The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính
26/09/2016 - Lượt xem: 1866
Ngày 05/9/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 26/CT-TTg về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; chỉ đạo triển khai cụ thể các nhóm giải pháp nhằm chấn chỉnh và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đến cơ quan hành chính các cấp, trong đó, có triển khai các giải pháp cụ thể đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan hành chính.

Ảnh minh họa

Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của cơ quan hành chính các cấp, củng cố niềm tin của nhân dân; ngày 12/9/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 4225/UBND-NC về triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương: Phải xây dựng kế hoạch hành động cụ thể của từng đơn vị, đề ra giải pháp thiết thực, có cơ chế theo dõi và định kỳ đánh giá kết quả thực hiện của từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; nâng cao trách nhiệm noi gương, đi đầu trong việc cụ thể hóa trách nhiệm của cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo việc triển khai, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện một cách công khai, minh bạch, dân chủ, đúng năng lực, trình độ, trách nhiệm và hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Đồng thời, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải thực hiện nghiêm túc việc xử lý, công khai các sai phạm, thiếu sót trong thực thi công vụ; kịp thời khen thưởng, biểu dương các cá nhân thực hiện tốt và tạo sự lan tỏa, tác động tích cực trong cơ quan, đơn vị, địa phương…

                                                                                            Hà Linh

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG