The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Tỉnh ủy chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 4/2017
30/03/2017 - Lượt xem: 1594
Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chương trình làm việc tháng 4/2017, theo đó xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong tháng 4/2017.

Trên lĩnh vực kinh tế - xã hội: Tập trung chỉ đạo triển khai tốt sản xuất vụ đông xuân 2016 - 2017, xây dựng kế hoạch vụ mùa năm 2017; chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống hạn, phòng, chống cháy trên địa bàn tỉnh; có kế hoạch điều tiết nguồn nước hợp lý phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Tập trung hoàn chỉnh đề án khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, kế hoạch phát triển cánh đồng lớn, tái canh cây cà phê, tưới tiết kiệm nước. Chỉ đạo rà soát lại các diện tích tái canh cây cà phê đã được phê duyệt để thực hiện trong giai đoạn 2015 - 2020, đồng thời, xem xét bổ sung những diện tích thật sự có nhu cầu tái canh để người dân có thể tiếp cận nguồn vốn ưu đãi kịp thời.

Khẩn trương triển khai thực hiện việc rà soát, quy hoạch lại 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác phòng, chống cháy rừng, quản lý, bảo vệ rừng; xây dựng Kế hoạch thu hồi đất rừng bị lấn chiếm để chuyển đổi cây trồng phù hợp mục đích lâm nghiệp và chuẩn bị trồng rừng năm 2017. Tập trung các nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; rà soát, điều chỉnh đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016 - 2020.

Hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục, sớm triển khai các dự án đã được trao quyết định chủ trương, giấy chứng nhận, cam kết đầu tư tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh năm 2016 và Hội nghị xúc tiến đầu tư Khu vực Tây Nguyên lần thứ IV năm 2017 tổ chức tại Đak Lak. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án khởi công mới năm 2017; chậm nhất đến ngày 10 tháng 4 năm 2017, phải hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản.

Khẩn trương triển khai việc sửa chữa, xây dựng mới nhà ở cho hộ gia đình chính sách người có công, đảm bảo hoàn thành trước dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017). Tăng cường công tác tư vấn, giải quyết việc làm và học nghề cho người lao động. Xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về giảm nghèo trong đồng bào dân tộc số, lồng ghép với triển khai các nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017 - 2020; hoàn chỉnh đề án nhân rộng mô hình giảm nghèo và Quy chế phân bổ kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo.

Trên lĩnh vực an ninh - quốc phòng: Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2017 theo kế hoạch. Khẩn trương hoàn thành các nội dung sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 14 tháng 01 năm 2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIV) về lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh chính trị trong tình hình mới; tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 20 tháng 02 năm 2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIV) về đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Trên lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị: Tập trung chỉ đạo các địa phương, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại các địa phương, cơ quan, đơn vị; đồng thời, tiến hành sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng các tổ chức cơ sở đảng và tạo nguồn, phát triển đảng viên. Tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên theo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017 của Ban Bí thư Trung ương và Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Hoàn chỉnh Đề án xây dựng vị trí việc làm và cơ cấu ngạch cán bộ, công chức trong các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội theo Hướng dẫn 04-HD/BTCTW, ngày 12 tháng 9 năm 2016 của Ban Tổ chức Trung ương và chuẩn bị tổ chức Hội nghị cán bộ toàn tỉnh về công tác quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh cán bộ chủ chốt của tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tiếp tục phát huy tốt vai trò của cốt cán phong trào trong tôn giáo; tăng cường đi công tác cơ sở. Phối hợp tuyên truyền, tổ chức các phong trào, hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3); 42 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017); Quốc tế Lao động (01/5) và 63 năm Ngày chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2017).

Thanh Hằng

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG