The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Gia Lai quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV
25/01/2020 - Lượt xem: 2755
Nhân dịp Xuân mới và tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025), đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai đã có cuộc trao đổi với phóng viên Báo Gia Lai Điện tử về những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng nhiệm kỳ 2020-2025.

* P.V: Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, đồng chí đánh giá như thế nào về những kết quả mà tỉnh nhà đã đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội?

- Đồng chí DƯƠNG VĂN TRANG: Với sự quyết tâm phấn đấu của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, của nhân dân toàn tỉnh nên việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV (nhiệm kỳ 2015-2020) đã đạt được những thành tựu quan trọng, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu đã đề ra; thực hiện tốt 4 chương trình trọng tâm Nghị quyết đề ra; đáng chú ý là tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân hàng năm giai đoạn 2015-2020 đạt 7,79%, vượt Nghị quyết đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực và đúng định hướng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ (giữa) chụp ảnh với Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang (bìa trái) và Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành (bìa phải) trong chuyến làm việc tại Gia Lai ngày 16-9-2019. Ảnh:Đ.T
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ (giữa) chụp ảnh với Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang (bìa trái) và Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành (bìa phải) trong chuyến làm việc tại Gia Lai ngày 16-9-2019. Ảnh: Đ.T

Nông nghiệp tiếp tục được xác định là ngành đóng vai trò chủ đạo; tỉnh đã hình thành và phát triển các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, tạo ra các loại hàng hóa có giá trị và tính cạnh tranh gắn với xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm; đã dần hình thành tính liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có 165 cánh đồng lớn với diện tích 8.840,93 ha của hơn 3.600 hộ dân và 8 doanh nghiệp; 3 vùng liên kết sản xuất rau an toàn tiêu chuẩn VietGAP; 1 vùng liên kết sản xuất bơ tiêu chuẩn VietGAP... Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, dự ước đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 81 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 11 xã so với mục tiêu Nghị quyết đề ra; phấn đấu lũy kế đến năm 2020, tổng số đơn vị đạt chuẩn nông thôn mới cấp huyện là 5 đơn vị (Pleiku, An Khê, Ayun Pa, Đak Pơ và Kbang) và 83 thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới theo Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 13-2-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, để đẩy mạnh và phát huy hơn nữa tiềm năng, lợi thế của tỉnh trong phát triển nông nghiệp, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU về bảo tồn và phát triển cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Nghị quyết số 10-NQ/TU về phát triển sản xuất rau, hoa và cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2030, định hướng đến năm 2040, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền tập trung tổ chức thực hiện hiệu quả.

Cùng với lĩnh vực kinh tế, văn hóa-xã hội luôn được chú trọng, nhất là lĩnh vực giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, du lịch và giảm nghèo. Trên cơ sở điều kiện thực tế của tỉnh, cùng với sự quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ của Trung ương, tỉnh đã kịp thời bắt nhịp và tạo đà cho sự đổi mới, phát triển toàn diện đối với các lĩnh vực nêu trên. Nhờ đó, kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội trên địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng căn cứ cách mạng được quan tâm đầu tư. Đến nay, 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã; 79,26% tuyến đường trục thôn, làng và đường liên thôn, làng được cứng hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm; 60,16% tuyến đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa; 54,42% tuyến đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm. Trên 90% thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số được định canh, định cư ổn định; nhà ở đã được xây dựng mới và sửa chữa khang trang hơn; cơ bản giải quyết vấn đề đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt. Đặc biệt, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 19,71% năm 2015 xuống còn dưới 7,04% vào cuối năm 2019, phấn đấu giảm còn dưới 5% vào cuối năm 2020; quan tâm giảm nhanh, bền vững tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số. Để mở rộng thị trường du lịch, các ngành, địa phương đã quan tâm chỉ đạo quyết liệt việc xúc tiến kêu gọi đầu tư vào hoạt động du lịch, nhằm quảng bá hình ảnh tỉnh nhà cũng như khai thác tốt tiềm năng du lịch hiện có, nhờ đó tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 23%/năm, doanh thu du lịch tăng bình quân 22%/năm. Hệ thống cơ sở lưu trú được đầu tư nâng cấp về cơ sở vật chất, chất lượng dịch vụ, sản phẩm du lịch của tỉnh ngày càng phong phú hơn.

Biển Hồ (TP. Pleiku) nhìn từ trên cao. Ảnh: PHAN NGUYÊN
Biển Hồ (TP. Pleiku) nhìn từ trên cao. Ảnh: PHAN NGUYÊN

 


* P.V: Xin đồng chí cho biết một số kết quả nổi bật trong xây dựng hệ thống chính trị nhiệm kỳ 2015-2020?

- Đồng chí DƯƠNG VĂN TRANG: Đối với công tác xây dựng hệ thống chính trị, xác định đây là yếu tố có ý nghĩa then chốt, quyết định thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, do đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh luôn quan tâm chăm lo công tác xây dựng hệ thống chính trị, nhất là xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Tỉnh ủy đã thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, giáo dục nâng cao nhận thức về Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh đến cán bộ, đảng viên và tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân. Chú trọng tuyên truyền nâng cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh với âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa; chủ động phòng ngừa, đấu tranh với những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) của Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác điều tra nắm bắt, dự báo định hướng tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội luôn được coi trọng và từng bước đi vào nền nếp. Công tác phát triển đảng viên được các cấp ủy quan tâm chỉ đạo; tỷ lệ kết nạp đảng viên hàng năm tăng bình quân 5,51%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XV đề ra. Các thôn, làng, tổ dân phố trong toàn tỉnh đều có đảng viên và chi bộ; tính đến cuối năm 2019, tổng số thôn, làng, tổ dân phố có chi bộ là 1.626/1.626, chiếm tỷ lệ 100%; chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có chi ủy là 1.297/1.626, chiếm tỷ lệ 79,77%...

Trong đó, đáng chú ý là công tác tổ chức, cán bộ được đặc biệt chú trọng và có nhiều đổi mới theo hướng mở rộng dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả: Tiêu chuẩn các chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; Quy định đánh giá cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; Quy định phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy chế về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và giải quyết những vấn đề mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm; Quy định về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền theo tinh thần chỉ đạo tại Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23-9-2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) và Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị được tập trung chỉ đạo, thực hiện đồng bộ, quyết liệt. Đến nay, đã thực hiện việc rà soát, sắp xếp thu gọn đầu mối các tổ chức bên trong của các cơ quan, đơn vị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo đúng tinh thần các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương; trong đó, về sắp xếp tổ chức bộ máy: Đối với các tổ chức hành chính cấp tỉnh và huyện đã thực hiện giảm được 18 đầu mối trực thuộc; giảm 127 đơn vị sự nghiệp công lập ở 2 cấp; giảm 534 thôn, làng, tổ dân phố; về tinh giản biên chế: Tính đến ngày 30-6-2019, kết quả tinh (giải quyết chính sách tinh giản biên chế) 803 đối tượng, kết quả giản (cắt giảm biên chế) 1.714 biên chế; đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã giảm 13.649 người so với năm 2015. Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả một số mô hình thí điểm theo tinh thần Kết luận số 34-KL/TW của Bộ Chính trị như: Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND các cấp, Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện, Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện. Phê duyệt và chỉ đạo thực hiện hiệu quả đề án bố trí, sắp xếp tổ chức lại bộ máy các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; sắp xếp, tổ chức lại bộ máy của Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh... gắn với tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện việc sáp nhập các thôn, tổ dân phố và đơn vị hành chính cấp xã theo chỉ đạo của Trung ương.

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 về đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị; chỉ đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ động tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch cụ thể về tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, với phương châm: Kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng tổ chức, cá nhân và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, trước hết là người đứng đầu; đồng thời, việc tổ chức đại hội phải hiệu quả, an toàn, thiết thực, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức, lãng phí, bảo đảm trang trọng, ý nghĩa.

* P.V: Với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, để tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong nhiệm kỳ 2020-2025, theo đồng chí, tỉnh ta cần thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm gì?

- Đồng chí DƯƠNG VĂN TRANG: Đạt được những kết quả trên là tín hiệu vui nhưng nhìn nhận lại, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra từ đầu nhiệm kỳ, chúng ta vẫn còn những tồn tại nhất định. Quy mô kinh tế tỉnh ta còn nhỏ, tiềm năng phát triển kinh tế của các ngành rất lớn nhưng mức độ phát triển chưa tương xứng, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp và du lịch. Tình hình vi phạm pháp luật về quản lý và bảo vệ rừng, quản lý, khai thác tài nguyên, khoáng sản vẫn còn xảy ra. Đầu tư du lịch chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, sản phẩm du lịch còn nghèo nàn. Chất lượng, hiệu quả của giáo dục và đào tạo chưa đồng đều giữa các vùng; ngành Y tế vẫn còn những hạn chế, tồn tại. Kết quả giảm nghèo chưa thật sự bền vững, tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số còn cao; khoảng cách giàu nghèo giữa thành thị và nông thôn, giữa đồng bào Kinh và đồng bào dân tộc thiểu số, phân hóa xã hội có xu hướng ngày càng gia tăng...

Tăng cường thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp. Ảnh: Lê Nam
Tăng cường thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp. Ảnh: Lê Nam

Để giữ vững những kết quả đã đạt được và phát triển mạnh trong nhiệm kỳ tới, trước mắt, chúng ta cần thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách như: Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế và các ngành sản xuất theo hướng phát triển các ngành có lợi thế cạnh tranh. Tập trung thực hiện tốt các đột phá trong sản xuất nông nghiệp, ứng dụng cơ giới hóa và tiến bộ khoa học-kỹ thuật để phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, sản xuất hàng hóa quy mô lớn, theo chuỗi giá trị. Tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; chú trọng phát triển các loại cây rau màu, cây ăn quả, vật nuôi có giá trị kinh tế cao. Tăng cường thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp; khuyến khích phát triển các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất-chế biến-tiêu thụ. Khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của địa phương, đẩy mạnh hội nhập quốc tế, tăng cường hợp tác với các địa phương trong vùng và cả nước; tập trung nghiên cứu để thực hiện đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển hợp lý cả chiều rộng và chiều sâu; huy động, sử dụng tốt mọi nguồn lực để phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững và bảo vệ môi trường sinh thái. Từng bước điều chỉnh tạo sự phát triển hài hòa, hợp lý giữa các vùng trong tỉnh, thu hẹp dần về khoảng cách và mức sống giữa các tầng lớp dân cư; chú trọng công tác xóa đói giảm nghèo, nhất là trong đồng bào dân tộc thiểu số...

Đồng thời, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với củng cố, tăng cường quốc phòng-an ninh; giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, duy trì quan hệ hữu nghị với các tỉnh láng giềng khu vực biên giới Việt Nam-Campuchia; bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội gắn với thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) của Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tăng cường sức mạnh đoàn kết các dân tộc. Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, tập trung cải cách thủ tục hành chính. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm phục vụ trong thực thi công vụ. Nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp tỉnh và mô hình “một cửa điện tử hiện đại” ở cấp huyện nhằm tạo thuận lợi, giảm thiểu về thời gian và chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Tăng cường công tác thanh tra và xử lý sau thanh tra; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu và nâng cao ý thức, trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để từng bước ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tôi tin tưởng rằng, trong nhiệm kỳ tới, Gia Lai sẽ đạt được nhiều thành tựu nổi bật hơn nữa, góp phần cùng cả nước hoàn thành thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Nhân dịp Xuân Canh Tý 2020, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin kính chúc toàn thể cán bộ, chiến sĩ và đồng bào các dân tộc trong tỉnh một năm mới an khang-thịnh vượng, sức khỏe và hạnh phúc.

* P.V: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG