27/05/2020 - Lượt xem: 2755
Ngày 21 tháng 5 năm 2020, tại Thành phố Pleiku, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai đã họp kỳ 36. Đồng chí Nguyễn Duy Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp.

Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Sở Lao động- Thương binh và Xã hội và các đồng chí Trần Thị Hoài Thanh- Nguyên Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở; Lê Văn Thành- Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở; Võ Như Minh Quang- Trưởng phòng Kế hoạch- Tài chính; Lê Minh Lộc- Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chánh Văn phòng.

Sau khi xem xét các báo cáo kết quả kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy:

1. Đối với Đảng ủy Sở Lao động- Thương binh và Xã hội

- Đảng ủy thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, để xảy ra những khuyết điểm, vi phạm trong việc tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của Đảng ủy, Quy chế hoạt động của Đảng bộ; trong hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; chưa thực hiện nghiêm nhiệm vụ lãnh đạo công tác cán bộ của đảng bộ cơ sở theo quy định của Ban Bí thư và Quy chế làm việc của Đảng ủy, Quy chế hoạt động của Đảng bộ.

- Ban Thường vụ Đảng ủy thiếu trách nhiệm, để xảy ra những khuyết điểm, vi phạm trong công tác cán bộ; vi phạm nguyên tắc sinh hoạt đảng.

Những vi phạm của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Lao động- Thương binh và Xã hội làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, cơ quan Sở Lao động- Thương binh và Xã hội; ảnh hưởng đến đoàn kết nội bộ, gây dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị tổ chức đảng có thẩm quyền thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Lao động- Thương binh và Xã hội.

2. Đối với đồng chí Trần Thị Hoài Thanh- Nguyên Tỉnh ủy viên (khóa XV, nhiệm kỳ 2015- 2020), nguyên Bí thư Đảng ủy (khóa XIX, nhiệm kỳ 2015- 2020), nguyên Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội (nghỉ hưu tháng 02/2020)

Với vai trò là Bí thư Đảng ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2015- 2020, đồng chí đã buông lỏng quản lý đối với Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, để xảy ra những khuyết điểm, vi phạm trong việc thực hiện Quy chế làm việc của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, vi phạm nguyên tắc sinh hoạt đảng, nhất là những vi phạm trong công tác cán bộ, trong mốc thời gian kiểm tra có nhiều trường hợp cán bộ được điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại nhưng không xin chủ trương của Đảng ủy theo quy chế, quy định; đặc biệt là ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Quy định 205- QĐ/TW, ngày 23 tháng 9 năm 2019 về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền, đồng chí đã chủ trì, chỉ đạo, quyết định điều động, bổ nhiệm, vi phạm Khoản 6, Điều 5, Quy định này. Những vi phạm của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy trong mốc thời gian kiểm tra đều đến mức phải thi hành kỷ luật, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị tổ chức đảng có thẩm quyền thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy.

Với trách nhiệm là Giám đốc Sở, đồng chí đã buông lỏng quản lý, để xảy ra những vi phạm trong việc quản lý, sử dụng quỹ Đền ơn đáp nghĩa; thu lệ phí cấp phép mới và cấp lại cho lao động nước ngoài; đặc biệt là vi phạm trong xây dựng và tổ chức thực hiện 02 dự án phần mềm chuyên ngành, làm thất thoát ngân sách nhà nước 638.884.000 đồng; quyết định đầu tư dự án sử dụng 2,5 tỷ đồng vốn ngân sách nhà nước không đúng thẩm quyền, không có nguồn vốn để thực hiện, thanh toán không đúng quy định, vi phạm Luật NSNN năm 2015, để nợ đọng đầu tư dây dưa, kéo dài cho đơn vị khác.

Với trách nhiệm là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đồng chí thiếu trách nhiệm, để cấp phó và cấp dưới vi phạm trong việc thực hiện nhiệm vụ, bị xử lý kỷ luật.

Những vi phạm đồng chí Trần Thị Hoài Thanh là nghiêm trọng, làm giảm uy tín của bản thân, tổ chức đảng, cơ quan nơi đồng chí công tác, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị tổ chức đảng có thẩm quyền thi hành kỷ luật đối với đồng chí Trần Thị Hoài Thanh.

3. Đồng chí Lê Văn Thành- Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở  

Thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, để xảy ra khuyết điểm, vi phạm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của Đảng ủy, Quy chế hoạt động của Đảng bộ, Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; trong công tác cán bộ; tổ chức thực hiện dự án phần mềm chuyên ngành không đúng quy định, làm thất thoát ngân sách Nhà nước.

Những vi phạm đồng chí Lê Văn Thành làm giảm uy tín của bản thân, tổ chức đảng, cơ quan nơi đồng chí công tác. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Lê Văn Thành.

4. Đồng chí Võ Như Minh Quang- Trưởng phòng Kế hoạch- Tài chính

Thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, tham mưu quản lý, sử dụng quỹ Đền ơn, đáp nghĩa; thu, nộp, quản lý nguồn lệ phí cấp phép, cấp phép lại cho lao động người nước ngoài không đúng quy định; tham mưu xây dựng, tổ chức thực hiện dự án phần mềm chuyên ngành không đúng quy định, làm thất thoát ngân sách Nhà nước; tham mưu quản lý, sử dụng nguồn kinh phí Trung ương ủy quyền chi cho công tác Mộ và Nghĩa trang liệt sĩ năm 2019 vi phạm Luật Ngân sách Nhà nước.

Những vi phạm đồng chí Võ Như Minh Quang làm giảm uy tín của bản thân, tổ chức đảng, cơ quan nơi đồng chí công tác. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Võ Như Minh Quang.

5. Đồng chí Lê Minh Lộc- Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chánh Văn phòng

Thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, để xảy ra khuyết điểm, vi phạm trong tham mưu, giúp Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của Đảng ủy, Quy chế hoạt động của Đảng bộ; việc thẩm định, tham mưu, đề xuất về công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại một số trường hợp không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục, quy trình.

Những vi phạm đồng chí Lê Minh Lộc làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân, tổ chức đảng, cơ quan nơi đồng chí công tác. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đồng chí Lê Minh Lộc.

ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD23,340.0023,680.00
THB676.68702.68
SGD17,391.4917,951.70
SEK2,217.802,312.25
SAR6,241.016,491.34
RUB293.01324.41
NOK2,202.822,296.64
MYR5,260.675,376.09
KWD76,611.4879,684.38
KRW17.4419.13
JPY177.60186.14
INR284.71296.13
HKD2,948.403,043.37
GBP28,325.1129,237.51
EUR24,935.4526,068.31
DKK3,338.253,466.52
CNY3,386.643,496.26
CHF25,212.8326,024.98
CAD16,828.7217,370.80
AUD15,423.5615,920.37
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG