The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính
08/09/2015 - Lượt xem: 1664
Dự thảo Nghị định quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính đang được Bộ Tư pháp lấy ý kiến rộng rãi các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Theo Bộ Tư pháp, việc triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) tác động đến hầu hết các chủ thể trong xã hội. Việc xây dựng và ban hành Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính là rất cần thiết để thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, quy định của Luật XLVPHC và để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, quản lý xã hội từ thực tiễn.

Dự thảo Nghị định quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về XLVPHC gồm 4 chương và 26 điều quy định về xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính; trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Toà án nhân dân tối cao, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh), các tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về XLVPHC.

Đối tượng áp dụng của Nghị định này gồm: Cơ quan của người có thẩm quyền xử phạt VPHC; Cơ quan thi hành quyết định xử phạt VPHC; Cơ quan thi hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt VPHC; Cơ quan quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính; Cơ quan lập hồ sơ đề nghị và cơ quan thi hành quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính; Cơ quan quản lý nhà nước về XLVPHC và các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức khác có liên quan đến việc xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về XLVPHC.

 

 

 Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông. (Ảnh: TH).

Về nguyên tắc xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về XLVPHC, để định hướng cho các nội dung của Nghị định, Điều 4 Nghị định quy định về các nguyên tắc của việc xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về XLVPHC. Cụ thể, việc xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về XLVPHC chủ yếu liên quan đến nhiệm vụ của người có thẩm quyền XLVPHC nên nguyên tắc đặt ra là phải được phân định quyền hạn, trách nhiệm rõ ràng theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, người có thẩm quyền XLVPHC. Việc khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về XLVPHC phải đúng mục đích, bảo đảm bí mật thông tin của cá nhân, tổ chức bị XLVPHC.

Về xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về XLVPHC, Điều 8 Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về XLVPHC được xây dựng tập trung, thống nhất, dùng chung trên toàn quốc để thu thập, cập nhật thông tin, dữ liệu từ cơ quan của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, cơ quan thi hành quyết định xử phạt, cơ quan thi hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt, cơ quan quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính, cơ quan lập hồ sơ đề nghị và cơ quan thi hành quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính theo quy định của Luật XLVPHC.

Nghị định quy định cụ thể các thông tin phải được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về XLVPHC để quản lý, bao gồm thông tin về: Quyết định xử phạt VPHC; thi hành Quyết định xử phạt; áp dụng biện pháp XLVPHC; áp dụng biện pháp thay thế biện pháp XLVPHC (quản lý tại gia đình).

c thông tin này được quy định cụ thể để bảo đảm có cơ sở pháp lý rõ ràng cho những người có trách nhiệm thực thi nhiệm vụ phải tiếp nhận, xử lý và cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về XLVPHC.

Liên quan đến trách nhiệm cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin về XLVPHC, Điều 10 Nghị định quy định rõ cơ quan của người có thẩm quyền xử phạt VPHC, cơ quan thi hành quyết định xử phạt, cơ quan thi hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt, cơ quan quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính, cơ quan thi hành các quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính có trách nhiệm cung cấp, cập nhật thông tin về xử lý vi phạm hành chính do mình thực hiện đến hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về XLVPHC. Bên cạnh đó, cũng quy định có tính chất khung về quy trình tiếp nhận, cập nhật thông tin về XLVPHC cũng như việc kiểm tra lại nội dung thông tin trước khi duyệt đưa thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 10 Nghị định và giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định cụ thể quy trình cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về XLVPHC (khoản 5 Điều 10)…

Theo ĐCSVN

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Du lịch Gia Lai
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG