The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân vận toàn quốc năm 2016
05/01/2017 - Lượt xem: 1359
Sáng ngày 05/1, Ban Dân vận Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân vận toàn quốc năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Tại điểm cầu Gia Lai, đồng chí Hồ Văn Niên - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Huỳnh Nữ Thu Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đồng chí Võ Thanh Hùng - Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo: Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Dân vận các huyện ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc và các sở, ngành có liên quan. Tại Hội nghị, các đồng chí đại biểu đã nghe báo cáo của Ban Dân vận Trung ương về kết quả công tác dân vận năm 2016, nhiệm vụ công tác năm 2017.

Theo đó, Ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh: Trong năm 2016, mặc dù còn nhiều khó khăn, song công tác dân vận của cả hệ thống chính trị có những chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng. Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và các cấp ủy đảng, chính quyền đã thực sự quan tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận. Đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo sâu sát công tác dân vận trong tình hình mới; đồng thời, quan tâm củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ tham mưu công tác dân vận. Nhận thức của hệ thống chính trị đối với vị trí, vai trò của công tác dân vận được nâng lên. Ngành dân vận sớm triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về công tác dân vận; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phát huy tốt vai trò tham mưu cho Trung ương và các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận. Chính quyền các cấp chú trọng hơn công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội; triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định sản xuất và đời sống; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và thực hiện tốt hơn quy chế dân chủ ở cơ sở. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đẩy mạnh có kết quả các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo”. Nhìn chung, công tác dân vận đã góp phần phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đồng thuận xã hội để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của đất nước và địa phương năm 2016.

Ban Dân vận Trung ương cũng thẳng thắn nhìn nhận, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế như sau: Công tác nắm bắt và dự báo tình hình nhân dân, công tác thông tin, báo cáo về những vấn đề nảy sinh của một số địa phương chưa kịp thời. Việc tham gia giải quyết một số vụ việc phức tạp, nhất là về công tác dân tộc, tôn giáo… hiệu quả chưa cao. Công tác triển khai, kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết việc thực hiện kết luận, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về công tác dân vận ở một số địa phương chưa tích cực, kịp thời, hiệu quả. Công tác phối hợp giữa ban dân vận với các cơ quan, ban ngành có nơi còn lúng túng, hình thức chưa hiệu quả. Công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước còn có mặt hạn chế. Tính chủ động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp và đoàn viên, hội viên, nhân dân trong việc góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền chưa cao…

Về nhiệm vụ công tác dân vận năm 2017, Ban Dân vận Trung ương đã đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm và 5 giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của Đảng và hệ thống chính trị trong thời gian tới.

Thanh Hằng

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG