Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: dangcongsan.vn)

Buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ, thảo luận về Đề án đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập. 

Buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương Đảng nghỉ. (Ngày chủ nhật, 8/10/2017, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiếp tục nghỉ)./.