The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Doanh nghiệp là hạt nhân quan trọng để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội
09/10/2021 - Lượt xem: 2091
Trong những năm qua, tình hình kinh tế thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn, thách thức, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; trước tình hình đó, tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư, xúc tiến thương mại, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trên địa bàn phát triển.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 7.558 doanh nghiệp nhỏ và vừa, với tổng vốn đăng ký 116.250 tỷ đồng (tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 trên địa bàn có 7.008 doanh nghiệp và 7 tháng đầu năm 2021 có 550 doanh nghiệp thành lập mới; có 13 doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ doanh nghiệp nhà nước; có 323 hợp tác xã (trong đó 237 hợp tác xã nông nghiệp, tổng số hợp tác xã hoạt động hiệu quả: 145/237 hợp tác xã) và 02 Liên hiệp hợp tác xã; có 293 hợp tác xã hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012 và 9 hợp tác xã chưa chuyển đổi, 21 hợp tác xã ngưng hoạt động), giải quyết việc làm cho 259.242 lao động; 01 Hiệp hội doanh nghiệp gồm 560 thành viên, 01 Hội Nữ doanh nhân gồm 160 thành viên, 01 Hội Doanh nhân trẻ gồm 130 thành viên, có khoảng 560 doanh nhân là người đứng đầu doanh nghiệp. Số lượng, quy mô, chất lượng các doanh nghiệp ngày càng mở rộng, hoạt động có hiệu quả, năng lực điều hành, quản lý của đội ngũ doanh nhân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Một số doanh nghiệp xây dựng được thương hiệu, có uy tín, sản phẩm đáp ứng được yêu cầu của người tiêu dùng; trách nhiệm đối với xã hội của đội ngũ doanh nhân được nâng lên, góp phần đảm bảo đời sống, việc làm cho người lao động, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, quy mô hoạt động của các doanh nghiệp còn nhỏ, lẻ; chưa phát huy hết tiềm năng về nguồn vốn, tài nguyên, lao động tại địa phương; sự hợp tác, liên kết để tăng khả năng cạnh tranh và hội nhập còn hạn chế. Đội ngũ doanh nhân chưa được trang bị đầy đủ kiến thức về pháp luật, về quản lý, điều hành; thiếu kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh; chưa hình thành được văn hóa kinh doanh. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp bị ảnh hưởng do khủng hoảng tài chính, suy giảm kinh tế toàn cầu kéo dài; tình hình thời tiết trong tỉnh không thuận lợi, giá nông sản chủ lực của tỉnh giảm sâu, không ổn định; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại một số địa bàn trọng điểm diễn biến phức tạp; ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã làm suy giảm kinh tế, tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn.

Cửa hàng trưng bày sản phẩm mẫu của một doanh nghiệp về dược liệu trên địa bàn thị xã An Khê

Về những mục tiêu chủ yếu để xây dựng đội ngũ doanh nhân trong thời gian tới, tỉnh xác định doanh nghiệp được xem là hạt nhân quan trọng để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, phấn đấu đến năm 2025 phát triển, thành lập 13.083 doanh nghiệp. Mục tiêu xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế là tiếp tục thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân về các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Các cấp, các ngành cần phải cụ thể hóa trong chương trình, kế hoạch hành động, linh hoạt trong điều hành trong mọi tình huống, bảo đảm thực hiện “mục tiêu kép”; tập trung rà soát, tổ chức triển khai thực hiện nhanh chóng những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đề ra; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, doanh nhân nhằm huy động mọi nguồn lực cho phát triển, phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Để thực hiện được mục tiêu đề ra, tỉnh tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức về vai trò, vị trí của đội ngũ doanh nhân trong giai đoạn phát triển mới. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành các cơ chế, chính sách về khuyến khích, hỗ trợ, ưu đãi đầu tư nhằm tạo môi trường sản xuất kinh doanh bình đẳng và thuận lợi cho doanh nghiệp; tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng, cải thiện môi trường kinh doanh. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là trên các lĩnh vực, như: Cấp giấy phép kinh doanh, các thủ tục liên quan đến đất đai, thuế, tài nguyên, môi trường… rà soát, cắt giảm các thủ tục không cần thiết. Tăng cường sự phối hợp hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị về sự hỗ trợ, khuyến khích, ưu tiên, động viên các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nhất là các dự án chế biến hàng nông sản, hàng tiêu dùng từ nguồn nguyên liệu hiện có trên địa bàn; khuyến khích xuất khẩu các mặt hàng nông sản có thế mạnh của tỉnh. Tiếp tục vận động các chủ doanh nghiệp, lực lượng doanh nhân tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo, an sinh xã hội.

Thường xuyên quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng và phát triển đội ngũ doanh nhân. Kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và các hội ngành nghề khác trên địa bàn. Chú trọng xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức đảng, công đoàn, đoàn thanh niên, phát triển đảng viên, đoàn viên trong các loại hình doanh nghiệp; đổi mới phương thức hoạt động của các đoàn thể trong doanh nghiệp thiết thực, hiệu quả, phục vụ trực tiếp lợi ích của doanh nghiệp và người lao động. Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các giải pháp, hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong giai đoạn dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp.

Anh Kiệt

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG