh, trật tự. Tiếp tục tấn công trấn áp tội phạm; chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn kịp thời hoạt động nhen nhóm phục hồi FULRO, “Tin lành Đê Ga”, vượt biên; tăng cường đấu tranh, triệt phá các băng nhóm tội phạm sử dụng súng, hung khí gây án, tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, các tụ điểm tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, phòng, chống buôn lậu. Tập trung tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn.

Tập trung tuyên truyền các sự kiện chính trị, các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh, nhất là kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng Gia Lai (17/3/1975 -17/3/2019). Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, 9 (khóa XII); Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chuyên đề năm 2019 về Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 24 tháng 12 năm 2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã, Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết Hội nghị lần thứ Bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Kế hoạch số 172-KH/TU, ngày 27 tháng 11 năm 2018 về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương. Tổ chức Lễ công bố Quyết định hợp nhất Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh thành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và công tác kiểm tra, giám sát theo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đảm bảo thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Tổ chức sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận và các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy đảm bảo thời gian theo quy định; thực hiện tốt các chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với các sở, ban, ngành liên quan; nhất là tổ chức ký kết Chương trình phối hợp công tác dân vận năm 2019 với Ban cán sự Ủy ban nhân dân tỉnh. Chỉ đạo các cấp, các ngành theo dõi tình hình dân tộc, tôn giáo nắm bắt kịp thời những vấn đề mới nảy sinh về an ninh chính trị, an ninh nông thôn để tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, giải quyết.

Tiếp tục chỉ đạo đại hội mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp theo tinh thần Thông tri của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đảm bảo tiến độ, thời gian quy định. Chỉ đạo Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì, phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và các cơ quan liên quan chủ động xây dựng Sổ tay Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Thanh Hằng

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD23,350.0023,690.00
THB669.80696.13
SGD17,313.4317,886.31
SEK2,227.192,324.02
SAR6,240.186,495.99
RUB289.61320.92
NOK2,184.872,279.86
MYR5,200.685,319.29
KWD76,486.5079,622.01
KRW17.2818.96
JPY174.53183.08
INR283.76295.39
HKD2,948.773,046.34
GBP28,288.0929,224.11
EUR24,914.6226,068.68
DKK3,337.383,468.57
CNY3,377.453,489.73
CHF25,089.8325,920.02
CAD16,888.9017,447.73
AUD15,462.8915,974.54
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG