The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2014*
06/10/2014 - Lượt xem: 1644
Sáng 06/10 tại Hội trường 2-9, thành phố Pleiku đã diễn ra Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV. Kết thúc Hội nghị đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hà Sơn Nhin đã có bài phát biểu kết luận Hội nghị. Ban Biên tập Trang tin điện tử Đảng bộ tỉnh xin trích đăng toàn văn bài phát biểu quan trọng này.

 Kính thưa các đồng chí đại diện ban đảng Trung ương,

Thưa các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh,

Thưa các đồng chí đại biểu dự hội nghị,

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Mặc dù Hội nghị chỉ diễn ra trong thời gian một buổi, nhưng các đồng chí đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, thiết thực vào Dự thảo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các mặt công tác 9 tháng, nhiệm vụ các tháng còn lại của năm 2014.

Thưa các đồng chí,

Trên cơ sở ý kiến của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tiếp thu, nghiên cứu và hoàn chỉnh Dự thảo báo cáo. Để kết thúc Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin khái quát, làm rõ thêm một số vấn đề để chúng ta thống nhất trong tổ chức, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm:

1- Về kết quả thực hiện các mặt công tác 9 tháng năm 2014

Với tinh thần thảo luận dân chủ, xem xét các vấn đề một cách khách quan, sát thực tế, Hội nghị đã thống nhất nhận định về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong 9 tháng, từ đó xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu những tháng còn lại của năm 2014. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ghi nhận và biểu dương những cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh đã đoàn kết vượt qua khó khăn, thử thách thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực và đã đạt những kết quả quan trọng.

Trong đó, nổi bật là kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực. Kim ngạch xuất khẩu tăng gấp 2,71 lần so với cùng kỳ. Công tác chỉnh trang đô thị được quan tâm. Thu ngân sách trên địa bàn tuy bị ảnh hưởng do thực hiện một số chính sách thuế mới nhưng vẫn đạt khá cao. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khoẻ nhân dân được chú trọng. Các vấn đề xã hội bức xúc được tập trung giải quyết. Công tác giảm nghèo và thực hiện chính sách an sinh xã hội đạt được một số kết quả tích cực. Hoạt động thông tin, tuyên truyền luôn bám sát chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững. Tình hình an ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội ổn định. Tai nạn giao thông giảm 3 chỉ số. Hệ thống chính trị tiếp tục được kiện toàn và củng cố, công tác quy hoạch cán bộ đảm bảo các yêu cầu. Công tác kết nạp đảng viên hoàn thành sớm hơn 02 năm so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được triển khai nghiêm túc, chặt chẽ. Việc chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đảm bảo theo quy định. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện đảm bảo quy trình, phương châm, phương pháp và có chất lượng. Chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có sự chuyển biến; đã chú trọng nâng cao, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, gắn với củng cố và tập hợp quần chúng vào tổ chức...

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế, khó khăn, đó là:

- Chuyển dịch cơ cấu cây trồng còn chậm; nông dân gieo trồng không theo quy hoạch, chạy theo phong trào xảy ra phổ biến tại một số địa phương. Số vụ vi phạm lâm luật tuy giảm so với cùng kỳ nhưng tính chất một số vụ việc vi phạm nghiêm trọng.

- Giá cả mặt hàng mủ cao su giảm đã tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp, ảnh hưởng đến thu nhập và đời sống của người lao động. Giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản tuy có nhiều cố gắng và tiến bộ hơn so với cùng kỳ nhưng tiến độ giải ngân tại một số địa phương và công trình còn chậm; năng lực một số chủ đầu tư, nhà thầu còn yếu. Thu ngân sách ở một số địa phương còn gặp nhiều khó khăn và đạt thấp.

- Việc triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tại một số địa phương gặp nhiều khó khăn; nguồn vốn huy động trong cộng đồng xã hội để đầu tư thực hiện Chương trình còn thấp, nhất là tại các xã vùng sâu, vùng xa và các xã điểm.

- Lĩnh vực giáo dục, y tế còn nhiều bất cập. Một số địa phương gặp khó khăn trong việc sắp xếp, bố trí dân di cư tự do, nhất là vấn đề nhập hộ khẩu, giải quyết đất ở, đất sản xuất. Số lượng đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo thiếu đất ở, đất sản xuất trên địa bàn còn nhiều nhưng chưa có phương án giải quyết hợp lý.

- Tình hình an ninh chính trị, an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp. Công tác đấu tranh bóc gỡ điểm, nhóm phục hồi hoạt động FULRO lưu vong, “Tin lành Đê Ga”, “tà đạo Hà Mòn” hiệu quả chưa cao.

- Tình trạng khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ, lãnh đạo, quản lý các cấp có chiều hướng gia tăng. Tội phạm ma túy diễn biến phức tạp ở nhiều địa bàn. Tội phạm do nguyên nhân xã hội tiếp tục diễn biến phức tạp, chưa được đẩy lùi (trọng án chiếm 10%). Cải cách hành chính ở cơ sở chưa đạt yêu cầu.

- Chất lượng hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên tuy có nâng lên nhưng chất lượng sinh hoạt của chi bộ cơ sở còn thấp. Việc quy hoạch, đào tạo, bố trí, sắp xếp, luân chuyển cán bộ có lúc còn lúng túng, chưa thật sự hợp lý, chưa đáp ứng nhu cầu thực tế hiện nay. Công tác kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy chưa đảm bảo thủ tục, quy trình. Công tác phối hợp của các tổ chức trong hệ thống chính trị thực hiện công tác dân vận chưa thật sự đồng bộ, chặt chẽ và hiệu quả hoạt động chưa cao.

Thưa các đồng chí,

2- Về một số nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2014

Theo dự báo, việc thực hiện nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2014 sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức. Vì vậy, tôi đề nghị các cấp, các ngành và địa phương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 09 tháng 12 năm 2013 của Tỉnh ủy về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2014. Đó là, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm, giải pháp đã nêu trong Dự thảo báo cáo 9 tháng. Đồng thời, xin lưu ý thêm một số công việc trọng tâm cần thực hiện từ nay đến cuối năm như sau:

- Một là, tập trung rà soát kỹ các chỉ tiêu để có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời. Đối với các chỉ tiêu có khả năng đạt thì phấn đấu đạt và vượt, các chỉ tiêu đạt thấp thì có giải pháp cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt kế hoạch cao nhất; đầu tư, ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất nông nghiệp. Phối hợp và thực hiện tốt công tác quản lý, vận hành các công trình thủy lợi trong mùa mưa bão, đảm bảo an toàn hồ đập, nhất là khu vực phía Đông tỉnh. Tăng cường công tác quản lý thị trường; kiểm tra, kiểm soát, chống các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, ổn định thị trường giá cả.

Đẩy mạnh thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững, nhất là giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó, tập trung đầu tư cho các chỉ tiêu khó đạt; đồng thời tổ chức lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn và huy động đóng góp của cộng đồng xã hội và dân cư. Rà soát lại thực trạng các xã điểm xây dựng nông thôn mới để có kế hoạch điều chỉnh vào cuối năm, đảm bảo thực hiện đúng lộ trình, không chạy theo thành tích.

Tiếp tục thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; rà soát các dự án kêu gọi đầu tư; tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, chủ đầu tư triển khai các dự án như: Dự án chăn nuôi bò thịt, bò sữa, chế biến sữa, thịt, thức ăn gia súc của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, nâng cấp Cảng Hàng không Pleiku, Quốc lộ 14 đoạn qua tỉnh Gia Lai theo hình thức BOT, Siêu thị Nguyễn Kim... Rà soát, đề xuất điều chuyển vốn các công trình chậm tiến độ để tập trung vốn đẩy nhanh tiến độ cho các công trình có khả năng hoàn thành trong năm 2014; kiên quyết thu hồi những dự án đã được cấp phép nhưng chậm hoặc chưa triển khai.

Chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tăng cường huy động vốn để đảm bảo nhu cầu vay vốn của địa phương, doanh nghiệp; tập trung xử lý nợ xấu. Tăng cường quản lý các nguồn thu, có biện pháp tạo lập và nuôi dưỡng nguồn thu, chống thất thu ngân sách, phấn đấu thu đạt và vượt chỉ tiêu ngân sách.

Hai là, chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch năm học 2014 - 2015. Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh việc dạy thêm học thêm trái quy định. Đẩy mạnh giám sát, theo dõi tình hình các dịch bệnh có khả năng lây lan. Thực hiện đồng bộ các chính sách an sinh xã hội; kết hợp việc thực hiện các chương trình để hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, dạy nghề, nhất là dạy nghề cho đồng bào dân tộc thiểu số. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định hỗ trợ đối tượng chính sách, người có công, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Rà soát, thống kê cụ thể danh sách và đề xuất phương án giải quyết tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất cho các hộ đồng bào dân tộc và hộ nghèo ở thôn, xã đặc biệt khó khăn.

Ba là, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương. Tổ chức tốt diễn tập tác chiến khu vực phòng thủ tỉnh năm 2014 (PT-14) đạt kết quả cao nhất. Tăng cường công tác đảm bảo chủ quyền, an ninh biên giới; kiên quyết đấu tranh, bóc gỡ các điểm nhóm phục hồi FULRO, “Tin lành Đê Ga”, “tà đạo Hà Mòn” trên địa bàn.

Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm về kinh tế, môi trường, nhất là ma túy; ngăn chặn hiện tượng đưa người vượt biên sang Campuchia đánh bạc. Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật, triển khai các luật mới ban hành. Chú trọng công tác tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an toàn giao thông, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Tập trung và tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Bốn là, chỉ đạo xây dựng các nội dung liên quan đến Đại hội lần thứ XV của Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ (2015 - 2020). Tiếp tục theo dõi, chỉ đạo các đảng bộ triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị và các văn bản của tỉnh về đại hội đảng các cấp. Chuẩn bị tốt các nội dung đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng bộ tỉnh (nhiệm kỳ 2010 - 2015). Tiếp tục thực hiện kế hoạch luân chuyển, bố trí, sắp xếp, quy hoạch cán bộ, chuẩn bị một bước cho công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh. Quan tâm xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Chỉ đạo chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ Kỳ họp thứ 8 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ II; Đại hội Hội nhà báo tỉnh; Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh; Đại hội Hội Văn học nghệ thuật tỉnh...

Năm là, tiếp tục đôn đốc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và của tỉnh về công tác dân vận, trọng tâm là việc thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị về quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Lãnh đạo, chỉ đạo mặt trận và các đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, đền ơn đáp nghĩa, cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”. Vận động nhân dân thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” và Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Thưa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,

Thưa các đồng chí đại biểu dự Hội nghị,

Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XIV) đã thành công tốt đẹp. Ngay sau Hội nghị này, tôi đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các cấp ủy, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà phát huy tinh thần đoàn kết nhất trí, quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2014. Với quyết tâm chính trị cao, tôi tin tưởng rằng, chúng ta nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2014.

Với tinh thần đó, tôi tuyên bố bế mạc Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XIV). Chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc, hoàn thành tốt trọng trách của mình trước Đảng, trước nhân dân.

Xin trân trọng cảm ơn.

* Tiêu đề do Ban Biên tập Trang tin điện tử Đảng bộ tỉnh đặt.

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG