The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng phải quyết tâm, nỗ lực hơn nữa trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ
07/01/2023 - Lượt xem: 155
Sáng 6-1, tại Trụ sở Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Huỳnh Quang Thái-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy và các Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Anh Huy

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Dũng-Phó Vụ trưởng Vụ địa phương II, Ban Tổ chức Trung ương và các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Trương Văn Đạt-Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Trịnh Duy Thuân-Bí thư Thành ủy Pleiku, Thái Thanh Bình-Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; Thường trực Huyện ủy, Thị ủy và Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh; Báo Gia Lai; Trường Chính trị tỉnh; Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ đội Biên phòng tỉnh; Công an tỉnh; Trưởng ban Tổ chức các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy và Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh...

Báo cáo tại hội nghị nêu: Năm 2022, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã bám sát chương trình công tác, chủ động nghiên cứu, báo cáo, đề xuất Thường trực, Ban Thường vụ cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; tiếp tục cụ thể hóa và triển khai thực hiện các chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng theo nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ cấp ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tỉnh Gia Lai đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Kế hoạch số 50-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị của tỉnh năm 2022 kịp thời, đảm bảo theo đúng quy định; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Anh Huy

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Anh Huy

Cùng với đó, Ban Tổ chức cấp ủy các cấp đã chủ động tham mưu cấp ủy quán triệt và tổ chức triển khai, thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Kế hoạch số 70-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ luôn được chú trọng; công tác tham mưu điều động, bố trí, sắp xếp và giải quyết chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được thực hiện kịp thời, đảm bảo theo quy định. Trong năm đã tham mưu Ban Thường vụ cấp ủy các cấp xem xét, quyết định về công tác nhân sự đối với 415 lượt cán bộ. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ của tỉnh được triển khai thực hiện đúng nguyên tắc, phương châm, quy định của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần từng bước nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Về công tác tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, tính đến ngày 31-10-2022, toàn tỉnh có 3.495/3.495 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở đã tiến hành đại hội và vượt các chỉ tiêu theo Chỉ thị số 05-CT/TU đề ra, trong đó có 1.457 trưởng thôn, làng, tổ dân phố là đảng viên (vượt 2,45% so với chỉ tiêu); 1.101 bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, làng, tổ dân phố (vượt 9,86% chỉ tiêu). Tính đến ngày 5-12-2022, toàn Đảng bộ tỉnh đã xây dựng được 1.497/1.576 chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có chi ủy (đạt chỉ tiêu Nghị quyết); toàn tỉnh kết nạp được 1.970 đảng viên (vượt 0,22% so với chỉ tiêu Nghị quyết); 52 đảng viên bị xóa tên khỏi Đảng và 11 đảng viên xin ra khỏi Đảng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá về những kết quả đã đạt được và rút ra bài học kinh nghiệm; đề xuất, kiến nghị các giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế. Các đại biểu cũng thống nhất một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Anh Huy

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Anh Huy

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và đề nghị cấp ủy, Ban Tổ chức cấp ủy các cấp cần quan tâm tập trung chấn chỉnh, khắc phục, nghiêm túc rút kinh nghiệm trong thời gian tới, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, do đó đề nghị ngành Tổ chức Xây dựng Đảng phải quyết tâm, nỗ lực hơn nữa trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, đưa các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh vào cuộc sống, nhất là 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý; tổ chức lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ theo Quy định số 262-QĐ/TW, ngày 8-10-2014 của Bộ Chính trị; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu cấp ủy về công tác nhân sự Đại hội Hội Nông dân và Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tiếp tục tham mưu hoàn thiện các quy trình, quy định, quy chế liên quan đến công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ một cách dân chủ, công khai, minh bạch. Tăng cường phân cấp gắn với kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực chặt chẽ, hiệu quả trong công tác tổ chức, cán bộ. Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23-9-2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng chạy chức, chạy quyền trong Đảng bộ.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tiếp tục đổi mới công tác đánh giá cán bộ; nâng cao phẩm chất, năng lực của đội ngũ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng; nắm vững tình hình chính trị nội bộ và vấn đề lịch sử chính trị nội bộ, nhất là nắm chắc, giải quyết tốt vấn đề chính trị hiện nay; tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện các giải pháp củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của hệ thống chính trị ở cơ sở; quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong doanh nghiệp tư nhân, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp...

Theo GLO

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG