The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Thành phố Pleiku thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo
23/02/2018 - Lượt xem: 1601
Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo và Chương trình số 79-CTr/TU, ngày 09 tháng 10 năm 2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức phổ biến, quán triệt và ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ thành phố, đến nay đã đạt được những kết quả tích cực.

Ủy ban nhân dân thành phố đã tổ chức tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hằng tháng tại Trụ sở tiếp công dân thành phố. Quan tâm bố trí nơi tiếp dân và lãnh đạo, cán bộ, công chức tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và đột xuất theo quy định của pháp luật. Năm 2017, Ủy ban nhân dân thành phố và ủy ban nhân dân các xã, phường đã tiếp 431 lượt (449 người) với 402 vụ việc, giảm 67 vụ việc so với năm 2016. Hiện đã giải thích, hướng dẫn và giải quyết theo quy định của pháp luật được 389/402 vụ việc (đạt 96,77%), còn 13 vụ việc hiện đang xem xét, giải quyết. Tiếp nhận 623 đơn khiếu nại, tố cáo, tăng 211 đơn (623/412). Bên cạnh đó, Công an thành phố, Viện kiểm sát nhân dân thành phố, Tòa án nhân dân thành phố, Chi cục Thi hành án thành phố đã tiếp thường xuyên 285 lượt (89 người) với 62 vụ việc. Đã giải thích, hướng dẫn và giải quyết theo quy định của pháp luật 80/82 vụ việc (đạt 97,56%). Còn 02 vụ việc tố cáo, hiện Công an thành phố đang tiến hành xác minh, giải quyết. Tiếp nhận 240 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị; 83 đơn tố giác tin báo tội phạm. Hầu hết, các đơn, thư khiếu nại, tố cáo đều được quan tâm chỉ đạo xử lý. Về cơ bản những vướng mắc của nhân dân đều được trả lời thỏa đáng.

Công tác giám sát việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện thường xuyên. Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố đã trực tiếp giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân tại ủy ban nhân dân thành phố, ủy ban nhân dân các xã, phường: Phù Đổng, Iakring, An Phú và Biển Hồ. Qua công tác giám sát cho thấy việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được chính quyền các cấp chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định. Việc tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của người dân trên địa bàn đã có những chuyển biến tích cực; góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Một số địa phương đã làm tốt công tác vận động thuyết phục, giải thích, hòa giải ngay từ cơ sở nên đã ngăn ngừa và hạn chế phát sinh đơn thư khiếu kiện.

Hằng năm, thông qua các lớp tập huấn công tác Mặt trận, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Pleiku hướng dẫn mặt trận các xã, phường về quy trình tiếp công dân, cách thức chuyển ý kiến, kiến nghị của công dân đến những cơ quan có liên quan để giải quyết và theo dõi ý kiến trả lời, kết quả giải quyết của các ngành chức năng có liên quan đối với các kiến nghị của công dân. Công tác hòa giải được quan tâm, trong năm đã tổ chức kiện toàn, củng cố 255 tổ hòa giải ở cơ sở, các tổ hòa giải đã tiếp nhận và tham gia hòa giải 214 vụ tranh chấp, trong đó hòa giải thành 172 vụ, đang tiếp tục giải quyết và chuyển các ngành chức năng giải quyết 42 vụ. Công tác hòa giải ở cơ sở đã góp phần giải quyết những mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ trong cộng đồng dân cư, hạn chế việc khiếu kiện vượt cấp.  

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên truyền pháp luật về tiếp công dân, các quy định của Luật khiếu nại, Luật tố cáo… chưa thật sự thu hút người dân tham gia; hiệu quả công tác tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật đạt được còn hạn chế. Công tác tham mưu giải quyết các đơn khiếu nại liên quan đến lĩnh vực đất đai, nhà ở vẫn còn chậm tiến độ, chưa đảm bảo thời gian giải quyết theo quy định. Công tác phối hợp trong việc giải quyết các đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị giữa các cơ quan, đơn vị đôi lúc chưa kịp thời, đầy đủ. 

Phạm Hòa

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Du lịch Gia Lai
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG