The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã An Khê khóa XVI (mở rộng)
18/12/2015 - Lượt xem: 1465
Ngày 18-12-2015, tại Hội trường 23-3 thị xã An Khê, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã An Khê khóa XVI tổ chức Hội nghị lần thứ ba (mở rộng) để đánh giá tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2015; thông qua Nghị quyết của Thị ủy về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2016 và giải quyết một số công việc thuộc thẩm quyền.

Dự Hội nghị có đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Văn Niên và đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phụ trách, theo dõi địa bàn cùng các đồng chí Thị ủy viên khóa XVI và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã.

 

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ: Năm 2015, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, sự chỉ đạo, điều hành có hiệu quả của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã, cùng với sự nỗ lực, phấn đấu của các ngành, các cấp và nhân dân các dân tộc trên địa bàn đã khắc phục khó khăn và cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng 62,77%; thương mại - dịch vụ 27,62%; nông - lâm nghiệp 9,61%. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn 941 tỷ đồng. Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 118,19% kế hoạch và chiếm tỷ trọng cao trong tổng giá trị sản xuất của thị xã. Tổng diện tích gieo trồng 9.483 ha, đạt kế hoạch đề ra. Thu ngân sách vượt kế hoạch đề ra. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế tiếp tục chuyển biến tích cực. Thực hiện tốt các chính sách xã hội, nhất là công tác đền ơn đáp nghĩa, công tác chăm lo hộ nghèo. Tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững. Chỉ đạo thành công đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020. Chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo kế hoạch; đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy vai trò của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của thị xã năm 2015 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế chưa khắc phục được đó là: Kinh tế phát triển khá nhưng chưa thật sự bền vững. Công tác quản lý đô thị, quản lý đất đai còn nhiều bất cập. Tiến độ triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại các xã còn chậm, thiếu chủ động, chưa thật sự bền vững. Vấn đề ô nhiễm môi trường chưa giải quyết tốt, nhất là ô nhiễm môi trường nước, không khí trên địa bàn chưa xử lý triệt để, nguồn nước sạch phục vụ sinh hoạt cộng đồng chưa đảm bảo, gây bức xúc trong nhân dân. Trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn chưa thật sự ổn định, còn để xảy ra những vụ việc phức tạp về tranh chấp đất đai, khiếu kiện liên quan đến việc đền bù, giải tỏa triển khai các dự án trên điạ bàn, ý thức chấp hành luật an toàn giao thông đường bộ trong một bộ phận nhân dân chưa tốt. Hệ thống chính trị tuy được củng cố, kiện toàn song hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa cao, hoạt động chưa ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Công tác tạo nguồn phát triển đảng còn nhiều khó khăn nên chỉ tiêu phát triển đảng viên trong năm chưa đạt so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Văn Niên ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn thị xã An Khê đã đạt được trong năm 2015; đồng thời thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục trong thời gian đến.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đảng bộ thị xã cần đánh giá đúng thực chất về kết quả đạt được trong năm 2015. Tập trung rà soát quy hoạch của thị xã để xem xét điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. Huy động các nguồn vốn, thực hiện lồng ghép các chương trình để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, phấn đấu đến năm 2020 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân. Chú trọng bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, nhất là tranh thủ nguồn lực để đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Tây Sơn thượng đạo. Chú trọng công tác đảm bảo an ninh chính trị, an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội; nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác đảm bảo an toàn giao thông. Nâng cao chất lượng cải cách tư pháp; chú trọng giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân, tập trung xử lý dứt điểm những vụ việc phức tạp, kéo dài. Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật trong cộng đồng dân cư, nhất là các luật mới ban hành. Triển khai biện pháp bảo vệ tốt việc tổ chức các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh trong năm 2016 như Đại hội XII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tiếp tục chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XV của Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức cơ sở đảng, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh sai phạm. Chỉ đạo các cấp ủy sớm ổn định về tổ chức bộ máy sau đại hội đảng bộ. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ, tạo nguồn cán bộ. Xây dựng, tổ chức bộ máy chính quyền các cấp tinh, gọn, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Chú trọng công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên. Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với nâng cáo trách nhiệm người đứng đầu. Chỉ đạo chuẩn bị nhân sự và tổ chức thành công bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tiếp tục phối hợp thực hiện tốt các nội dung kết luận tại các buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 6 năm 2015 và thông báo kết luận tại buổi làm việc với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy...

Tin, ảnh: Nguyễn Đông

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG