The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức khi để xảy ra tham nhũng
23/05/2018 - Lượt xem: 1039
Trong thời gian qua, việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức khi để xảy ra tham nhũng; minh bạch tài sản, thu nhập; xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp và chuyển đổi vị trí công tác được tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo.

Kết quả hình ảnh cho gia lai hội nghị phòng, chông tham nhũng

Ảnh minh họa (nguồn internet)

Trước hết, việc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu được các cấp, ngành coi trọng và xác định là giải pháp cơ bản để nâng cao hiệu lực, quản lý trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là thực hiện quy định về xử lý trách nhiệm khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị do mình quản lý phụ trách; kịp thời chỉ đạo tổ chức kiểm tra, thanh tra kết quả xử lý sai phạm của cán bộ, đảng viên và trách nhiệm liên đới của người đứng đầu đối với sai phạm đó. Chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý nghiêm, đúng pháp luật hành vi tham nhũng, làm rõ trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Có 05 người đứng đầu bị xử lý trách nhiệm do để xảy ra tham nhũng (với hình thức khiển trách và cảnh cáo).

Hằng năm, 100% cơ quan, tổ chức, đơn vị ban hành quyết định danh sách cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện phải kê khai tài sản; ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về kê khai, công khai tài sản, thu nhập. Toàn tỉnh có 81/81 cơ quan, đơn vị kê khai, công khai bản kê khai tài sản và thu nhập (đạt 100%). Tổng số người thuộc diện phải kê khai 13.774 người, đã kê khai 13.756/13.774 người (đạt 99,86%), 18 người chưa kê khai (03 người nghỉ việc, 01 người nghỉ thai sản, 01 người đang bị khởi tố hình sự, 07 người đang điều trị bệnh, 06 người đi học tập trung). Phổ biến, quán triệt nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc kê khai, công khai tài sản trong phòng, chống tham nhũng và sự cần thiết phải tăng cường công tác kiểm soát của Đảng trong kê khai tài sản, khắc phục tính hình thức và xử lý các vi phạm. Từ năm 2015 đến năm 2017, ban thường vụ cấp ủy các cấp tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 12 cấp ủy, tổ chức đảng và 06 người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí gắn với thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03 tháng 01 năm 2014 của Bộ Chính trị; Thông tri số 20-TT/TU, ngày 03 tháng 3 năm 2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản. Ban thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy: Chư Prông, Mang Yang, Đức Cơ, Ia Grai, An Khê, Krông Pa, Chư Sê, Kbang, Ayun Pa, Pleiku, An Khê, Ia Pa; Chi ủy Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Chi bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

100% đơn vị, địa phương ban hành và thực hiện quy tắc, chuẩn mực ứng xử, đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Trong đó, quy định rõ những điều cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức không được làm, những điều cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nên làm khi thi hành công vụ, nhiệm vụ nhằm tăng cường kỷ cương, kỷ luật, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, trong quan hệ ứng xử, góp phần hạn chế nhũng nhiễu, tiêu cực, nâng cao chất lượng phục vụ đối với tổ chức, công dân trong quan hệ, giao dịch hành chính. 

Ngay từ đầu năm, các đơn vị, địa phương tiến hành rà soát, ban hành, công khai kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, đơn vị theo quy định của pháp luật; quá trình chuyển đổi vị trí công tác được thực hiện công khai, dân chủ, đúng quy trình, đối tượng; cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện chuyển đổi yên tâm công tác, việc thực hiện chuyển đổi không vì mục đích vụ lợi cá nhân. Bên cạnh đó, các đơn vị, địa phương còn thông qua việc rà soát, đánh giá năng lực cán bộ, công chức, viên chức hằng năm và dư luận xã hội để điều chuyển, thay thế những cán bộ, đảng viên có biểu hiện tham nhũng, lãng phí, uy tín giảm sút, không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ là cơ quan đầu mối đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện hằng năm, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo. Tính đến hết quý I năm 2018, toàn tỉnh thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác cho 2.181 trường hợp.

Nhất Gia

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Du lịch Gia Lai
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG