The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Hội Cựu chiến binh - một đoàn thể chính trị-xã hội vững mạnh
02/12/2014 - Lượt xem: 1869
Chủ tịch nước nhấn mạnh, Hội Cựu chiến binh Việt Nam có uy tín cao, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cựu chiến binh.

Tới dự Đại hội có các đồng chí: nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Trưởng Ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết; Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Ngô Xuân Lịch; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, các đồng chí Hội Cựu chiến binh qua các thời kỳ; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; Đoàn đại biểu cấp cao Hội Cựu chiến binh quốc gia Lào, Campuchia.

Tham dự Đại hội còn có 530 đại biểu là các điển hình tiên tiến, những bông hoa tươi thắm của phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” từ mọi miền đất nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Đại tướng Phùng Quang Thanh, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh gửi lẵng hoa chúc mừng.

 Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại Đại hội -  Ảnh: PC


Phát biểu khai mạc Đại hội, Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam đã nhấn mạnh: Cách đây 25 năm, ngày 6/12/1989, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương (khóa VI) quyết định thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam. 25 năm qua, trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực, những khó khăn, thử thách đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, các cấp Hội, hội viên CCB đã tập trung xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức không ngừng phát triển thêm cơ sở Hội và kết nạp hội viên mới. Đến nay đã có 16.600 tổ chức cơ sở Hội và 2,8 triệu hội viên và tập hợp hơn 1,2 triệu cựu quân nhân.

Các cấp Hội, cán bộ, hội viên luôn trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, thường xuyên quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả của chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ Xã hội chủ nghĩa. Nhiều cán bộ, hội viên đã phát huy ý chí tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn thử thách, hết lòng thương yêu giúp đỡ nhau xóa đói, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp.

Trải qua 25 năm xây dựng và hoạt động, Hội Cựu chiến binh Việt Nam luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, gương mẫu, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp sức xây dựng cơ sở chính trị, quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thực tiễn đã chứng minh, dù trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, Hội Cựu chiến binh Việt Nam luôn khẳng định được vị trí, vai trò là một tổ chức chính trị - xã hội đại biểu cho ý chí và nguyện vọng của cựu chiến binh, có vai trò tích cực trong đời sống xã hội, có uy tín và tín nhiệm cao trong nhân dân, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Báo cáo kết quả phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2009 – 2014, Trung tướng Phùng Khắc Đăng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam nêu rõ: Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, 5 năm qua, phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” của Hội CCB Việt Nam đã liên tục phát triển, rộng khắp và bền vững. Nổi bật nhất là thành tích tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở và thành tích trên mặt trận chống đói nghèo, vươn lên làm giàu hợp pháp.

Tiêu biểu, 5 năm qua, CCB cả nước đã xây dựng 5.600 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 995 hợp tác xã, gần 60.000 trang trại, gia trại; quản lý, sử dụng hiệu quả hơn 12 ngàn tỉ đồng từ các nguồn vốn vay; xóa được gần 31.460 nhà dột nát cho cựu chiến binh; tạo việc làm cho hơn 790 nghìn việc làm cho cựu chiến binh và con cháu cựu chiến binh…

Hưởng ứng phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới, CCB trong cả nước đã hiến 4,1 triệu m² đất để xây dựng nông thôn mới, đóng góp 70 tỷ đồng, 28 vạn ngày công, tham gia nâng cấp, sửa chữa 40 nghìn km đường giao thông nông thôn, sửa chữa 45 nghìn km kênh mương nội đồng và hơn 6000 cây cầu các loại…

 Các đại biểu tham dự Đại hội - Ảnh: PC


Từ phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, nhiều điển hình tiên tiến của tập thể và cá nhân, nhiều nhân tố tích cực trong đời sống CCB cả nước đã xuất hiện. Họ thực sự là những tấm gương sáng, CCB tiêu biểu về tinh thần yêu nước, yêu chế độ, có ý chí kiên cường dũng cảm tương thân tương ái, nghĩa tình với đồng bào, đồng chí, đồng đội, quyết tâm làm giàu cho gia đình, quê hương đất nước.
Thành tích của họ là sự tiếp nối vững chắc những chiến công trong những năm tháng quân ngũ. Đến nay, khi tuổi đã cao nhưng CCB Việt Nam vẫn vững trí, sáng lòng, ngày đêm bồi đắp lòng yêu nước, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, thắp sáng niềm tin, hoài bão cho thế hệ trẻ động lực cống hiến cho dân tộc.

 

Với những thành tích đã đạt được trong 25 năm xây dựng, trưởng thành và phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” 5 năm qua, Hội Cựu chiến binh Việt Nam vinh dự được nhận phần thưởng Huân chương Hồ Chí Minh; 22 hội viên được phong danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới; 8 tập thể được tặng Huân chương Độc lập hạng Ba, hàng trăm tập thể, cá nhân được tặng Huân chương, Cờ thi đua và bằng khen của Chính phủ.

 

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã chúc mừng và biểu dương những thành tích của Hội CCB Việt Nam 25 năm qua và thành tích của phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” trong 5 năm qua. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, 25 năm, từ khi thành lập đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, của cấp ủy đảng và chính quyền địa phương, Hội CCB Việt Nam đã hoạt động tích cực và có hiệu quả, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, thực sự trở thành một đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh, có uy tín cao và làm tốt vai trò đại diện cho ý chí và quyền lợi của CCB Việt Nam.

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều phức tạp, Hội luôn trung thành với Đảng và sự nghiệp cách mạng của dân tộc, luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu trong mọi hoạt động, kiên quyết đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” và các thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, đấu tranh bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, tích cực chống tham nhũng, tiêu cực, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ Đảng, Nhà nước góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự xã hội, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước, niềm tin yêu của nhân dân.

Gắn liền với quá trình phát triển về mọi mặt của Hội 25 năm qua, phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” do Hội phát động, tổ chức đã lôi cuốn được đông đảo cán bộ, hội viên tham gia. Phong trào đã hướng vào thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của Hội là đoàn kết, vận động CCB phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tham gia xây dựng Đảng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nêu cao ý chí tự lực, tự cường, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần hội viên CCB. Đồng thời, cán bộ, hội viên của Hội đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”... Chủ tịch nước khẳng định: Những kết quả hoạt động và phong trào thi đua của Hội CCB Việt Nam là rất đáng trân trọng.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng, trong những năm tới, tình hình thế giới và khu vực, tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp. Trong nước, đất nước sau gần 30 năm đổi mới đã giành được những thành tựu to lớn và đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức mới, đan xen lẫn nhau. Để thắng lợi những mục tiêu của Hội đề ra trong những năm tới, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị: Các cấp Hội, mỗi cán bộ hội viên cần quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác thi đua yêu nước, làm cho phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” thực sự lan tỏa rộng khắp, tác động, tạo động lực để mỗi cán bộ hội viên tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

 Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu - Ảnh: PC


Phong trào thi đua cần hướng vào xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, đủ khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Hội là tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN và bảo vệ nhân dân. Hội CCB Việt Nam cần phối hợp chặt chẽ với MTTQ Việt Nam và các đoàn thể thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, các quy chế, quy định của Bộ Chính trị (khóa XI) về giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; gắn phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” của Hội với các phong trào thi đua, cuộc vận động của cả nước, nhất là phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại của đất nước. Đồng thời, cần thường xuyên quân tâm, động viên cán bộ, hội viên đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình hội viên, hoàn thành các chỉ tiêu giảm nghèo mà Hội đã đề ra.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tin tưởng rằng, phát huy những thành tựu đã đạt được 25 năm qua, nhất định Hội CCB Việt Nam sẽ có bước phát triển mới, ngày càng vững chắc; phong trào thi đua của Hội sẽ đạt nhiều kết quả to lớn hơn, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI, hướng tới chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

(Theo ĐCSVN)

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Du lịch Gia Lai
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG