The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở
12/01/2018 - Lượt xem: 2193
Sáng ngày 11/01, Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Ảnh: Đ.V

 

Đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; đồng chí Huỳnh Nữ Thu Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Ayun H’ Bút – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cùng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo và Trưởng Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố.

Trong năm 2017, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã quán triệt, triển khai và thực hiện đồng bộ, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Trung ương, Tỉnh ủy về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; các cấp ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ; đã phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chính quyền các cấp gắn thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở với công tác cải cách hành chính; nhiều cơ quan, đơn vị công khai minh bạch quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý sử dụng tài sản công; chủ động giải quyết những kiến nghị của nhân dân và những vấn đề bức xúc ở cơ sở. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tăng cường thực hiện giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát huy vai trò của nhân dân trong nhiều lĩnh vực. Thông qua việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã có tác dụng tích cực trên nhiều mặt, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững quốc phòng, an ninh.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà ban chỉ đạo các cấp về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở đã đạt được trong năm 2017. Đồng thời, đề nghị trong năm 2018, ban chỉ đạo quy chế dân chủ ở cơ sở các cấp tiếp tục triển khai thực hiện tốt Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07 tháng 01 năm 2016 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”; tập trung củng cố, kiện toàn ban chỉ đạo từ tỉnh tới cơ sở. Các ngành thành viên ban chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng thực hiện quy chế dân chủ  ở cơ sở. Gắn việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở với việc triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo.

Tăng cường hoạt động của tổ hòa giải, ban thanh tra nhân dân trong việc giải quyết đơn thư, khiếu nại. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, công khai minh bạch các quy định, quy trình, cơ chế chính sách; tổ chức đối thoại, giải quyết kịp thời kiến nghị của nhân dân. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy ước, hương ước. Tiếp tục phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế, đảm bảo quốc phòng, an ninh, tăng cường khối đoàn kết toàn dân...

Đặc biệt, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Năm 2018 được Trung ương xác định là Năm Dân vận Chính quyền, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tăng cường chỉ đạo các cơ quan hành chính Nhà nước triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của từng ngành, đơn vị, đề ra các giải pháp thiết thực nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có tinh thần, trách nhiệm và phong cách phục vụ nhân dân; nâng cao chất lượng thực thi công vụ, giảm dần tình trạng quan liêu, mệnh lệnh hành chính, tạo niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, tích cực tham gia thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2018.

Phạm Chương

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG