The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính
22/10/2014 - Lượt xem: 1735
Ngày 22-10, UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về đánh giá chỉ số cải cách hành chính (CCHC). Đầu cầu chính của hội nghị đặt tại Văn phòng UBND tỉnh, với sự chủ trì của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thế Dũng và sự tham dự của các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở ngành thuộc UBND tỉnh. Đầu cầu các địa phương có lãnh đạo UBND và ngành chức năng các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Hội nghị đã đánh giá, trên cơ sở Chỉ số CCHC cấp tỉnh (viết tắt là PAR INDEX) được Bộ Nội vụ phê duyệt theo Quyết định số 1294/QĐ-BNV về phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch CCHC và tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành kế hoạch đề ra. Công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ CCHC từ tỉnh đến huyện, xã tiếp tục được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo,  các cơ quan đơn vị chú trọng xem đây là giải pháp quan trọng nhằm đẩy mạnh triển khai có hiệu quả và chất lượng công tác CCHC.  Công tác tuyên truyền CCHC được đẩy mạnh. Cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông cơ bản đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch, đơn giản hóa TTHC, tạo nhiều chuyển biến tích cực trong hoạt động giải quyết TTHC của các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia giám sát hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước. Nhiều ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác CCHC được tỉnh tiếp tục triển khai – nhất là việc quản trị, vận hành và duy trì hoạt động thường xuyên các hệ thống quản lý văn bản và điều hành trong hoạt động các cơ quan nhà nước, thư điện tử công vụ, hệ thống hội nghị truyền hình, khảo sát và triển khai Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng và xây dựng hệ thống quản lý văn bản và điều hành trong hoạt động các cơ quan quản lý nhà nước tỉnh. Chất lượng, trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở tỉnh được nâng cao, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và công tác CCHC...

Phát biểu kết luận và chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thế Dũng yêu cầu các sở ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành kiểm tra, rà soát lại kết quả thực hiện các tiêu chí theo quy định trong đánh giá chỉ số CCHC, từ đó tiếp tục quan tâm khắc phục những mặt tồn tại hạn chế thời gian qua và phấn đấu triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung tiêu chí còn lại. Phát huy trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo tổ chức thực hiện tại các ngành và địa phương về đẩy mạnh công tác CCHC, gắn với công tác thi đua khen thưởng hàng năm. Thực hiện có hiệu quả kế hoạch kiểm tra, kiểm soát và cải cách TTHC, tuyên truyền về công tác CCHC, ứng dụng công nghệ thông tin nằm nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công. Tiếp tục triển khai nhân rộng cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại tại các sở ngành và UBND cấp huyện. Tiếp tục triển khai áp dụng ISO hành chính vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan để triển khai công tác CCHC. Ngoài ra, các sở ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện Kế hoạch rà soát TTHC, qua đó kịp thời phát hiện, xây dựng, kiến nghị phương án sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các quy định về TTHC tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành còn vướng mắc, bất cập, không phù hợp, kịp thời đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung, thay thế…

Tin, ảnh: Thanh Nhật

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG