Unable to connect to the remote server Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân
19/02/2019 - Lượt xem: 1783
Theo đánh giá của ngành chức năng, năm 2018, tình hình công dân đến trụ sở tiếp công dân các cấp để phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo có xu hướng giảm nhiều so với các năm trước.

Năm 2018, ủy ban nhân dân các cấp, các sở, ban, ngành trong tỉnh đã tiếp 3.494 lượt công dân đến phản ánh, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị liên quan đến 2.173 vụ, việc, giảm 785 lượt công dân so với năm 2017. Trong đó, tiếp thường xuyên 2.066 lượt, 2.197 người; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tiếp dân định kỳ hằng tháng 1.458 lượt, 1.531 người. Có 06 đoàn đông người (81 người) đến Trụ sở Tiếp công dân tỉnh và huyện để khiếu nại, kiến nghị. Kết quả qua công tác tiếp công dân đã giải quyết được 1.983/2.173 vụ, việc khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân.

Các cơ quan tư pháp hai cấp của tỉnh tiếp 1.102 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo và phản ánh, kiến nghị, giảm 79 lượt so với năm 2017. Trong đó, Công an tỉnh và công an các địa phương tiếp 363 lượt công dân, tăng 197 lượt so với năm 2017. Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tiếp 429 lượt công dân, giảm 19 lượt so với năm 2017. Tòa án nhân dân hai cấp tiếp 216 lượt công dân, giảm 250 lượt so với năm 2017. Hệ thống cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh tiếp 94 lượt công dân, giảm 07 lượt so với năm 2017.

Sau khi tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của công dân, các cơ quan tư pháp đã xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Nhằm thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ tiếp công dân trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tiếp tục thực hiện nghiêm túc một số nội dung như:

Quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị 35-CT/TW, Chương trình 79-CTr/TU, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thực hiện tốt quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thiết thực, hiệu quả.

Chỉ đạo các cấp, các ngành, đơn vị thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, như: Tài chính công, các chính sách xã hội, quản lý sử dụng đất đai, đầu tư - xây dựng, đền bù, giải tỏa thu hồi đất, nhất là thực hiện quy hoạch, đền bù giải phóng mặt bằng các công trình công cộng trên địa bàn.

Thực hiện nghiêm quy định thủ trưởng cơ quan tham gia tiếp công dân; phát huy vai trò của Ban tiếp công dân và tổ chức tiếp công dân thường xuyên, phân công cán bộ tiếp công dân, công khai, niêm yết lịch tiếp công dân ở cơ quan theo đúng nội quy, quy định.

Xác minh, giải quyết dứt điểm các đơn, thư tồn đọng và đơn phát sinh mới của công dân, nhất là tập trung tham mưu, đôn đốc giải quyết có hiệu quả đối với một số vụ, việc khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực tư pháp kéo dài trên địa bàn. Tăng cường công tác đối thoại trực tiếp, công khai, dân chủ, làm rõ nội dung sự việc để giải quyết thấu tình, đạt lý, hạn chế những bức xúc trong nhân dân.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra cấp ủy, địa phương và trách nhiệm người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Thanh Hằng

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG