The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Hội nghị giao ban công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2014
14/07/2014 - Lượt xem: 1974
Chiều ngày 11 tháng 7 năm 2014, Tỉnh ủy Gia Lai đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2014, đồng chí Hà Sơn Nhin - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ đã chủ trì Hội nghị.

Sau khi nghe dự thảo Báo cáo đánh giá tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và ý kiến thảo luận của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan chuyên trách phòng, chống tham nhũng và các ngành liên quan, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu đánh giá, ghi nhận những nỗ lực cố gắng với tinh thần trách nhiệm của các cơ quan chuyên trách chống tham nhũng, các đơn vị có liên quan và cả hệ thống chính trị trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, công tác phát hiện, đấu tranh, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng thời gian qua: Tổ chức được 43 đợt tuyên truyền pháp luật cho 2.312 lượt người; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 83 cán bộ, công chức; 99,7% cán bộ, công chức trong diện kê khai tài sản, thu nhập đã thực hiện kê khai theo quy định; 100% cơ quan, đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008; triển khai 08 cuộc thanh tra, tại 08 đơn vị (đã kết thúc 06 cuộc, có 06 đơn vị sai phạm (không có hành vi tham nhũng) với tổng số tiền hơn 2,8 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi nộp Ngân sách Nhà nước số tiền 2,79 tỷ đồng); tòa án đã đưa ra xét xử sơ thẩm  02 vụ/04 bị cáo, phúc thẩm 02 vụ/02 bị cáo có liên quan đến tham ô, tham nhũng...  Những nỗ lực cố gắng trên bước đầu đã có tác dụng tích cực ngăn ngừa, hạn chế giảm thiểu tiêu cực, tham nhũng, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, từng bước đem lại lòng tin của nhân dân; góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

Tuy nhiên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nêu lên những tồn tại, hạn chế trong công tác phòng, chống tham nhũng như: Công tuyên truyền phổ biến giáo dục phát luật về phòng, chống tham nhũng ở một số cấp uỷ đảng, chính quyền chưa thường xuyên, liên tục, nội dung, hình thức đơn điệu, một số nơi công tác này còn mang tính hình thức; công tác thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chức năng và tự kiểm tra nội bộ của cơ quan, đơn vị để phát hiện, ngăn ngừa các hành vi tham nhũng còn ít, chủ yếu là thông qua đơn thư tố cáo và báo chí. Việc đấu tranh, xử lý các vụ án kinh tế nói chung và án tham nhũng nói riêng còn chậm, kéo dài gây bức xúc và dư luận không tốt trong nhân dân; các giải pháp phòng ngừa tham nhũng về cơ bản đã được triển khai nhưng chưa thực sự đồng bộ, nhất là công tác cải cách hành chính vẫn còn rườm rà nhũng nhiễu, công tác phát hiện tham nhũng từ đầu năm đến nay không có vụ nào, trong khi dư luận xã hội còn hoài nghi tính nghiêm minh của pháp luật. Việc thu hồi tiền, tài sản vi phạm đạt tỷ lệ thấp.... Những hạn chế trên phần nào đã làm giảm hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian qua.

 

Đồng chí Hà Sơn Nhin - UVBCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ chủ trì Hội nghị

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan chuyên trách và các ngành liên quan cần nỗ lực hơn nữa, đẩy mạnh việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đấu tranh có hiệu quả với các hành vi tham nhũng, trong đó cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ: Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm. Các cấp ủy đảng cần tăng cường trách nhiệm hơn nữa để lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, gắn với công tác kiểm tra, giám sát trong nội bộ; tiếp tục quán triệt và thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) và tiến hành sơ kết 03 năm việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 20/02/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Các cơ quan tiến hành tố tụng tập trung công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án kinh tế có dấu hiệu tham nhũng, các vụ án đã khởi tố. Thanh tra tỉnh đẩy nhanh tiến độ thanh tra kinh tế xã hội và thanh tra chuyên đề phòng, chống tham nhũng theo kế hoạch. Ban Nội chính Tỉnh ủy cần tăng cường phối hợp với các ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ án kinh tế, vụ án liên quan đến hành vi tham ô, tham nhũng; xử lý các đơn thư tố cáo tiêu cực, tham nhũng (kể cả đơn thư nặc danh nhưng có nội dung, địa chỉ rõ ràng); rà soát, thống kê các vụ việc, vụ án nổi cộm báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét...

Tin và ảnh: Trọng Giáp

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Du lịch Gia Lai
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG