The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Cần có chính sách cụ thể để khuyến khích, thu hút nhân tài về công tác tại địa phương
16/05/2017 - Lượt xem: 1389
Đoàn khảo sát số 4 Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 6 đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Gia Lai về khảo sát phục vụ xây dựng Đề án tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả.

Đoàn khảo sát do đồng chí Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Trưởng đoàn; tham gia đoàn còn có đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Đón tiếp và cùng làm việc với Đoàn khảo sát có đồng chí Dương Văn Trang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Hồ Văn Niên - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Dương Văn Trang đã báo cáo tóm tắt về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả ở cấp huyện và làm rõ một số nội dung theo yêu cầu, đồng thời cũng nêu lên một số đề xuất kiến nghị với Đoàn khảo sát.

Công tác quản lý, sử dụng biên chế được siết chặt, đúng quy định

Theo đánh giá, thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị; Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ và Chương trình số 24-Ctr/TU ngày 07/10/2016 của Tỉnh ủy về việc nâng cao chất lượng gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh; các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã tiến hành xây dựng đề án tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ công chức. Theo lộ trình, tổng số tinh giản biên chế từ năm 2016 - 2021 của toàn bộ khối Đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện là 45 người, số nghỉ hưu đúng tuổi, trước tuổi, thôi việc là 173 người, tổng cộng nghỉ 218 người (đạt tỷ lệ 19,49%).

Qua theo dõi kiểm tra cho thấy, công tác quản lý sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp của các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh đã được siết chặt hơn, đúng quy định; việc tuyển dụng mới có cân nhắc kỹ với lộ trình cắt giảm biên chế. Năm 2016, tỉnh đã thông báo và giải quyết chính sách cho 316 cán bộ công chức thuộc đối tượng tinh giản, tổng kinh phí chi trả sơ bộ là 30 tỷ đồng.

Khó khăn về cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ

Cũng tại buổi làm việc với Đoàn khảo sát, các đại biểu đã trình bày ý kiến liên quan đến tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động, chế độ tài chính, chính sách cán bộ, công tác thực hiện tinh giản biên chế... trên cơ sở phân tích, làm rõ nhiều vấn đề như: việc thực hiện nghị định của chính phủ ở cấp xã về công tác cán bộ nhất là cán bộ chuyên trách cấp xã, hiệu quả làm việc cũng như hướng tổ chức của các phòng, ban có chức năng giúp việc ở cấp huyện. Nên khoán biên chế hay khoán kinh phí đối với bộ máy cấp huyện…

Đồng thời cũng chỉ rõ những nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm như hoạt động của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở một số địa phương còn chậm đổi mới về phương thức hoạt động, các phong trào chưa thường xuyên, một số cơ quan phụ trách chưa gần dân, chưa sâu sát nhân dân. Một số cấp ủy chưa thực hiện đúng về công tác quản lý cán bộ, đảng viên, thiếu kiểm tra, đôn đốc. Năng lực quản lý điều hành, tinh thần trách nhiệm của một số cán bộ chủ chốt ở cơ sở chưa cao nhưng việc thay thế còn chậm.

Các đại biểu cũng đề nghị Trung ương nghiên cứu, chỉ đạo xây dựng tổ chức bộ máy đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cấp huyện đồng bộ, tinh gọn, có tính ổn định, phù hợp với chức năng nhiệm vụ với quan điểm một nhiệm vụ chỉ một cơ quan tổ chức thực hiện, một cơ quan tổ chức có thể đảm đương nhiều nhiệm vụ. Đồng thời có quy định cho hưởng thêm phụ cấp trách nhiệm với các đồng chí cấp ủy viên cấp trên làm bí thư, phó bí thư các đảng bộ.

Có chính sách cụ thể để khuyến khích, thu hút sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học, cao đẳng về tham gia công tác ở xã, phường thị trấn. Bố trí kinh phí đầu tư xây dựng nhà công vụ và chính sách ưu đãi thỏa đáng cho cán bộ luân chuyển về cơ sở nhất là các xã vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Xây dựng chính sách hợp lý đối với cán bộ không chuyên trách ở cấp xã; cán bộ thôn, làng tổ dân phố để họ an tâm công tác, tận tâm với công việc. Bên cạnh đó, cũng cần thống nhất quy trình về công tác quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ và thực hiện đồng bộ giữa các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể.

Phân định rõ một số nhiệm vụ, tránh chồng chéo

Các đại biểu cũng thống nhất đề nghị sửa đổi Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 05/4/2014 của Chính phủ và Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ; đồng thời cũng nêu bật những nội dung đề nghị Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ ngành liên quan như: Tổ chức lại mô hình một số phòng chuyên môn cấp huyện cho hiệu quả. Một số nhiệm vụ quản lý nhà nước mới phát sinh cần phải được cân nhắc kỹ, đủ cần thiết để giao thêm cho cơ quan nhà nước hay là giao cho các tổ chức hội, thực hiện xã hội hóa; hạn chế việc phình bộ máy bên trong các sở, các huyện. Tiếp tục phân định rõ một số nhiệm vụ quản lý nhà nước còn chồng chéo. Hạn chế tình trạng không nhất quán khi thay đổi cấp chủ quản ở một số lĩnh vực quản lý nhà nước; nên xem xét giao lại các văn phòng đăng ký đất đai và trung tấm phát triển quỹ đất về UBND cấp huyện quản lý như trước đây. Phòng chuyên môn cấp huyện chỉ nên có 02 cấp phó. Hướng dẫn địa phương thực hiện việc sắp xếp bộ máy trong điều kiện phải tinh giản biên chế và quy định cụ thể số lượng cấp phó sở, cấp phó phòng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng đoàn Khảo sát Trần Thanh Mẫn cũng đã chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời đánh giá cao sự cố gắng, nổ lực của tỉnh vượt qua khó khăn thách thức, giữ vững được ổn định trật tự an ninh chính trị, đời sống người dân từng bước được nâng lên. Đồng chí Trần Thanh Mẫn và các thành viên trong đoàn khảo sát sẽ ghi nhận và tổng hợp những ý kiến góp ý của địa phương, làm cơ sở báo cáo với Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 6 để tiếp tục xây dựng hoàn thiện đề án đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả ở cấp huyện.

Đăng Vũ

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG