The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Hội nghị: Giao ban công tác phòng, chống tham nhũng Quý I năm 2015
16/04/2015 - Lượt xem: 1611
Vừa qua, Tỉnh uỷ Gia Lai đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác phòng, chống tham nhũng quý I và bàn nhiệm vụ công tác Quý II năm 2015. Đồng chí Hà Sơn Nhin - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. Sau khi nghe Ban Nội chính Tỉnh ủy thông qua dự thảo Báo cáo đánh giá tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng quý I và ý kiến thảo luận của các đồng chí đại biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao sự nỗ lực chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp ủy đảng, các cơ quan chuyên trách trong việc tổ chức thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, cũng như phát hiện, đấu tranh, xử lý kiên quyết các vụ việc, vụ án phát sinh trong thời gian qua. Đồng thời chỉ ra những hạn chế của công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian qua: Một số giải pháp phòng ngừa tham nhũng được triển khai thực hiện nhưng còn hình thức, chưa đáp ứng yêu cầu; công tác hậu kiểm trong cải cách thủ tục hành chính chưa thực hiện thường xuyên; việc tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa được quam tâm; việc phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng còn ít so với dư luận xã hội;...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị

 

Đồng thời tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, các cơ quan chức năng tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt hơn nữa các giải pháp, biện pháp phòng ngừa, phát hiện; đấu tranh có hiệu quả hơn nữa các hành vi tham nhũng: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Nêu cao trách nhiệm, chủ động, tích cực thực hiện triệt để, toàn diện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng gắn với công tác đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành; kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng trong nội bộ. Gắn hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng với việc đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ của tổ chức đảng của cơ quan, đơn vị và của cán bộ đảng viên, công chức, viên chức. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; tập trung kiểm tra, thanh tra xử lý kịp thời, dứt điểm các đảng viên có dấu hiệu vi phạm, các tổ chức đảng và đảng viên không chấp hành các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng. Đảng ủy Công an tỉnh, Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát, Tòa án nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường công tác phát hiện, đấu tranh, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xử lý 05 vụ việc, vụ án tham nhũng đang còn tồn; tăng cường công tác tiếp dân, tiếp nhận và xử lý hiệu quả thông tin phản ánh, tố giác tham nhũng, tiêu cực... Thanh tra tỉnh theo dõi, đôn đốc việc chấp hành các kết luận thanh tra, nhất là việc xử lý cán bộ có vi phạm, việc thu hồi tiền, tài sản kéo dài. Tiến hành thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong tổ chức thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, chú trọng công tác kê khai, công khai minh bạch về tài sản, thu nhập. Kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, hạn chế, đề xuất xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm các quy định về phòng, chống tham nhũng.

Bên cạnh đó, giao Ban Nội chính chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát tổng thể các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội từ năm 2011 đến hết năm 2014 báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét; theo dõi, đôn đốc việc xử lý, giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng còn tồn đọng; tham mưu xử lý đơn thư tố cáo có liên quan đến nhân sự đại hội đảng các cấp. Nghiên cứu đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các chủ trương, giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh và xem xét lập đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý thông tin, phản ánh tố cáo về tham nhũng, tiêu cực.

Tin và ảnh: Trọng Giáp

 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Du lịch Gia Lai
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG