11/01/2022 - Lượt xem: 1481
Sáng 11/01, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị toàn tỉnh tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2021; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022, trực tuyến đến Điểm cầu Uỷ ban nhân dân tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn.

Chủ trì Hội nghị tại Điểm cầu chính có đồng chí Hồ Văn Niên - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Võ Ngọc Thành - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; đồng chí Rah Lan Chung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ.

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2021, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn hệ thống chính trị trong việc triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; qua đó, đạt được nhiều kết quả tích cực, quan trọng. Hệ thống văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngày càng được hoàn thiện, đầy đủ, kịp thời, phù hợp với các văn bản chỉ đạo về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra tập trung, có trọng tâm, trọng điểm; công tác điều tra, truy tố, xét xử án tham nhũng, kinh tế, chức vụ được đẩy mạnh, các cơ quan tố tụng phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, thường xuyên; kịp thời phát hiện và xử lý nhiều vụ việc tham nhũng, tiêu cực, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên có sai phạm.

Trong đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai 04 đoàn kiểm tra theo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021, kiểm tra 04 tổ chức đảng, 09 đảng viên; giám sát 04 tổ chức đảng, 12 đảng viên; qua kiểm tra, đã chuyển kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 01 tổ chức đảng; tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách 02 đảng viên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách 02 tổ chức đảng và cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng 01 đảng viên. Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu, chủ trì triển khai 02 đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; qua kiểm tra, rà soát đã kịp thời phát hiện, khắc phục nhiều sai phạm, kiểm điểm trách nhiệm một số tổ chức, cá nhân có liên quan và chỉ đạo chuyển 03 vụ việc sai phạm có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra xác minh làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật…

Ngành Thanh tra triển khai 124 cuộc thanh tra về chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng ngân sách, nguồn kinh phí và các lĩnh vực khác; qua thanh tra, phát hiện nhiều sai phạm về tài chính tại 164 đơn vị với số tiền hơn 24,2 tỷ đồng; đã chuyển 04 hồ sơ vụ việc sai phạm sang cơ quan điều tra xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, tiến hành 11 cuộc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại 28 đơn vị và 168 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 1.072 tổ chức, cơ sở và 781 cá nhân…

Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng tiếp tục được đẩy mạnh, có hiệu quả; Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí, truyền thông và nhân dân phát huy được vai trò giám sát, phản biện xã hội đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động, củng cố niềm tin, sự phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác về tham nhũng, tiêu cực; giải quyết đơn, thư tố cáo cán bộ, đảng viên có liên quan đến tham nhũng được chú trọng thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, hiệu quả. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước tiếp tục được quan tâm…

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh trong thời gian tới yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; quán triệt đầy đủ các văn bản của cấp trên, đồng thời, xây dựng chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện nghiêm túc, có mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả các quy định, chủ trương trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phù hợp với từng đơn vị, địa phương. Thường xuyên giáo dục cho cán bộ, đảng viên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; trọng danh dự, không để vật chất cám dỗ, bản thân không tham nhũng, tiêu cực và không để người thân của mình lợi dụng để có hành vi tham nhũng, tiêu cực. Nâng cao ý thức, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Chủ động thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Triển khai công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực một cách toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những lĩnh vực, dự án dễ phát sinh tiêu cực, những đơn vị, địa phương có dư luận về tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Thực hiện có hiệu quả cơ chế xử lý tham nhũng được phát hiện trong quá trình kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế, dư luận xã hội quan tâm. Tiếp tục kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, nâng cao chất lượng hoạt động các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm; xử lý dứt điểm những vấn đề tồn đọng, kéo dài, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Khuyến khích và xử lý kịp thời thông tin do người dân phát hiện, tố cáo liên quan đến tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tiếp tục phát huy vai trò giám sát của nhân dân; vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan truyền thông, báo chí trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Kịp thời biểu dương, khen thưởng cá nhân, đơn vị có thành tích tốt trong thực hiện nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…

Bảo Ngọc

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD23,340.0023,680.00
THB676.68702.68
SGD17,391.4917,951.70
SEK2,217.802,312.25
SAR6,241.016,491.34
RUB293.01324.41
NOK2,202.822,296.64
MYR5,260.675,376.09
KWD76,611.4879,684.38
KRW17.4419.13
JPY177.60186.14
INR284.71296.13
HKD2,948.403,043.37
GBP28,325.1129,237.51
EUR24,935.4526,068.31
DKK3,338.253,466.52
CNY3,386.643,496.26
CHF25,212.8326,024.98
CAD16,828.7217,370.80
AUD15,423.5615,920.37
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG