The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Khai mạc Hội nghị cán bộ toàn tỉnh học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
30/05/2016 - Lượt xem: 1961
Sáng 30-5, tại Hội trường 02-9 thành phố Pleiku, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ toàn tỉnh học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy: Dương Văn Trang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Hồ Văn Niên - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Võ Ngọc Thành - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy. Dự Hội nghị còn có gần 400 đại biểu, gồm: Các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; sỹ quan cấp tướng đã nghỉ hưu hiện đang sinh sống trên địa bàn thành phố Pleiku; các đồng chí Tỉnh ủy viên khóa XV; lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; trưởng, phó các ban Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; báo cáo viên Tỉnh ủy; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; bí thư, phó bí thư và cấp trưởng các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc và giám đốc trung tâm bồi dưỡng các huyện, thị xã, thành phố.

Quang cảnh Hội nghị

Theo Chương trình, Hội nghị sẽ diễn ra trong 1,5 ngày, từ ngày 30 đến ngày 31 tháng 5 năm 2016. Tại Hội nghị, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy sẽ trực tiếp trình bày nội dung 03 chuyên đề đã được cụ thể hóa từ Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, gồm: Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2015 - 2020; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Cùng với việc quán triệt, học tập các chuyên đề, Hội nghị sẽ dành thời gian thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Đại biểu dự Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang nhấn mạnh: Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng là kết tinh trí tuệ và ý chí của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, là sự tổng hợp sâu sắc thực tiễn và lý luận qua 30 năm đổi mới để tiếp tục hoàn thiện và phát triển đường lối, quan điểm đổi mới, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tổ chức tốt việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng ở các cấp gắn với triển khai 04 chương trình trọng tâm Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV là điều kiện để nâng cao nhận thức trong toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân, tạo tiền đề quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Những nội dung trình bày tại Hội nghị là cốt lõi và trọng yếu nhất của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, có giá trị định hướng và chỉ đạo xuyên suốt toàn bộ quá trình triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV trên tất cả các lĩnh vực: Kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh từ nay đến năm 2020.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu khai mạc Hội nghị

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí dự Hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành đúng thời gian, tập trung tư tưởng tối đa, nghiêm túc tiếp thu nội dung các chuyên đề. Nghiên cứu, nắm vững các quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi và những điểm mới trong văn kiện Đại hội XII của Đảng. Nắm vững mục tiêu tổng quát và nhiệm vụ tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu phát triển đất nước trong 5 năm tới. Nghiên cứu kỹ 6 nhiệm vụ trọng tâm đã được Đại hội XII xác định và 04 nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV để liên hệ với điều kiện cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị mình; đồng thời lựa chọn, xác định và đưa vào xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết một cách phù hợp, thiết thực, hiệu quả...

Tin, ảnh: Nguyễn Đông

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG