The request was aborted: Could not create SSL/TLS secure channel. Công tác dân vận phải hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân
11/01/2019 - Lượt xem: 1960
Thủ tướng khẳng định, mục tiêu cao cả nhất của Đảng, Nhà nước là xây dựng đất nước phồn vinh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, nhân dân được sống trong hòa bình, ấm no, hạnh phúc. Vì vậy, công tác dân vận chính quyền phải hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Ngày 10/1, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Ban cán sự đảng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện Năm dân vận chính quyền 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Tham dự Hội nghị có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các Ủy viên Bộ Chính trị: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: HM)

Năm 2018, dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác dân vận đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện mục tiêu kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, đối ngoại, cải thiện và nâng cao cuộc sống của người dân. Các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Dân vận khéo” có nhiều đổi mới, lan tỏa trong lĩnh vực đời sống xã hội. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản của Đảng về công tác dân vận được quan tâm.

Đáng chú ý, thực hiện Năm dân vận chính quyền, các cơ quan nhà nước đã tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, sự phân cấp quản lý giữa trung ương và địa phương được thực hiện tốt hơn, nhằm phát huy vai trò và trách nhiệm của chính quyền cấp cơ sở. Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính được đẩy mạnh. Trong đó, đã cắt giảm 50% điều kiện đầu tư kinh doanh và danh mục hàng hóa, thủ tục kiểm tra chuyên ngành. Việc hiện đại hóa hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước đạt kết quả tích cực. Đến nay  có 18 bộ và 54 địa phương đã xây dựng trung tâm dữ liệu, trang thiết bị bảo đảm an toàn thông tin. Trước tình hình khiếu nại, tố cáo, khiếu kiện đông người ngày càng gia tăng, cơ quan hành chính và chính quyền các cấp đã thực hiện đồng bộ các giải pháp, nâng cao hiệu quả tiếp công dân. Việc thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo được chính quyền các cấp tập trung giải quyết, nhất là các vụ khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp kéo dài, các vụ việc bức xúc, nổi cộm mới phát sinh, người đứng đầu đã tăng cường đối thoại với người dân và doanh nghiệp.

Tại hội nghị, các đại biểu cho rằng: Công tác dân vận của cả hệ thống chính trị đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần tạo sự đồng thuận, động viên nhân dân tích cực tham gia chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy dân chủ và sức mạnh của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; góp phần củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị, xây dựng quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân. Tuy nhiên, một số bộ phận cán bộ công chức, viên chức chưa nhận thức đầy đủ vai trò của công tác dân vận, chưa thật sự quan tâm giải quyết nguyện vọng của bức xúc của  người dân, còn thờ ơ, thiếu trách nhiệm, thậm chí gây oan sai cho người dân...

Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ công tác dân vận năm 2019. (Ảnh: HM)

Các đại biểu đều khẳng định: Những kết quả tích cực đã đạt được trong năm 2018 là nền tảng vững chắc để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019. Trên cơ sở đó, các đại biểu cho rằng: Công tác dân vận của Đảng năm 2019 phải tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả, góp phần tạo sự đồng thuận của nhân dân, phát huy dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao việc 63 tỉnh, thành trong cả nước đã có sự ký kết chặt chẽ với UBND, Ban Dân vận địa phương, để đưa ra một số nguyên tắc, quan điểm, cách làm trong từng năm trong công tác dân vận nói chung và công tác dân vận chính quyền nói riêng. Những kết quả trong báo cáo của Ban Dân vận và tham luận của các đại biểu đã khẳng định một lần nữa sự vào cuộc mạnh mẽ của toàn thể hệ thống chính trị trong triển khai thực hiện công tác dân vận nói chung và công tác dân vận chính quyền nói riêng.

Thủ tướng khẳng định, thời gian qua, với sự nỗ lực của Đảng, Nhà nước, cấp ủy Đảng và chính quyền, niềm tin của nhân dân, của thị trường đã tăng hơn. Thành quả ấy có sự đóng góp quan trọng của nhân dân, của công tác dân vận. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Ban Dân vận Trung ương và hệ thống dân vận các cấp đã cùng Ban cán sự đảng Chính phủ đẩy mạnh công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp; góp phần quan trọng để chính quyền các cấp hoàn thành nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Tuy nhiên, theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, bên cạnh những thành quả đã nêu lên, thì bệnh quan liêu, xa dân của một bộ phận cán bộ khiến dân oán trách vẫn còn…Hội nghị hôm nay đã nêu những cách làm hay trong công tác dân vận, nhất là công tác vận động vận động chính quyền trong cả nước.

Theo Thủ tướng, bước sang năm 2019 và những năm tiếp theo, hành trang lớn nhất của chúng ta không chỉ là con số mà sâu sắc hơn cả đó là niềm tin, sự kỳ vọng của nhân dân, của Đảng, của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, của toàn hệ thống chính trị. Sức mạnh lớn nhất là sức mạnh của “ý Đảng, lòng dân”, sức mạnh của sự chung sức, đồng lòng, đồng bộ của tư duy giữa chính phủ và các bộ, ngành Trung ương với địa phương, của các địa phương với nhau, cũng như trong toàn hệ thống chính trị. Tất cả cùng nhau chia sẻ khát vọng, đồng lòng, nhất trí phục vụ nhân dân, lãnh đạo nhân dân đưa đất nước tiến lên, để nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Thủ tướng cho rằng, các cấp, các ngành, các địa phương không được chủ quan với những kết quả đã đạt được trong thời gian qua mà phải nhận rõ những hạn chế còn tồn tại trong công tác dân vận như: khiếu kiện đông người, phức tạp; khiếu kiện trong công tác giải phóng mặt bằng, đất đai,thủ tục hành chính còn rườm rà, phức tạp kéo dài; cán bộ mất dân chủ, không đối thoại với nhân dân; công tác dân vận chính quyền chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu của nhân dân… để từ đó có biện pháp khắc phục triệt để.

Ký kết Kế hoạch phối hợp thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2019" giữa
Ban Cán sự Đảng Chính phủ và Ban Dân vận Trung ương. (Ảnh: HM)

Trên cơ sở phân tích những thuận lợi cũng như khó khăn trong công tác dân vận thời gian qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị thời gian tới, Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự đảng Chính phủ tiếp tục phối hợp triển khai có hiệu quả công tác dân vận chính quyền trong năm 2019, với phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá”;  trong đó đặc biệt quan tâm đến giải quyết nguyện vọng, xử lý đơn thư, tố cáo của nhân dân, nhất là các vụ khiếu kiện kéo dài. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, chấn chỉnh nâng cao đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của chính quyền các cấp và đội ngũ cán bộ công chức, viên chức tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu.

Các bộ, ngành Trung ương, các cấp chính quyền tiếp tục tăng cường quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, Nghị quyết, thông báo của Đảng về công tác dân vận để nâng cao hiệu quả công tác này trong các cơ quan hành chính Nhà nước; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động chính quyền các cấp trong lĩnh vực đời sống xã hội.

Thủ tướng khẳng định, mục tiêu cao cả nhất của Đảng, Nhà nước là xây dựng đất nước phồn vinh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, nhân dân được sống trong hòa bình, ấm no, hạnh phúc. Vì vậy, công tác dân vận chính quyền phải hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Muốn vậy, các cấp, chính quyền tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đã đề ra.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, gắn với tinh giản biên chế, sắp xếp kiện toàn bộ máy và đội ngũ cán bộ công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết 18, 19 của Trung ương khóa XII; tiếp tục tăng cường, rà soát, cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để người dân và doanh nghiệp tiếp cận các dịch vụ công thuận lợi, giảm chi phí, tránh phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

Các cấp ủy đảng, chính quyền tăng cường mở rộng dân chủ, đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện nghiêm túc Luật tiếp công dân, giải quyết những tồn đọng, khắc phục tình trạng  báo cáo của Ban Dân vận đã nêu ra; tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân tham nhũng, lãng phí; đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, tăng cường nâng cao hiệu quả phối hợp, vận động giữa Chính phủ, các cơ quan, đơn vị với cơ quan truyền thông…

Tại Hội nghị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai và Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã ký kết Kế hoạch phối hợp thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2019" giữa Ban Cán sự Đảng Chính phủ và Ban Dân vận Trung ương./.

Theo ĐCSVN

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Tài liệu ôn thi nâng ngạch
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG