The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Phát biểu khai mạc kỳ họp của Chủ tịch HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XI
28/06/2016 - Lượt xem: 4691
Sáng ngày 28/6, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku) đã diễn ra lễ khai mạc Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XI (nhiệm kỳ 2016-2021).

Đồng chí Dương Văn Trang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X đã có bài phát biểu quan trọng; Trang tin điện tử Đảng bộ tỉnh Gia Lai xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc toàn văn bài phát biểu Khai mạc.

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội;
Kính thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh,
Thưa các vị khách quý cùng toàn thể cử tri và nhân dân tỉnh nhà.


Hôm nay, HĐND tỉnh khóa XI khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, nhiệm kỳ 2016-2021. Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu HĐND tỉnh và lãnh đạo các cấp, các ngành trong tỉnh đã đến tham dự Kỳ họp. Xin gửi đến các đồng chí, quý vị đại biểu và toàn thể nhân dân trong tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Thưa quý vị đại biểu,

Ngày 22 tháng 5 vừa qua cùng với cử tri cả nước, cử tri của tỉnh với ý thức chính trị và trách nhiệm công dân đã tích cực tham gia cuộc bầu cử để lựa chọn người đủ đức, đủ tài làm đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2016-2021, cuộc bầu cử đã đảm bảo số lượng, cơ cấu, thành phần, diễn ra dân chủ, đúng luật với 99,79% cử tri đi bỏ phiếu, chọn bầu 07 vị đại biểu Quốc hội và 80 vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021, là những người tiêu biểu đại diện cho nguyện vọng, ý chí của nhân dân. Tôi đề nghị các đại biểu và các vị khách quý biểu dương tinh thần làm chủ xây dựng đất nước của đồng bào, chiến sĩ, nhân dân trong tỉnh; nhiệt liệt chào mừng thắng lợi to lớn của cuộc bầu cử, tiếp tục khẳng định đường lối đúng đắn trong việc thực thi quyền làm chủ của nhân dân, thể hiện rõ ý thức, trách nhiệm công dân, trình độ dân trí, sự gắn bó và niềm tin của các tầng lớp nhân dân đối với Đảng, Nhà nước ta. Xin chúc mừng và tin tưởng các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu HĐND các cấp vừa qua đã được bầu sẽ đem hết khả năng, lòng nhiệt tình và trách nhiệm để làm tròn trọng trách của người đại biểu được nhân dân giao phó.

Thưa các vị đại biểu!

Trong nhiệm kỳ 2011-2016 vừa qua, trên cơ sở kế thừa, phát huy những thành quả và kinh nghiệm của các khóa trước, tỉnh ta đã có những bước phát triển khá toàn diện. Hầu hết các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch. Chính trị, xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên. Cơ sở hạ tầng, diện mạo đô thị, nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng có nhiều đổi mới. Có được thành quả này thể hiện sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ tỉnh, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân, trong đó cũng ghi nhận sự đóng góp tích cực của HĐND tỉnh trong việc quyết định các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, sự giám sát thường xuyên của HĐND các cấp và sự điều hành có hiệu quả của UBND tỉnh; hoạt động của HĐND tỉnh đã có nhiều đổi mới trong thực hiện chức năng giám sát và quyết định kịp thời các vấn đề quan trọng của địa phương cũng như thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy, đã phát huy vai trò cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân và xứng đáng với niềm tin của cử tri.

Thành công của HĐND tỉnh khóa X tiếp tục bổ sung và khẳng định những thành quả và kinh nghiệm của HĐND tỉnh dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, sự lãnh đạo sát sao của Tỉnh ủy, sự ủng hộ, giúp đỡ và giám sát của cử tri và nhân dân trong tỉnh, đồng thời tạo tiền đề để HĐND tỉnh khóa XI và các khóa tiếp theo tiếp tục đổi mới, hoạt động ngày càng hiệu quả, xứng đáng với niềm tin của nhân dân.

Nhiệm kỳ 2016-2021, chắc chắn sẽ là một chặng đường phát triển sôi động và có nhiều hứa hẹn tốt đẹp, tuy sẽ gặp không ít khó khăn, thách thức nhưng tỉnh ta có cơ hội lớn để phát triển. Chúng ta phải tranh thủ cơ hội, vượt qua thách thức, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Đại hội XV Đảng bộ tỉnh. Trong điều kiện mới và trước yêu cầu mới nói trên, nhiệm vụ của HĐND tỉnh khóa XI là rất nặng nề, sẽ tiếp tục đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động, tập trung sức lực và trí tuệ để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động giám sát, thường xuyên gắn bó, gần gũi với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, khi đề ra và quyết định các chủ trương, chính sách phải phù hợp với lòng dân, đặt quyền lợi của nhân dân lên trên hết, thực hiện tốt quyền quyết định các vấn đề quan trọng của tỉnh.

Thưa các vị đại biểu!

Kỳ họp lần này là Kỳ họp đầu tiên thực hiện nhiều quy định mới liên quan đến hoạt động của chính quyền địa phương như Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND… sẽ có rất nhiều điểm mới so với trước đây; bên cạnh đó vị trí, vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, Thường trực và các Ban HĐND trong thực thi chức năng quyết định và giám sát cũng được tăng cường theo các Luật mới và theo đó tổ chức bộ máy của Thường trực, các Ban HĐND cũng có nhiều đổi mới, nhất là số đại biểu chuyên trách được tăng cường nhiều hơn so với trước. Tại Kỳ họp này HĐND tỉnh sẽ nghe Ủy ban bầu cử tỉnh báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021; báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của chính quyền tỉnh khóa XI, gồm: Chủ tịch, các Phó chủ tịch HĐND tỉnh; Chủ tịch, các Phó chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh; bầu các Trưởng ban, Phó trưởng Ban và Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, quyết định số lượng thành viên các Ban HĐND tỉnh và bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh; đây là công việc có ý nghĩa quan trọng đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền tỉnh nhiệm kỳ mới, là những công việc cần thiết để thi hành Hiến pháp, pháp luật về kiện toàn tổ chức chính quyền địa phương cấp tỉnh; vì vậy, tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XI nêu cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân, dân chủ thảo luận, sáng suốt lựa chọn trong các vị đại biểu HĐND tỉnh có đức, có tài, không vì lợi ích cá nhân xứng đáng bầu vào các chức danh của HĐND, UBND tỉnh đáp ứng được niềm tin của nhân dân.

Kỳ họp sẽ xem xét tình hình hoạt động của địa phương sáu tháng đầu năm 2016 qua việc xem xét, thảo luận, đánh giá các báo cáo như: UBMTTQVN tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh báo cáo tình hình hoạt động sáu tháng đầu năm và chương trình công tác sáu tháng cuối năm 2016; UBND tỉnh trình bày cáo về các nhiệm vụ chủ yếu về kinh tế - xã hội của địa phương trong năm 2016; báo cáo tình hình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác sáu tháng cuối năm 2016; Tình hình công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật sáu tháng đầu năm 2016 và nhiệm vụ công tác sáu tháng cuối năm 2016; Tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri sáu tháng đầu năm 2016 và nhiệm vụ công tác sáu tháng cuối năm 2016 và nghe cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh báo cáo công tác sáu tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2016.

Bên cạnh đó, HĐND tỉnh sẽ xem xét, nghiên cứu, thảo luận các đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết về việc thành lập Sở Ngoại vụ; thông qua quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Gia Lai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; bãi bỏ các nghị quyết quy định về phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh …; xem xét báo cáo tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2016. Đề nghị các vị đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng trong việc xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương.

Thưa các vị đại biểu!

HĐND tỉnh khóa XI tiếp bước hoạt động trong thời điểm Đảng bộ, chính quyền các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân toàn tỉnh đang tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; các chủ trương, đường lối, chính sách phát triển kinh tế-xã hội của quốc gia, của tỉnh đã được định hướng; kế thừa nhiều thành quả kinh tế-xã hội, những bài học kinh nghiệm hữu ích từ xây dựng tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động của các nhiệm kỳ qua. Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, còn không ít những khó khăn, thách thức, đòi hỏi HĐND tỉnh khóa XI tiếp tục củng cố tổ chức và đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, phát huy năng lực, trí tuệ, tâm huyết của mỗi đại biểu và sức mạnh tập thể để giải quyết những vấn đề lớn về phát triển kinh tế - xã hội gắn liền với ổn định trật tự xã hội và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Đây là kỳ họp đầu tiên của HĐND khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021 với nhiều nội dung quan trọng, đề nghị các vị đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng để kỳ họp thành công tốt đẹp.

Với ý nghĩa quan trọng đó, tôi tuyên bố khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh khóa XI.

Xin trân trọng cảm ơn.

Đồng chí Dương Văn Trang
Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG