The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Đồng chí Rah Lan Chung làm việc với hệ thống chính trị thôn Chư Ruồi Sul và xã Kông Htok
02/06/2022 - Lượt xem: 218
Sáng 01/6, đồng chí Rah Lan Chung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với hệ thống chính trị thôn Chư Ruồi Sul và xã Kông Htok (huyện Chư Sê) về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ 5 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung làm việc với hệ thống chính trị thôn Chư Ruồi Sul.

Cùng dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy (Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy); đồng chí Nguyễn Hồng Hà - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Chư Sê; đại diện lãnh đạo: Ủy ban nhân dân huyện, Ban Tổ chức Huyện ủy và Văn phòng Huyện ủy Chư Sê.

Thôn Chư Ruồi Sul có 295 hộ/1.348 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số 228 hộ/1.101 nhân khẩu; hộ nghèo 60 hộ/262 nhân khẩu; hộ cận nghèo 70 hộ/340 nhân khẩu. Chi bộ thôn có 20 đảng viên. Xã Kông Htok có 1.365 hộ/6.340 nhân khẩu; có 03 dân tộc anh em sinh sống tại 06 thôn, làng (trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 70,79% dân số, phần lớn là người Bahnar và Jrai); tỷ lệ hộ nghèo chiếm 26,01%; hộ cận nghèo chiếm 30,84%. Đảng bộ xã có 11 chi bộ trực thuộc, với 175 đảng viên.

Những tháng đẩu năm 2022, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thời tiết diễn biến bất thường, giá một số mặt hàng nông sản giảm, giá phân bón và vật tư nông nghiệp tăng cao đã tác động đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương và đời sống của người dân; song với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự chủ động trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền đã đạt được những kết quả tích cực. Các chỉ tiêu về sản xuất nông nghiệp cơ bản đạt kế hoạch được giao. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm. Thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách cho các đối tượng thụ hưởng; bảo đảm an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, các vấn đề nảy sinh liên quan an ninh nông thôn được chỉ đạo xử lý kịp thời; công tác xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm. Tuy nhiên, phát triển nông nghiệp còn nhỏ lẻ, chủ yếu là chăn nuôi hộ gia đình; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhưng chưa bền vững, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo còn cao; việc huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới gặp nhiều khó khăn; công tác quản lý tài nguyên khoáng sản có mặt còn hạn chế; công tác phát triển đảng viên gặp nhiều khó khăn.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Rah Lan Chung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực và những kết quả đạt đựợc của hệ thống chính trị thôn Chư Ruồi Sul và xã Kông Htok trong thời gian qua. Về nhiệm vụ trong thời gian tới:

Đối với thôn Chư Ruồi Sul, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị hệ thống chính trị và nhân dân thôn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hỗ trợ giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phối hợp hợp với xã điều tra, khảo sát diện tích của từng loại đất trên địa bàn thôn để có kế hoạch sử dụng đất, kế hoạch giãn dân, chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp, phát huy hiệu quả sử dụng đất. Phân công đảng viên hướng dẫn, giúp đỡ hộ nghèo phát triển sản xuất, từng bước thoát nghèo bền vững. Quan tâm hơn nữa đến công tác tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện cho con em đến trường học tập, nâng cao kiến thức. Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm kết nạp hội viên, đoàn viên, tranh thủ những chính sách đặc thù về vốn để hỗ trợ cho hội viên, đoàn viên phát triển sản xuất. Chú trọng công tác phát triển đảng viên, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh. Đối với những kiến nghị, đề xuất như: Xây dựng kênh mương thủy lợi; định hướng cây trồng, vật nuôi phù hợp đem lại hiệu quả kinh tế; đầu tư xây dựng một số đoạn đường chưa được bê tông hóa và chưa có điện chiếu sáng; quan tâm có chính sách hỗ trợ về bảo hiểm y tế, hỗ trợ con em hộ nghèo có điều kiện đến lớp; giải quyết nhu cầu nước sinh hoạt... Đồng chí Phó Bí thư ghi nhận và đề nghị Thường trực Huyện ủy Chư Sê quan tâm chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, khảo sát để sớm có kế hoạch triển khai thực hiện, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung làm việc với hệ thống chính trị xã Kông Htok.

Đối với xã Kông Htok, đồng chí đề nghị thời gian tới, cấp ủy, chính quyền xã tiếp tục nêu cao tinh thần hết mình phục vụ người dân, hướng về dân, tất cả vì lợi ích của nhân dân; thường xuyên sâu sát cơ sở hơn nữa, kịp thời nắm tình hình, lắng nghe những nguyện vọng, vướng mắc, bất cập và kiến nghị chính đáng của nhân dân để kịp thời chỉ đạo giải quyết. Quyết tâm, quyết liệt trong hành động, chú trọng đổi mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về phong cách, lề lối, tác phong, phương pháp làm việc, nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiện nhiệm vụ đảm bảo đúng nguyên tắc, quy chế làm việc, gắn với thường xuyên theo dõi, đôn đốc, tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, thực thi công vụ của cán bộ, công chức, nhất là các lĩnh vực liên quan đến thủ tục hành chính, đất đai. Đồng chí đề nghị xã chủ động phối hợp với các ban, ngành của huyện nghiên cứu đề ra những giải pháp, cách làm cụ thể để giải quyết những vấn đề đang đặt ra tại địa phương. Đặc biệt, trong thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, xã chủ động điều tra, khảo sát cụ thể số lượng hộ nghèo, phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể đối với từng tập thể và cá nhân; chủ động phối hợp với các ngành chức năng của huyện để có giải pháp cụ thể, định hướng cho nhân dân trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng, nhu cầu của thị trường, hỗ trợ giống, kỹ thuật, quan tâm thành lập các hợp tác xã nhằm huy động nguồn lực, nâng cao hiệu quả kinh tế, thu nhập của nhân dân.

Về thực hiện chủ trương tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2022 - 2025, trong đó có nội dung nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố; mục đích, yêu cầu đặt ra nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác của hệ thống chính trị; phấn đấu nhiệm kỳ 2022 - 2025, có 90% trưởng thôn là đảng viên (trong đó có 60% bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn). Chia sẻ với những khó khăn trong triển khai nội dung nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ kiêm thôn trưởng của một số thôn trên địa bàn xã Kông Htok, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, xã, thôn căn cứ vào tình hình thực tiễn, điều kiện cụ thể của từng cấp ủy, địa phương để triển khai thực hiện phù hợp, hiệu quả; quá trình thực hiện quy trình nhân sự, giới thiệu, lựa chọn và bầu trưởng thôn, bí thư chi bộ thôn yêu cầu phải đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy trình, quy định, không cứng nhắc, tạo sự đồng thuận trong cấp ủy và nhân dân, kết hợp hài hòa giữa ý Đảng - lòng dân. Quan tâm công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên và từng bước nâng cao trình độ, năng lực của cán bộ cơ sở để thực hiện đảm bảo theo chỉ tiêu mà Nghị quyết Tỉnh ủy đã ban hành.

Đồng chí Rah Lan Chung trao tặng các suất quà cho hộ nghèo của thôn Chư Ruồi Sul.

Nhân chuyến công tác, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đã trao tặng 2 phần quà cho hệ thống chính trị thôn Chư Ruồi Sul và xã Kông Htok; tặng 10 suất quà cho 10 hộ nghèo của thôn Chư Ruồi Sul nhằm chia sẻ với những khó khăn với các hộ dân.

Hoàng Thanh

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG