The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Gia Lai: Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước
09/06/2018 - Lượt xem: 2162
Cùng với cả nước, trong 70 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã nhận thức sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước “Thi đua ái quốc là lợi ích cho mình, lợi ích cho gia đình và lợi ích cho làng, cho nước, cho dân tộc”.

 

 

Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, Gia Lai đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước phù hợp với từng giai đoạn lịch sử, có sức lan tỏa rộng rãi trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Nhiều người con của tỉnh đã anh dũng chiến đấu, trở thành Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân như: Anh hùng Núp, Anh hùng Wừu, Puih San, Kpă Klơng, Rơ Châm Ớt, Kpă Ó, Rơ Ô Cheo, Ksor Ôi… Nhiều chiến công hiển hách của quân và dân các dân tộc Gia Lai đã trở thành những huyền thoại trong lịch sử cách mạng của dân tộc như: chiến thắng Plei Me, chiến thắng Cheo Reo... Đó là bản anh hùng ca tuyệt vời về lòng yêu nước, ý chí cách mạng, đức hy sinh, tinh thần quả cảm, bất khuất trước quân thù của quân và dân các dân tộc trong tỉnh, góp phần giải phóng Gia Lai ngày 17-3-1975 và giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào ngày 30-4-1975.

Với thành tích đặc biệt xuất sắc trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước và trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc và các lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai đã được Đảng và Nhà nước đánh giá cao, nhân dân luôn ghi nhớ: Tổ quốc đã ghi công 7.473 liệt sĩ, Nhà nước đã phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho 192 mẹ, đã tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang cho 57 tập thể và 16 cá nhân, Anh hùng Lao động cho 1 tập thể và 1 cá nhân; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 1 Huân chương Sao Vàng, 1 Huân chương Hồ Chí Minh, 1 Huân chương Độc lập hạng nhất, 1 Huân chương Lao động hạng nhất, danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cùng nhiều huân-huy chương khác. Tập thể, cá nhân thuộc tỉnh được Nhà nước tặng thưởng: 3 Huân chương Hồ Chí Minh, 200 Huân chương Độc lập các hạng, 746 Huân chương Lao động các hạng; 17 tập thể được tặng thưởng Huân chương Thành Đồng; trên 20 ngàn cá nhân được tặng thưởng Huân chương Quyết thắng, Huân chương Giải phóng, Huân chương Chiến công, Huân chương Chiến sĩ giải phóng; gần 500 cá nhân được tặng thưởng Huân-Huy chương Kháng chiến chống Pháp; trên 57 ngàn cá nhân được tặng thưởng Huân-Huy chương Kháng chiến chống Mỹ. Có 18.628 người hoạt động kháng chiến và 13.677 người có công giúp đỡ cách mạng được hưởng chính sách đãi ngộ của Nhà nước…

 

Diện mạo đô thị Pleiku ngày càng khởi sắc.    Ảnh: Đức Thụy
Diện mạo đô thị Pleiku ngày càng khởi sắc. Ảnh: Đức Thụy

Từ một địa phương có nhiều căn cứ quân sự của Mỹ-ngụy, hạ tầng hết sức yếu kém, đời sống nhân dân thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần, trong hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Gia Lai đã nhanh chóng nắm bắt thời cơ, khai thác mọi tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, tranh thủ sự đầu tư của Trung ương, kêu gọi đầu tư phát triển và đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ, quy mô và chất lượng của nền kinh tế phát triển nhanh.

Đến nay, tỉnh có 17 đơn vị hành chính; dân số gần 1,5 triệu người; tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm được duy trì ở mức cao (giai đoạn 1976-1990 bình quân hàng năm tăng 3,5%; giai đoạn 1991-2000 tăng 9,6%/năm, giai đoạn 2000-2015 tăng trên 12%/năm). Năm 2017, thu ngân sách nhà nước đạt 4.240 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay, gấp 106 lần so với năm 1991; thu nhập bình quân đầu người đạt 42,5 triệu đồng/năm, gấp 58 lần so với năm 1991. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch phù hợp, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng đáng kể, bộ mặt thành thị và nông thôn ngày càng đổi mới, hiện đại, phát triển. Đã phát triển các vùng chuyên canh, kinh tế trang trại theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với thị trường, ứng dụng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Thương mại, dịch vụ, bảo hiểm, vận tải, viễn thông duy trì được tốc độ phát triển; phương tiện vận tải hành khách chất lượng cao, đảm bảo an toàn, tiện lợi, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trên địa bàn. Đến nay, 100% xã, phường, thị trấn có điện lưới quốc gia, 100% tuyến đường giao thông đến trung tâm các xã được nhựa hóa, 100% xã có hệ thống thông tin thông suốt. Toàn tỉnh có 49 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Các lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được quan tâm và triển khai có hiệu quả. Công tác xóa đói giảm nghèo được triển khai quyết liệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, đến nay không còn hộ đói nghèo kinh niên, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 13,34% (theo chuẩn đa chiều giai đoạn 2016-2020), đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số và nhân dân vùng căn cứ cách mạng được cải thiện. Mạng lưới y tế tiếp tục củng cố và phát triển, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế chiếm 73%. Chất lượng giáo dục và đào tạo ngày càng nâng lên, cơ sở vật chất trường lớp học được kiên cố hóa, hoàn thành chương trình phổ cập THCS. 100% huyện có trường dân tộc nội trú. Có 28% số trường đạt chuẩn quốc gia. Các hoạt động văn hóa-thông tin-thể thao được quan tâm đáp ứng tốt nhu cầu đời sống vật chất tinh thần của nhân dân các dân tộc trong tỉnh và góp phần nâng cao dân trí. Hệ thống chính trị không ngừng được củng cố, khối đại đoàn kết được tăng cường, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy, sự đồng thuận của xã hội ngày càng cao, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Nhìn lại chặng đường 70 năm qua, tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là ngọn đuốc soi đường, là kim chỉ nam cho các phong trào thi đua yêu nước. Đảng, chính quyền và nhân dân ta luôn quán triệt và không ngừng vận dụng sáng tạo tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh để triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua và công tác thi đua, khen thưởng, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong những điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của đất nước.

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc-Ngày truyền thống thi đua yêu nước, trong thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đã dấy lên phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp; các cấp, các ngành đã tổ chức nhiều hoạt động như: phát động thi đua ở nhiều lĩnh vực, trong nhiều ngành, nhiều cấp; tổ chức gặp mặt, tôn vinh, biểu dương các điển hình tiên tiến...

Phát huy truyền thống thi đua yêu nước, với tinh thần “Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai ra sức thi đua, phấn đấu với quyết tâm cao nhất thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của tỉnh năm 2018 và kế hoạch 5 năm (2016-2020).

Để đạt và thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi đề nghị các cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh ra sức thi đua thực hiện tốt các nội dung sau:

Tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, Nhà nước, Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng. Mỗi tổ chức cơ sở Đảng và mỗi đảng viên cần phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu và là hạt nhân trong các phong trào thi đua ở cơ sở, gắn trách nhiệm của tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân; trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, địa phương, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo về công tác thi đua, khen thưởng.

Tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi và thiết thực nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đi đôi với thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, phòng-chống thiên tai, dịch bệnh, giảm thiểu tai nạn giao thông, giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự, an toàn xã hội. Tập trung chỉ đạo triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua trọng tâm được Thủ tướng Chính phủ phát động và các phong trào thi đua do UBND tỉnh phát động như: “Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020; “Gia Lai chung tay vì an toàn giao thông”; “Gia Lai chung tay vì người nghèo”; phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” theo tinh thần Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19-5-2016 của Thủ tướng Chính phủ. Gắn kết các phong trào thi đua yêu nước với tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30-10-2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Kịp thời biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc, gương điển hình tiên tiến ở các ngành, các cấp, các lĩnh vực; cổ vũ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh.

 

Theo sáng kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 27-3-1948, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ra Chỉ thị phát động phong trào thi đua ái quốc để động viên mọi nguồn lực cho kháng chiến và kiến quốc. Nhân dịp toàn quốc kỷ niệm 1.000 ngày kháng chiến, ngày 11-6-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Thực hiện công tác khen thưởng bảo đảm kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch và đúng quy định. Chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, cá nhân là công nhân, nông dân, người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác… Quan tâm khen thưởng cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Khắc phục bệnh thành tích, tính hình thức trong thi đua, khen thưởng.

Củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng các cấp. Đổi mới nội dung hoạt động và chú trọng việc kiểm tra, giám sát các hoạt động về thi đua, khen thưởng, đảm bảo tính khách quan, chính xác trong việc xét khen thưởng. Thường xuyên bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghề nghiệp, đủ tầm tham mưu cho các cấp ủy, người đứng đầu về công tác thi đua, khen thưởng.

Võ Ngọc Thành
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh


(Theo GLO)

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG