The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Gia Lai: Thực hiện nghiêm túc việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập
04/04/2017 - Lượt xem: 1831
Nhận thức ý nghĩa của việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản là một giải pháp quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng, trong những năm qua, Gia Lai đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập trong các cơ quan, đơn vị, địa phương trên toàn tỉnh.

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03 tháng 01 năm 2014 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Thông tri số 20-TT/TU, ngày 03 tháng 3 năm 2014 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản. Theo đó, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 33-CT/TW, Nghị định số 78/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thực hiện việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập; xác định việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản là tiêu chí để đánh giá cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị và người đứng đầu.

Định kỳ hằng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo việc kê khai tài sản, thu nhập đối với người có nghĩa vụ kê khai và hướng dẫn về trình tự kê khai tài sản, thu nhập, lưu hồ sơ kê khai... Đồng thời, thường xuyên chỉ đạo tổ chức thanh, kiểm tra xác minh việc thực hiện các quy định của pháp luật về kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Hầu hết các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã nhận thức về tầm quan trọng của việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập và triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc. Đến nay, các cơ quan, đơn vị đã hoàn thành công tác kê khai đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập năm 2016, chưa có trường hợp nào vi phạm phải xử lý hoặc xác minh tài sản theo quy định của pháp luật.

Theo đó, 83/83 cơ quan, đơn vị đã triển khai thực hiện việc kê khai và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập (đạt tỷ lệ 100%); số người đã kê khai tài sản, thu nhập trong năm là 10.593 người/10.605 người phải kê khai tài sản, thu nhập (đạt tỷ lệ 99,89% số người kê khai), còn 12 người chưa kê khai do nhiều lý do (nghỉ sinh, nghỉ hưu, bị đình chỉ công tác và bị truy tố); số bản kê khai đã công khai là 10.592 bản (đạt tỷ lệ 99,99% so với số bản đã kê khai), còn 01 bản không công khai do người kê khai nghỉ việc tại thời điểm công khai.

Nhìn chung, công tác kê khai, công khai tài sản, thu nhập đã dần đi vào nền nếp và hầu hết được thực hiện đầy đủ; kết quả kê khai đã được lưu vào hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức để quản lý theo đúng quy định.

Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập; thường xuyên tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật về kê khai tài sản, thu nhập đến cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời tăng cường thanh, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện công tác kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập, đảm bảo việc kê khai, công khai được thực hiện đầy đủ, đúng thực chất.

Thanh Hằng

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG