The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Chuẩn bị Đại hội Mặt trận Tổ quốc tỉnh lần thứ IX
18/06/2014 - Lượt xem: 2270
Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc (MTTQ) tỉnh Gia Lai vừa tổ chức Hội nghị lần thứ 19 (Hội nghị lần cuối của Ủy ban MTTQ tỉnh khoá VIII) nhằm triển khai một số nội dung liên quan quy trình chuẩn bị tổ chức Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ IX (Nhiệm kỳ 2014-2019). Tham dự hội nghị có đại diện các ban Đảng Tỉnh ủy, các ban ngành đoàn thể tỉnh, các tổ chức thành viên Ủy ban MTTQ tỉnh, các Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khoá VIII, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh... Đồng chủ trì Hội nghị là ông Hồ Văn Điềm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khoá VIII, cùng các Phó Chủ tịch Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

 Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia ý kiến đóng góp xây dựng Dự thảo báo cáo kiểm điểm của Ủy  ban và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh (khoá VIII) trình Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ IX. Trong đó tập trung bổ sung nội dung đánh giá kết quả các mặt công tác nhiệm kỳ qua, các giải pháp và phương hướng nhiệm vụ công tác trong nhiệm kỳ tới, xây dựng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn tỉnh vững mạnh... Đồng thời, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã báo cáo kết quả việc tổ chức đại hội MTTQ cấp cơ sở và cấp huyện, kết quả công tác chuẩn bị cho Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ IX (về mặt nội dung, nhân sự, công tác tuyên truyền về đại hội, dự kiến nội dung và chương trình, các vấn đề liên quan…).

Hội nghị lần thứ 19 Ủy ban MTTQ tỉnh khoá VIII triển khai chuẩn bị tổ chức Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ IX. Ảnh: Thanh Nhật 

Trong đó, riêng về Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ IX (Nhiệm kỳ 2014-2019), sẽ diễn ra vào ngày 1 và 2-7-2014, với tổng số đại biểu chính thức dự Đại hội là 319 vị, đại biểu mời 60 vị, đảm bảo số lượng đại biểu theo quy định. Đề án nhân sự Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh thực hiện theo quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam và căn cứ vào tiêu chuẩn cán bộ, tình hình thực tế của tỉnh, trên cơ sở coi trọng tính tiêu biểu, tính đại diện và tính thiết thực, mở rộng thành phần  (Gồm đại diện các tổ chức thành viên, đại diện MTTQ cấp huyện, thị xã, thành phố, các nhân sỹ trí thức, cá nhân tiêu biểu trong các tổ chức, giai tầng xã hội, các dân tộc, tôn giáo, đại biểu người Việt Nam ở nước ngoài...). Đề án nhân sự đã được Ủy ban MTTQ tỉnh khoá VIII và Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đồng ý, với tổng số ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa IX (nhiệm kỳ 2014 – 2019) gồm 88 vị, Ban Thường trực gồm 9 vị - trong đó gồm 1 vị chủ tịch, 3 Phó chủ tịch và 5 Ủy viên Thường trực…

Ảnh: Thanh Nhật

Phát biểu bế mạc hội nghị, ngoài việc đánh giá cao những nỗ lực của các địa phương trong toàn tỉnh đã tổ chức thành công đại hội MTTQ cấp xã và huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hồ Văn Điềm đã đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục làm tốt các mặt công tác liên quan cho Đại hội MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2014-2019. Đồng thời, chỉ đạo MTTQ các địa phương trong tỉnh tăng cường công tác bám cơ sở và thôn làng, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước. Vận động quần chúng nhân dân lao động sản xuất, nâng cao cảnh giác với âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch. Tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc, vai trò của già làng trưởng thôn, người uy tín trong các hoạt động ở địa phương. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng đại hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội, coi đây là đợt sinh hoạt chính trị trong các tầng lớp nhân dân…, góp phần cho sự thành công chung của đại hội.

Tin, ảnh: Thanh Nhật

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG