The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Hội nghị cán bộ toàn tỉnh nghe thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
13/10/2021 - Lượt xem: 2365
Chiều 12/10, Tỉnh ủy Gia Lai đã tổ chức Hội nghị cán bộ toàn tỉnh nghe thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến đến 209 điểm cầu trên toàn tỉnh với gần 5.400 đại biểu tham gia.

Hội nghị cán bộ toàn tỉnh nghe thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Tại hội nghị, đồng chí Hồ Văn Niên - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông báo nhanh kết quả nội dung, chương trình làm việc của Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. 

Theo đó, hội nghị diễn ra từ ngày 04/10 đến ngày 07/10, tại Thủ đô Hà Nội. Tại hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã thảo luận và cho ý kiến về các nội dung: Tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 và dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022 - 2024; chủ trương lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII.

Hội nghị cũng đã nghe báo cáo kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua; quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Quy định về những điều đảng viên không được làm. Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 3 đến Hội nghị Trung ương 4 và các nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 4 đến Hội nghị Trung ương 5.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Ngay sau khi thông báo nhanh kết quả hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đề nghị các đại biểu nghiên cứu về một số vấn đề phát triển kinh tế-xã hội và triển khai thực hiện cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Riêng nội dung về công tác phòng-chống dịch Covid-19, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu nắm bắt tình hình trên tinh thần chỉ đạo mới của Trung ương để sẵn sàng ứng phó cũng như tổ chức triển khai thực hiện.

 Đăng Vũ

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG