The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang: Cần tăng cường hơn nữa hoạt động chất vấn của đại biểu HĐND
24/04/2017 - Lượt xem: 1863
Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố lần thứ hai (nhiệm kỳ 2016-2021) đã bế mạc vào chiều 21-4 tại thị xã An Khê.

Hội nghị lần này tập trung trao đổi về kết quả hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh, Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là cấp huyện) từ Hội nghị giao ban lần thứ nhất đến nay nhằm đánh giá, làm rõ những mặt đã làm được cũng như những tồn tại, hạn chế trong quá trình hoạt động và đề ra phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Vị thế của HĐND được nâng cao

Hầu hết các đại biểu đều thống nhất với nội dung báo cáo trình tại Hội nghị. Theo đó, từ sau Hội nghị giao ban lần thứ nhất vào tháng 10-2016 đến nay, Thường trực HĐND tỉnh và Thường trực HĐND cấp huyện đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, quyền hạn được giao và chương trình kế hoạch đề ra. HĐND tỉnh và HĐND cấp huyện đã tổ chức thành công các kỳ họp theo đúng luật định; vị thế của HĐND ngày càng được nâng cao, thể hiện rõ hơn vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

 

Quang cảnh bế mạc Hội nghị. Ảnh: Hồng Thi
Quang cảnh bế mạc Hội nghị. Ảnh: Hồng Thi

Hoạt động của HĐND các cấp đã có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng tổ chức kỳ họp được nâng lên; nhiều hoạt động của HĐND được đổi mới về nội dung và hình thức. Hoạt động giám sát của Thường trực, các Ban HĐND cấp tỉnh, huyện ngày càng chú ý đến những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, bức xúc tại địa phương. Theo đó, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức 1 đợt giám sát chuyên đề, các Ban HĐND tỉnh đã hoàn thành 6 đợt giám sát, khảo sát; Thường trực HĐND và các Ban HĐND cấp huyện đã tiến hành trên 100 đợt giám sát, khảo sát.

Sau Hội nghị giao ban lần thứ nhất, Thường trực và các Ban HĐND cấp huyện đã đẩy nhanh các công việc còn lại trong năm; khắc phục hầu hết các hạn chế, khuyết điểm chỉ ra tại Hội nghị, nhất là đẩy nhanh tiến độ tổ chức các đợt giám sát trong năm 2016 và quý I năm 2017. Việc tổ chức phiên họp Thường trực HĐND thường kỳ mỗi tháng một lần ở cấp tỉnh và cấp huyện đã từng bước đi vào nề nếp, từ đó tạo ra sự chủ động trong điều hành, phối hợp; kịp thời chỉ đạo, giải quyết những vấn đề phát sinh. Các huyện, thị xã, thành phố đã bầu đủ 2 Phó Chủ tịch HĐND và lãnh đạo các Ban hoạt động chuyên trách tại kỳ họp cuối năm của HĐND huyện. Hoạt động chất vấn tại kỳ họp của HĐND cấp tỉnh, huyện có chuyển biến tích cực hơn thời gian trước, số lượng đại biểu chất vấn nhiều hơn; việc trả lời chất vấn được thực hiện nghiêm túc. Một số địa phương đủ điều kiện để thành lập Ban Dân tộc HĐND huyện đã thành lập theo hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội… 

Bà Rơ Châm H’Phík-Phó Chủ tịch HĐND huyện Chư Pah tham luận tại Hội nghị. Ảnh: Hồng Thi
Bà Rơ Châm H’Phík-Phó Chủ tịch HĐND huyện Chư Pah tham luận tại Hội nghị. Ảnh: Hồng Thi

Ngoài ra, Thường trực HĐND tỉnh cũng như cấp huyện đã phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp tạo điều kiện cho các đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri. Các địa biểu HĐND có quan hệ chặt chẽ với cử tri ở đơn vị bầu cử, chịu sự giám sát của cử tri, thực hiện tốt kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp để báo cáo với cử tri về nội dung, chương trình và kết quả kỳ họp, các Nghị quyết của HĐND tỉnh, huyện và vận động nhân dân thực hiện Nghị quyết. Hoạt động tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, công khai, minh bạch (cấp tỉnh tiếp nhận và xử lý 76/76 đơn; số lượng đơn thư gửi đến Thường trực HĐND cấp huyện có chiều hướng giảm dần, riêng Kông Chro không có đơn thư nào).

Thẳng thắn nhìn nhận khuyết điểm

Bên cạnh vui mừng trước những kết quả đạt được, Hội nghị còn đưa ra những khó khăn, vướng mắc gặp phải trong quá trình hoạt động của HĐND các cấp và thẳng thắn nhận khuyết điểm của tỉnh cũng như từng địa phương.

Cụ thể, Thường trực HĐND tỉnh và Thường trực HĐND cấp huyện (trừ Đức Cơ) chưa tổ chức hoạt động giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND theo quy định. Công tác chỉ đạo, điều hành của Thường trực HĐND một số huyện như: Đak Pơ, Chư Sê… tuy thường xuyên nhưng chưa chất lượng, hiệu quả chưa cao. Hầu hết các huyện, thị xã, thành phố còn lúng túng trong việc triển khai Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, chưa phát huy được hết những nội dung mà Luật quy định. Một số huyện, thị xã chỉ mới ban hành kế hoạch, chưa triển khai hoạt động giám sát trong quý I năm 2017 như Ayun Pa, Chư Sê, Mang Yang, Chư Pưh, Đak Đoa, Kông Chro, Krông Pa, Đức Cơ. Chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND cấp tỉnh, huyện chưa đồng đều; một số đại biểu chưa thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong việc quyết định các vấn đề quan trọng.

Các đại biểu thẳng thắn nhìn nhận những khuyết điểm, hạn chế trong hoạt động của HĐND 2 cấp thời gian qua. Ảnh: Hồng Thi
Các đại biểu thẳng thắn nhìn nhận những khuyết điểm, hạn chế trong hoạt động của HĐND 2 cấp thời gian qua. Ảnh: Hồng Thi

Thêm vào đó, Hội nghị cũng cho rằng, hoạt động chất vấn tuy có tiến bộ hơn trước nhưng vẫn còn hạn chế, mang tính tập trung ở một số đại biểu nhất định; còn tình trạng đại biểu tham gia chất vấn để tìm hiểu thông tin, chưa đi vào làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành đối với những vấn đề cử tri, dư luận quan tâm. Một số địa phương hoạt động chất vấn chưa sôi nổi, chưa thật sự trọng tâm, chưa đáp ứng mong mỏi của cử tri. Một số nội dung giám sát chuyên đề chưa sát với những vấn đề xã hội quan tâm; việc tham gia hoạt động giám sát của các thành viên Ban HĐND cấp huyện chưa thường xuyên.

Cơ chế phối hợp trong tiếp công dân và xử lý, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo còn bất cập; vẫn còn một số khiếu nại, bức xúc của nhân dân chưa được UBND các cấp giải quyết kịp thời, nhất là trong lĩnh vực đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, việc xét xử án dân sự, phong tỏa tài sản, thi hành án dân sự, các kết luận của Thanh tra Chính phủ… đã làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại nơi tiếp công dân của tỉnh.        

Trên cơ sở phân tích nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, Thường trực HĐND tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố đã chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm với nhau và đề xuất giải pháp khắc phục. Trong đó, vấn đề “Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của HĐND theo Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND” được nhiều địa phương quan tâm thảo luận.

Đồng chí Dương Văn Trang kết luận Hội nghị. Ảnh: Hồng Thi
Đồng chí Dương Văn Trang kết luận Hội nghị. Ảnh: Hồng Thi

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện và đôn đốc các Ban thực hiện nhiệm vụ giám sát theo đúng Nghị quyết đã ban hành. Quan tâm, giám sát những vấn đề mới phát sinh, bức xúc mà cử tri và đại biểu HĐND quan tâm; xây dựng và trình kỳ họp giữa năm 2017 thông qua nghị quyết giám sát của HĐND trong năm 2018. Chuẩn bị và tổ chức thành công kỳ họp HĐND giữa năm. Tiếp tục duy trì tổ chức các phiên họp thường kỳ hàng tháng của Thường trực HĐND cấp huyện để đánh giá kết quả công tác trong tháng, triển khai nhiệm vụ tháng tiếp theo. Triển khai hoạt động chất vấn, giải trình tại phiên họp theo quy định; duy trì chế độ giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, phường, thị trấn…

Cùng với đó, đồng chí khẳng định: Với trách nhiệm là chủ trì Hội nghị, Thường trực HĐND tỉnh sẽ tiếp thu và ghi nhận tất cả các ý kiến của đại biểu. Từ những nội dung này, Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp, báo cáo, kiến nghị với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan liên quan ở Trung ương và tỉnh nhằm giúp các địa phương thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của mình trong thời gian tới.

* Chiều cùng ngày, các đại biểu tham dự Hội nghị đã đến dâng hoa, dâng hương và thăm quan Khu di tích lịch sử-văn hóa Tây Sơn Thượng đạo (phường Tây Sơn, thị xã An Khê).

* Hội nghị giao ban Thường trực HĐND 2 cấp lần thứ ba dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10-2017, do Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Thường trực HĐND thị xã Ayun Pa tổ chức tại thị xã này.

Theo GLO

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG