The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trong tình hình mới
23/03/2016 - Lượt xem: 3214
Ngày 22/3/3016, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp Báo Nhân Dân tổ chức Hội thảo khoa học“Xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trong tình hình mới”. Đại tướng, GS.TS Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu khai mạc Hội thảo.

 

 
 GS.TS Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu khai mạc Hội thảo

 

Thượng tướng Bùi Quang Bền, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Lê Quốc Khánh, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân đồng chủ trì Hội thảo. Dự Hội thảo có các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an; các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; đại diện lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Hội đồng lý luận Trung ương; Tạp chí Cộng sản; Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và đông đảo các nhà quản lý, nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu có bài tham luận tham gia Hội thảo…

Phát biểu khai mạc Hội thảo, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, GS.TS Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định, Hội thảo khoa học này được tổ chức nhằm khẳng định những kết quả, thành tích đạt được trong công tác chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, lấy xây dựng bản lĩnh chính trị, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng làm mục tiêu giáo dục, rèn luyện của cán bộ, chiến sỹ Công an; rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu, phục vụ công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đồng thời có ý nghĩa giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống anh hùng vẻ vang cho toàn lực lượng công an nhân dân. 

Trải qua hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, phát huy truyên thống yêu nước nồng nàn của dân tộc, sự yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân, sự đoàn kết, kề vai sát cánh của Quân đội nhân dân và các cấp, các ngành, lực lượng công an nhân dân luôn tuyệt đối trung thành, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ Đảng, Tổ quốc và nhân dân, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, thể hiện rõ bản chất chính trị cách mạng trong sáng, mưu trí, dũng cảm, lập nhiều chiến công, thành tích to lớn, xây đắp nên truyền thống vẻ vang của công an nhân dân Việt Nam Anh hùng, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc, phục vụ đắc lực công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Bộ trưởng Trần Đại Quang cũng nêu rõ, quá trình chuẩn bị Hội thảo được thực hiện công phu, khoa học, nghiêm túc, 90 báo cáo khoa học tham gia Hội thảo đều là những công trình khoa học giàu tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm, có nội dung rất phong phú, đa dạng, phản ánh đậm nét những vấn đề lý luận, thực tiễn liên quan đến công tác xây dựng, bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ chiến sĩ công an nhân dân trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo. Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh, Hội thảo có nhiều nội dung rất quan trọng, liên quan trực tiếp đến công tác chính trị, tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân trong tình hình mới. Đề nghị các đại biểu nêu cao trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận những vấn đề lý luận và thực tiễn với nội dung cụ thể, thiết thực, góp phần để Hội thảo thành công tốt đẹp.

 

Hội thảo khoa học“Xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trong tình hình mới”

 

Tại Hội thảo, các đại biểu đã trình bày nhiều tham luận, đều khẳng định, trong suốt quá trình hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng công an nhân dân luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, xứng đáng là lực lượng vũ trang trọng yếu, là công cụ sắc bén để bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, chính quyền cách mạng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam.

Hội thảo đã phân tích, chỉ rõ những vấn đề lý luận cơ bản về xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sỹ công an nhân dân; làm sáng tỏ nhiều vấn đề cơ bản về khái niệm, cơ cấu, bản chất, vai trò, đặc điểm hình thành, phát triển bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sỹ công an nhân dân hiện nay; khẳng định bản lĩnh chính trị của người cán bộ, chiến sỹ công an nhân dân không phải tự nhiên mà có, mà đó là sản phẩm của quá trình bồi dưỡng, giáo dục, đào tạo của Đảng, Nhà nước, của lực lượng công an nhân dân, có mối quan hệ biện chứng giữa giáo dục và tự giáo dục, giữa rèn luyện và tự rèn luyện trong học tập, thực tiễn công tác, chiến đấu, có sự kế thừa và phát triển bản lĩnh của dân tộc, bản lĩnh chính trị của Đảng, của lực lượng vũ trang cách mạng và của các thế hệ cha anh đi trước.

Hội thảo đã đánh giá thực trạng, tập trung làm rõ biểu hiện, những yếu tố khách quan và chủ quan tác động đến việc xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sỹ công an nhân dân; khẳng định những kết quả đạt được, làm rõ những bất cập, khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng, bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sỹ công an nhân dân. Từ đó, cơ bản thống nhất những bài học kinh nghiệm trong công tác này, đó là, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp là nhân tố quyết định chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sỹ công an nhân dân; gắn lý luận với thực tiễn, nói đi đôi với làm, “xây” đi đôi với "chống", giáo dục, thuyết phục và nêu gương trong việc triển khai thực hiện các mặt công tác Công an…

Nhiều tham luận của các đại biểu tại Hội thảo đã khẳng định việc xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân trong tình hình mới phải hướng đến mục tiêu là xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Công an có phẩm chất, năng lực, vững vàng về chính trị, tư tưởng, tinh thông về nghiệp vụ, nắm vững chủ nghĩa Mác- Lênin, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước… để hoàn thành những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp do yêu cầu công tác, chiến đấu đặt ra./.

Theo ĐCSVN

 

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Du lịch Gia Lai
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG