The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026
23/11/2021 - Lượt xem: 1141
Sáng ngày 23/11, tại Hội trường 02/9, Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2016 chính thức khai mạc, với sự tham gia của 66 đồng chí đại biểu, các vị khách quý ở điểm cầu trung tâm và 149 đại biểu ở 16 điểm cầu huyện, thị xã, thành phố đại diện cho gần 260 nghìn cán bộ, hội viên phụ nữ toàn tỉnh.

Tham dự Đại hội có đồng chí Hồ Văn Niên - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Bùi Thị Hòa - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; đồng chí Võ Ngọc Thành - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Rah Lan Chung - Phó Bí thư Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XIV diễn ra trong bối cảnh hết sức đặc biệt. Đây là thời điểm mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh và triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; đây cũng là thời điểm cả nước nói chung, tỉnh Gia Lai nói riêng đang tích cực thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội”.

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước hàng ngàn năm của dân tộc Việt Nam, phụ nữ Gia Lai đã cùng với phụ nữ cả nước giữ vai trò quan trọng và có đóng góp, cống hiến to lớn, góp phần tích cực xây dựng và bảo vệ non sông, đất nước, tạo dựng nên truyền thống vẻ vang “Anh hùng, Bất khuất, Trung hậu, Đảm đang”. Trong nhiệm kỳ qua, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ và sự nghiệp bình đẳng giới; phụ nữ Gia Lai đã có nhiều cố gắng trong công tác, học tập, nghiên cứu, lao động và đạt được những thành tích quan trọng. Nổi bật là việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với điều kiện, đặc trưng, phong tục, tập quán của tỉnh Gia Lai nói chung và phụ nữ các dân tộc trong tỉnh nói riêng; điều đó được thể hiện rõ nét qua những thành tích trong thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số... Cùng với đó, các phong trào thi đua, cuộc vận động, các chương trình trọng tâm của Hội được triển khai đồng bộ, sâu rộng, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, hội viên, phụ nữ. Trong 5 năm qua, các cấp hội đã có gần 5 nghìn điển hình phụ nữ tiêu biểu; xây dựng 200 mô hình sinh kế tại các xã biên giới hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế; phối hợp dạy nghề, giới thiệu việc làm cho trên 12 nghìn phụ nữ; với những hoạt động thiết thực của phụ nữ các cấp, đã giúp hơn 2 nghìn hộ thoát nghèo. Đội ngũ cán bộ nữ ngày càng phát triển về số lượng và chất lượng, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy, chính quyền, hội đồng nhân dân các cấp và các tổ chức trong hệ thống chính trị tăng hơn so với nhiệm kỳ trước. 

Đặc biệt, thời gian qua, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, chị em phụ nữ trong tỉnh đã chung sức, đồng lòng cùng hệ thống chính trị thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch. Nhiều chị em phụ nữ là cán bộ y tế, là nữ quân nhân tham gia các lực lượng tuyến đầu chống dịch, tích cực tham gia các đoàn công tác của tỉnh hỗ trợ các tỉnh bạn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; nhiều chị em là cán bộ, hội viên, phụ nữ ở các thôn, làng, tổ dân phố tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp phần kiểm soát dịch bệnh, ổn định đời sống nhân dân.

Những kết quả nói trên, đã góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh, được Đảng, Nhà nước và địa phương ghi nhận, trao tặng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý. Tại Đại hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã được đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì do Chủ tịch Nước tặng thưởng và bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng nhằm ghi nhận những kết quả đạt được của các cấp hội phụ nữ Gia Lai trong nhiệm kỳ qua.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Thị Hòa - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp tục đổi mới sáng tạo trong triển khai thực hiện các phong trào, hoạt động và trong công tác tuyên truyền, vận động nhằm khơi dậy mạnh mẽ những tiềm năng, ưu thế của phụ nữ, xây dựng người phụ nữ Gia Lai đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới. Triển khai các phong trào, hoạt động thiết thực nhằm tạo môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em; quan tâm nghiên cứu về các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, các chương trình của tỉnh để có hướng triển khai phù hợp. Thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong thực hiện bình đằng giới, giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ, trẻ em; tích cực hỗ trợ phụ nữ về kỹ năng, kiến thức để chị em phụ nữ từng bước khẳng định vị trí, vai trò của mình trong gia đình và xã hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Rah Lan Chung - Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp hội phụ nữ trong tỉnh quan tâm xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI phù hợp, chặt chẽ gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương; tiếp tục đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng cùng với hệ thống chính trị tỉnh thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 gắn với phát triển kinh tế - xã hội. Chú trọng nâng cao trình độ, năng lực phụ nữ, nhất là phụ nữ vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới gắn với xây dựng người phụ nữ Gia Lai đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới “đoàn kết, năng động, khát vọng, phát triển”. Quan tâm hỗ trợ nguồn vốn, các điều kiện cần thiết để phụ nữ được tham gia lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, với phương châm “Giảm cho không, tăng cho vay ưu đãi và hỗ trợ có điều kiện”. Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động để phát huy tiềm năng, sức sáng tạo, tinh thần làm chủ, khát vọng vươn lên của các tầng lớp phụ nữ, lôi cuốn đông đảo chị, em tham gia các hoạt động xã hội, phát triển kinh tế và chủ động tham gia giải quyết những vấn đề có liên quan đến phụ nữ. Đặc biệt, với những tác động mặt trái của kinh tế thị trường và tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến đời sống, vật chất, tinh thần của phụ nữ. Do đó, các cấp hội phụ nữ cần chú trọng hơn nữa trong tổ chức, hướng dẫn, hỗ trợ phụ nữ về lao động, việc làm, phòng, chống bạo lực gia đình, xâm hại phụ nữ, trẻ em và bảo vệ thuần phong, mỹ tục, truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam. 

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu công tác phụ nữ trong tình hình mới; tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về giới và ý thức trách nhiệm thực hiện bình đẳng giới cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân. Cùng với đó, quan tâm công tác phát triển cán bộ nữ, nhất là cán bộ nữ dân tộc thiểu số; nâng cao chất lượng của cán bộ hội các cấp, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Trong buổi sáng ngày 23/11, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, với 39 đồng chí trúng cử.

Phạm Hòa

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG