The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Tăng cường quản lý, giáo dục đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ cơ quan tư pháp tỉnh
17/06/2016 - Lượt xem: 1456
Sáng 17/6/2016, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh đã chủ trì phiên họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh nhiệm kỳ 2016-2020.

Phiên họp nhằm sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 và bàn giải quyết một số công việc theo thẩm quyền. Tham dự có các đồng chí Thành viên Ban Chỉ đạo, Thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo và đại diện Tòa án nhân dân tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy.

Hội nghị đã thảo luận, thống nhất đánh giá trong 6 tháng đầu năm 2016, các cơ quan tư pháp tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo của cấp trên và của Tỉnh ủy tập trung kiện toàn, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ có chức danh tư pháp theo quy định của Luật tổ chức Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Luật Công an nhân dân, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam… Đây là một trong những công việc hết sức quan trọng để hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành, của địa phương và là tiền đề tổ chức thực hiện các đạo luật mới liên quan đến lĩnh vực tư pháp, góp phần triển khai thực hiện những chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Các cơ quan tư pháp đã có nhiều cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tỷ lệ giải quyết án cao; từng bước hạn chế oan, sai, bỏ lọt tội phạm, góp phần tích cực trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Giải quyết tin báo, tố giác tội phạm đạt tỷ lệ 79%, tỷ lệ giải quyết án của Cơ quan Cảnh sát điều tra đạt 60,6%, của Viện kiểm sát đạt 92,9%, của Tòa án đạt 62,3%. Các coq quan tư pháp tỉnh cũng đã chủ động nghiên cứu và tham gia, tổ chức các lớp tập huấn về các đạo luật Quốc hội mới thông qua vào cuối năm 2015 như: Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự, Bộ luật dân sự, Bộ luật tố tụng dân sự, Luật tố tụng hành chính, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự; Nghị định 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ và Thông tư 01/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ Tư pháp  hướng dẫn thi hành Luật Thi hành án dân sự, được sửa đổi, bổ sung năm 2014; có hiệu từ ngày 01/7/2015. Công tác tiếp công dân, thụ lý và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dan có nhiều cố gắng; tỷ lệ giải quyết đơn thuộc thẩm quyền của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đạt 96%; Công an tỉnh đạt 75%; Tòa án nhân dân đạt tỷ lệ 80%.

Bên cạnh đó, vẫn còn một số tồ tại, hạn chế cần phải khắc phục như tỷ lệ án trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng chiếm 1,29%; Chưa giải quyết triệt để số án để quá thời hạn luật định (hiện còn 20 vụ, dân sự 10 vụ, HNGĐ 07 vụ, KDTM 02 vụ, HC 01 vụ); số án bị cải sửa do sai 11 vụ, số án bị hủy do sai 06 vụ; Tỷ lệ Thi hành án dân sự chưa đạt chỉ tiêu do Tổng cục giao. Số lượng luật sư đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh còn hạn chế, năng lực, uy tín chưa cao, nên chưa tạo dựng được thương hiệu, uy tín trong nhân dân, nên tỷ lệ vụ án, vụ việc có luật sư tham gia thấp. Công tác quản lý hoạt động công chứng, chứng thực chưa được chặt chẽ.

Phát biểu kết luận Phiên họp, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh nhấn mạnh: Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp trong giai đoạn 2016-2020 nói chung và từ nay đến cuối năm 2016, nói riêng cần phải bám sát chủ trương, đường lối của Đảng được nêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp, góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, yêu cầu lãnh đạo các cơ quan tư pháp tỉnh cần phải gương mẫu, tự chỉnh đốn đạo đức, lối sống, tác phong công tác để cấp dưới noi theo; đồng thời phải tăng cường quản lý, giáo dục đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức, làm cho đội ngũ cán bộ công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, có lối sống lành mạnh, tận tâm, tận tụy với công việc, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc.

Tin và ảnh: Ngọc Linh 

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Du lịch Gia Lai
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG