Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Ngày 17/4, tại trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt  trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã chủ trì Hội nghị thường niên đánh giá kết quả phối hợp thực hiện công tác năm 2017 và các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2018 giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ; Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh...

Năm 2017, công tác phối hợp giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục được tăng cường. Hai bên đã phối hợp thực hiện có hiệu quả các mặt công tác theo Quy chế đã ký kết, nhất là trong việc tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc, tôn giáo và tổ chức Ngày hội đại đoàn kết dân tộc. Công tác phối hợp vận động xây dựng nông thôn mới, chung tay giúp đỡ người nghèo và giảm nghèo bền vững; công tác vận động cứu trợ giúp đỡ nhân dân vùng bị thiên tai khắc phục hậu quả, xây dựng sửa chữa nhà, khôi phục sản xuất, ổn định đời sống; công tác đền ơn đáp nghĩa được tổ chức kịp thời, hiệu quả, kêu gọi được sự tham gia của toàn xã hội.

Các hoạt động giám sát và phản biện xã hội được triển khai theo quy trình chặt chẽ, chất lượng và hiệu quả hơn, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên. Hai bên đã ký kết nghị quyết liên tịch, Chính phủ đã ban hành chính sách góp phần hoàn thiện cơ chế, đảm bảo các điều kiện, nâng cao năng lực cho hoạt động của Mặt trận trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”…

Phát huy kết quả đạt được, trong năm 2018, Chính phủ và Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tập trung phối hợp thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, hai bên tiếp tục phối hợp trong việc củng cố, mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đồng thuận xã hội; phối hợp đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước góp phần tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội; phối hợp phát huy dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, nhà nước trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; phối hợp trong xây dựng chính sách pháp luật.

Các đại biểu trao đổi trong khuôn khổ Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, các đại biểu khẳng định, sự phối hợp giữa Chính phủ và Mặt trận ngày càng đi vào thiết thực, hiệu quả để góp phần xây dựng một Chính phủ liêm chính, kiến tạo, sáng tạo, một Chính phủ của dân, do dân và vì dân. Các đại biểu đề nghị, trong thời gian tới công tác phối hợp giữa hai bên cần phải làm lâu dài, thường xuyên, tập trung vào những vấn đề cụ thể, bức xúc nhất là trong những lĩnh vực giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường để tạo sự đồng thuận xã hội…

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho rằng, để việc phối hợp giữa hai bên ngày càng hiệu quả, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục tăng cường phối hợp trong việc chủ động tiếp xúc, nắm bắt, lắng nghe tình hình tâm tư, nguyện vọng của nhân dân đảm bảo để giải quyết kịp thời ý kiến, kiến nghị của nhân dân, phát huy khả năng sáng tạo, thu hút nguồn lực để chăm lo đời sống của các tầng lớp nhân dân. Chính phủ tiếp tục tạo điều kiện để Mặt trận tuyên truyền phổ biến pháp luật đến từng địa bàn khu dân cư; tiếp tục hoàn thiện các cơ chế chính sách để đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước…

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo trong hệ thống chính quyền tạo điều kiện thuận lợi cho Mặt trận các cấp tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đặc biệt, trong năm 2018, Chính phủ tiếp tục phối hợp, tạo điều kiện để Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục chủ trì tổ chức giám sát các lĩnh vực đã thống nhất với Chính phủ giai đoạn 2016 - 2020, trong đó tập trung vào Giám sát thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; giám sát trong vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm; giám sát về cải cách hành chính, đánh giá sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với dịch vụ hành chính công…

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá sự phối hợp giữa hai bên ngày càng thực chất, hiệu quả, nhiều hoạt động quan trọng thiết thực có ý nghĩa sâu rộng trong thông tin, tuyên truyền, tập hợp ý kiến, lắng nghe ý kiến, phản ánh tình hình nhân dân đến cấp ủy đảng, chính quyền để xây dựng Chính phủ lắng nghe, vì dân; phối hợp đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần tham giải giải quyết những vấn đề lớn của đất nước; phối hợp phát huy dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, nhà nước trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phối hợp trong xây dựng chính sách, pháp luật nhất là những nội dung liên quan đến quyền, nghĩa vụ của các tầng lớp nhân dân…

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dự Hội nghị.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị, trong thời gian tới, công tác phối hợp giữa hai bên cần tập trung củng cố, mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đồng thuận xã hội, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các mục tiêu triển kinh tế - xã hội năm 2018; tạo điều kiện để Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp tổ chức thành công đại hội Mặt trận các cấp nhiệm kỳ 2019-2024… Đặc biệt, hai bên tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước góp phần tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội hướng tới 70 năm ngày Bác Hồ ra lời thi đua ái quốc; tiếp tục phối hợp phát huy dân chủ, giám sát và phản biện xã hội; tham gia phối hợp xây dựng chính sách, pháp luật để chính sách thực sự kiến tạo, phục vụ nhân dân.

Cơ bản đồng ý với các kiến nghị của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo các bộ, ngành và chính quyền các cấp nâng cao trách nhiệm phối hợp trong công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam. Tiếp tục hoàn thiện các chính sách đối với cán bộ Mặt trận, nhất là về định mức lương và phụ cấp cán bộ Mặt trận chuyên trách theo nguyên tắc đảm bảo mối tương quan về vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam trong hệ thống chính trị…/.

(Theo ĐCSVN)