08/08/2017 - Lượt xem: 1763
Chiều ngày 07-8, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đã chủ trì Hội nghị giao ban Khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh quý III năm 2017.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã thống nhất nhận định: Trong quý III năm 2017, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh đã tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên theo kế hoạch. Quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Thực hiện có hiệu quả các nội dung giám sát, phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng năm 2017 theo Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị (khóa XI). Tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh thực hiện tốt chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy đi cơ sở làm việc với tập thể ban thường vụ cấp huyện để chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn của cơ sở. Công tác chỉ đạo đại hội đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, đại hội hội cựu chiến binh, hội nông dân, công đoàn các cấp đảm bảo thời gian, tiến độ đề ra.

Tuy nhiên, việc nắm bắt thông tin từ cơ sở, nhất là nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng và các kiến nghị chính đáng của cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân để phản ánh, đề xuất với lãnh đạo tỉnh còn hạn chế. Công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội với hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân ở một số nơi chưa thường xuyên, chưa chặt chẽ. Công tác tập hợp, đoàn kết hội viên, đoàn viên còn hạn chế. Nhiều phong trào thi đua còn hình thức, hiệu quả không cao...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn nhấn mạnh: Từ nay đến cuối năm 2017, yêu cầu Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị. Quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp với phương châm “Hướng mạnh về cơ sở”. Tiếp tục thực hiện tốt chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về việc tập thể thường trực, ban thường vụ, ban thường trực Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh đi cơ sở làm việc với ban thường vụ, ban thường trực mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện, nhất là các đơn vị chuẩn bị tổ chức đại hội. Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả công tác phát triển đoàn viên, hội viên; nâng cao năng lực và chất lượng hoạt động của cán bộ hội các cấp; thường xuyên cập nhật số lượng tăng, giảm đoàn viên, hội viên hằng quý gắn với đánh giá tình hình và phân tích nguyên nhân cụ thể để có hướng khắc phục. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị đã được Thường trực Tỉnh ủy phê duyệt và thực hiện tốt việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra tình hình triển khai thực hiện tại cấp huyện, xã và báo cáo Thường trực Tỉnh ủy biết, chỉ đạo. Tiếp tục chỉ đạo đại hội đoàn, hội cựu chiến binh tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nông dân tỉnh các cấp theo tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đảm bảo tiến độ quy định.

Thanh Hằng

 

 

 

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

CurrencyTransferSell
USD23,340.0023,680.00
THB676.68702.68
SGD17,391.4917,951.70
SEK2,217.802,312.25
SAR6,241.016,491.34
RUB293.01324.41
NOK2,202.822,296.64
MYR5,260.675,376.09
KWD76,611.4879,684.38
KRW17.4419.13
JPY177.60186.14
INR284.71296.13
HKD2,948.403,043.37
GBP28,325.1129,237.51
EUR24,935.4526,068.31
DKK3,338.253,466.52
CNY3,386.643,496.26
CHF25,212.8326,024.98
CAD16,828.7217,370.80
AUD15,423.5615,920.37
Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG