The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp thúc đẩy kinh tế phát triển (*)
01/07/2019 - Lượt xem: 1558
Chiều 28/6, Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, khóa XV (mở rộng) đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Đồng chí Dương Văn Trang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã có phát biểu bế mạc quan trọng. Trang tin điện tử Đảng bộ tỉnh xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu trên.

Thưa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,

Thưa các đồng chí dự Hội nghị,

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Các đồng chí đại biểu dự Hội nghị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng vào các dự thảo văn bản trình tại Hội nghị, nhất là tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2019.

Để kết thúc Hội nghị, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi xin khái quát, làm rõ thêm một số vấn đề để thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong thời gian đến.

1. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019

Đa số các đại biểu dự Hội nghị đều thống nhất với nội dung dự thảo Báo cáo; đồng thời, đã tập trung phân tích, làm rõ những kết quả đạt được cũng như tồn tại, hạn chế, chỉ ra nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan trong thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2019. Trên cơ sở đó, tôi đề nghị các cấp ủy, chính quyền, sở, ban, ngành của tỉnh tiếp tục tư duy, sáng tạo, bám sát nội dung các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhất là Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Tỉnh ủy về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019 để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị, địa phương, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Một là, tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp thúc đẩy kinh tế phát triển; phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt từ 8,1% đến 8,2% như Nghị quyết đã đề ra.

Tập trung các nguồn lực đầu tư phục vụ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Khuyến khích, kêu gọi, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Chú trọng công tác phòng, chống dịch bệnh hại cây trồng và vật nuôi. Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh chưa dập tắt được theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý, bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng; chỉ đạo triển khai kế hoạch trồng mới 5.015 ha rừng trong năm 2019 và chăm sóc rừng trồng. Kiểm tra, xử lý các vi phạm về khai thác, vận chuyển khoáng sản, lâm sản trái pháp luật, xử lý nghiêm các vụ vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới huyện Kbang. Phấn đấu năm 2019, có 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, toàn tỉnh năm 2019 có 70 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tập trung thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; năm 2019 các đơn vị, địa phương đã đăng ký xây dựng 38 làng nông thôn mới, phấn đấu đạt chuẩn.

Đẩy mạnh sản xuất công nghiệp. Thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu. Thực hiện tốt hoạt động xúc tiến thương mại; tích cực hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm, mở rộng thị trường xuất khẩu hàng hóa.

Rà soát các vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi các cho nhà đầu tư; nếu Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam không đầu tư thì tìm nhà đầu tư khác đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Nam Pleiku để sớm đầu tư các dự án vào Khu công nghiệp. Đôn đốc các nhà đầu tư triển khai các dự án theo đúng quy định; tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các công trình, dự án trọng điểm, như: Đường liên huyện Chư Păh - Ia Grai - Đức Cơ - Chư Prông, đường nội thị thành phố Pleiku, Kè suối Hội phú, Kè chống sạt lở bờ Tây sông Ayun, Hệ thống Thủy lợi Hồ chứa nước Plei Thơ Ga, Hồ chứa nước Hồ Tầu Dầu 2, Thủy lợi Ia Rtô... Tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã kiểu mới.

Tăng cường công tác thu ngân sách, phấn đấu thu ngân sách năm 2019 đạt 4.905 tỷ đồng trở lên. Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế; có giải pháp giảm nợ đọng thuế. Tiếp tục thực hiện triệt để tiết kiệm chi, nhất là các khoản chi thường xuyên theo quy định.

- Hai là, đẩy mạnh công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia, đảm bảo tỷ lệ trường chuẩn quốc gia năm 2019 đạt 42%. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở.

Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch. Thực hiện đầy đủ các chính sách an sinh xã hội, tập trung chỉ đạo giảm nghèo theo chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đẩy mạnh thực hiện công tác tư vấn, giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người lao động.

- Ba là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tại huyện Chư Prông và diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019 đảm bảo yêu cầu đề ra. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp giữ vững ổn định an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; nhất là các địa bàn có hiện tượng tái hoạt động “Tin lành Đê Ga”, vượt biên trái phép. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các vụ án về tham nhũng, các vụ việc phức tạp, nổi cộm. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân; giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài thuộc thẩm quyền còn tồn đọng.

- Bốn là, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, trước hết là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở tất cả các cấp, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên ở cơ sở. Chú trọng công tác định hướng thông tin tuyên truyền; chủ động đấu tranh, phản bác thông tin xấu, độc, xuyên tạc của thế lực thù địch, các bài báo đưa tin sai sự thật; việc này vừa qua Ban Bí thư đã có quy định để quản lý, xử lý.

Chủ động trong công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trước mắt là ban hành văn bản thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, xây dựng kế hoạch chỉ đạo đại hội điểm cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên về công tác cán bộ gắn với chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp. Đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành Chương trình kiểm tra, giám sát và Kế hoạch thực hiện Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2019. Cấp ủy các cấp tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả việc thực hiện các chương trình phối hợp giữa các ngành chức năng liên quan đến công tác dân vận, nhất là công tác dân vận chính quyền.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp; triển khai đồng bộ, toàn diện kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh; xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, lấy nhân dân và doanh nghiệp làm đối tượng phục vụ; xác định đây là nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu.

- Năm là, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội triển khai thực hiện tốt chương trình công tác của đơn vị mình đề ra. Tập trung triển khai các mô hình làng thanh niên, làng phụ nữ kiểu mẫu, xây dựng tổ chức đoàn, hội vững mạnh tại các làng đăng ký xây dựng làng nông thôn mới năm 2019. Tích cực tham gia thực hiện tốt các nội dung Đề án “Mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030”. Triển khai thực hiện tốt hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ, đoàn viên, hội viên, nhân dân. Tập trung củng cố, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, nhất là các thôn, làng trọng điểm. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh tiếp tục chỉ đạo đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và hội liên hiệp thanh niên các cấp đảm bảo tiến độ đề ra.

6 tháng cuối năm 2019, Tôi đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo, cố gắng phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết năm 2019, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2015 - 2020.

2. Về dự thảo các văn bản: Đa số các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đại biểu dự Hội nghị thống nhất cao với các dự thảo văn bản. Đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp thu các ý kiến tham gia tại Hội nghị để tu chỉnh, trình ký, ban hành.

Thưa các đồng chí,

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 khóa XV đã thành công tốt đẹp. Ngay sau Hội nghị này, đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội theo chức trách, nhiệm vụ và phạm vi trách nhiệm của mình, phát huy tinh thần đoàn kết nhất trí, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV. Chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin cảm ơn.

________________

(*): Tựa đề do Ban Biên tập Trang tin điện tử Đảng bộ tỉnh Gia Lai đặt

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG