The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Gia Lai: Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV thành công tốt đẹp
04/12/2015 - Lượt xem: 1527
Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, chiều 03/12/2015, tại Hội trường 2-9, thành phố Pleiku Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV đã thành công tốt đẹp.

Báo cáo năm 2015 do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Văn Niên trình bày tại Hội nghị nêu rõ: Năm 2015, thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức. Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy; sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; sự phối hợp đồng bộ của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội nên việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị đã đạt những kết quả tích cực.

 

Tổng sản phẩm (GRDP) ước đạt 12.227 tỷ đồng (theo giá cố định năm 1994), đạt 100% kế hoạch, tăng 12,98% so với năm 2014. Sản xuất nông, lâm nghiệp phát triển khá. Tổng diện tích gieo trồng gần 511.420 ha, đạt 99,5% kế hoạch, tăng 0,8% so với năm 2014. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ, ước đến cuối năm 2015 có 22 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá cố định 1994) ước đạt 9.437 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch và tăng 12,5% so với năm 2014. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước đạt 38.000 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch, tăng 14,7% so với năm 2014. Tổng vốn đầu tư phát triển ước thực hiện 15.618 tỷ đồng, đạt 100,8% kế hoạch, tăng 18,8% so với năm 2014. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 3.050 tỷ đồng, tăng 11,3% so với chỉ tiêu Nghị quyết. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế, thông tin truyền thông tiếp tục có bước phát triển; quan tâm, chăm lo đến các gia đình chính sách, người có công, đối tượng xã hội cộng đồng. Việc giải quyết các vấn đề bức xúc của xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Tình hình an ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội ổn định. Hệ thống chính trị tiếp tục chuyển biến tích cực. Tỉnh ủy đã chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều cố gắng hướng về cơ sở, từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Các hoạt động phong trào ngày càng sát với mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Ảnh: Đăng Vũ - TUGL

Tuy nhiên, tình hình sản xuất kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn; khô hạn xảy ra trên diện rộng gây thiệt hại đến sản xuất nông nghiệp và ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng vẫn diễn biến phức tạp. Giá một số mặt hàng nông sản chủ lực và kim ngạch xuất khẩu giảm. Tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới còn chậm, không đạt kế hoạch đề ra. Việc chấp hành các quy định về quản lý đầu tư công ở một số nơi chưa nghiêm; việc triển khai một số dự án đầu tư xây dựng cơ bản còn chậm. Tỷ lệ hộ nghèo là người đồng bào dân tộc thiểu số còn cao; vẫn còn nhiều hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số chưa tiếp cận được nguồn vốn vay từ ngân hàng chính sách xã hội. Kết quả cải cách thủ tục hành chính chưa được như yêu cầu. An ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội có dấu hiệu phức tạp; hiện tượng nghi ma lai, thuốc thư... còn xảy ra. Tình trạng đồng bào dân tộc thiểu số vượt biên diễn biến phức tạp. Tai nạn giao thông tăng cả 3 chỉ số, trong khi việc triển khai các giải pháp kiềm chế chưa quyết liệt, hiệu quả. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng vẫn còn hạn chế. Tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số tham gia cấp ủy, lãnh đạo các cấp còn thấp. Hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp một số mặt chưa đạt yêu cầu. Công tác tuyên truyền, giáo dục của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội có lúc chưa thường xuyên, kịp thời...

Thảo luận tại Hội nghị, các đồng chí đại biểu dự Hội nghị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp rất nhiều ý kiến quan trọng, có chất lượng. Đặc biệt là tham gia phân tích, đánh giá tình hình năm 2015 và dự báo tình hình năm 2016, từ đó đề ra những giải pháp trọng tâm để hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết của Tỉnh ủy về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2016 đã đề ra.

Phát biểu bế mạc tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang nhấn mạnh: Năm 2016 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng trong nhiệm kỳ (2015 - 2020), là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh. Do đó, ngay sau Hội nghị này, đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và tổ chức chính trị - xã hội các cấp phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những tồn tại, khuyết điểm của năm 2015, đồng thời xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ những nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Nghị quyết của Tỉnh ủy về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2016. Trong đó, có 16 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, 4 chỉ tiêu về xây dựng Đảng và 5 nhóm giải pháp chủ yếu...

Nguyễn Đông 

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG