Unable to connect to the remote server Phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu cấp ủy
21/10/2022 - Lượt xem: 1635
Chiều 20/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 9 tháng năm 2022 trực tuyến đến Điểm cầu Ủy ban nhân dân tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn.

Quang cảnh hội nghị.

Chủ trì Hội nghị tại Điểm cầu chính có các đồng chí: Hồ Văn Niên - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Trương Hải Long - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Rah Lan Chung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Theo Báo cáo tại Hội nghị, trong 9 tháng, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, các kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các phiên họp Ban Chỉ đạo, cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo; ban hành hơn 50 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tiến hành sơ kết, tổng kết 07 chỉ thị, quy định, chương trình; tổ chức 05 hội nghị, ban hành hơn 13 báo cáo định kỳ, chuyên đề để đánh giá tình hình, kết quả thực hiện và đề ra phương hướng, giải pháp đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, vấn đề phức tạp, dư luận xã hội quan tâm,  nhất là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm để phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc tham nhũng, tiêu cực.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh với 15 thành viên đảm bảo cơ cấu, tiêu chuẩn theo quy định. Ban Chỉ đạo đã tổ chức Phiên họp thứ nhất, Thường trực Ban Chỉ đạo tổ chức Cuộc họp thứ nhất để thông qua các văn bản triển khai hoạt động của Ban Chỉ đạo; quyết định đưa 06 vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm vào diện theo dõi, chỉ đạo và giao Ban Nội chính Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo theo dõi, đôn đốc; tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo gửi đến Ban Chỉ đạo theo quy định; báo cáo tình hình, kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo theo yêu cầu của Ban Nội chính Trung ương.

Về kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực: Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tập trung tiến hành kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng theo đúng quy định; Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Chư Sê đã chuyển 01 vụ việc sai phạm sang cơ quan điều tra để xem xét, xử lý. Cơ quan Cảnh sát điều tra huyện Phú Thiện đã khởi tố 01 vụ án/02 bị can do Đoàn Kiểm tra số 248 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát hiện, chỉ đạo xử lý cuối năm 2022. Ngành Thanh tra triển khai 112 cuộc thanh tra hành chính về chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng ngân sách, nguồn kinh phí và các lĩnh vực khác tại 329 đơn vị, đã kết thúc 71 cuộc tại 235 đơn vị; phát hiện sai phạm về tài chính tại 163 đơn vị với số tiền hơn 29,6 tỷ đồng. Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo về hành vi vi phạm liên quan đến tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Chư Sê đã phát hiện, chuyển 01 vụ có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực sang Cơ quan điều tra. Cơ quan điều tra hai cấp thụ lý, điều tra 13 vụ/32 bị can liên quan nhóm tội phạm tham nhũng, chức vụ, tăng 01 bị can so với cùng kỳ năm 2021; đã kết thúc điều tra, đề nghị truy tố 06 vụ/25 bị can; tạm đình chỉ 01 vụ/01 bị can; đang điều tra 06 vụ/07 bị can. Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp thụ lý 07 vụ/34 bị can, tăng 02 vụ/26 bị can; đã truy tố 05 vụ/22 bị can; còn 02 vụ/12 bị can. Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý 08 vụ/25 bị can, tăng 04 vụ/15 bị can; đã xét xử 06 vụ/21 bị cáo, chưa xét xử 02 vụ/04 bị can. Ngoài ra, các cơ quan tố tụng tỉnh thụ lý giải quyết 02 vụ/08 bị can thuộc nhóm tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế có dư luận xã hội quan tâm...

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh đã tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và đã đạt được những kết quả quan trọng, tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đó là: Việc phát hiện hành vi tham nhũng, tiêu cực còn ít so với thực tế, nhất là tự phát hiện qua công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra nội bộ còn là khâu yếu; tình trạng vòi vĩnh, sách nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết các thủ tục hành chính còn dư luận nhưng chưa được phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời. Công tác điều tra, xử lý tham nhũng, tiêu cực còn gặp khó khăn, nhất là công tác giám định, định giá tài sản...

Để công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ theo Chương trình, Kế hoạch năm 2022; trong 03 tháng cuối năm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nâng cao ý thức, trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; kiên trì xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực. Phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong công tác tự kiểm tra, thanh tra nội bộ; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác tiếp dân, tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác, giải quyết đơn, thư tố cáo cán bộ, đảng viên có liên quan đến tham nhũng, tiêu cực; kịp thời phát hiện, xử lý hành vi vi phạm.

Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện và nâng cao hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; chú trọng công tác cải cách thủ tục hành chính; thực hiện nghiêm túc việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức; công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; tập trung thực hiện công tác xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn. Tập trung hoàn thành công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo kế hoạch, chương trình kiểm tra, thanh tra năm 2022; chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra năm 2023. Thực hiện có hiệu quả cơ chế phối hợp phát hiện, xử lý tham nhũng trong quá trình kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế, nhất là các vụ án do Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo, giao Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc./.

Bảo Ngọc

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG