The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Tăng cường công tác rà soát thủ tuc hành chính
09/07/2014 - Lượt xem: 1906
Từ đầu năm đến nay, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã rà soát các quy định thủ tục hành chính (TTHC) còn bất cập, không cần thiết và phù hợp hoặc không đáp ứng các quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát TTHC nhằm kịp thời phát hiện, xây dựng phương án đơn giản hóa, cắt giảm chi phí tuân thủ TTHC làm cơ sở kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, thay thế, bãi bỏ các TTHC rườm rà, phức tạp, gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện…

Giải quyết TTHC cho công dân tại Bộ phạn một cửa hiện đại của TP.Pleiku. Ảnh: Thanh Nhật

Đồng thời, UBND tỉnh đã ban hành 10 Quyết định công bố TTHC, công bố công khai 243 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh (Gồm 66 TTHC mới ban hành, 133 TTHC sửa đổi, bổ sung và công bố bãi bỏ 44 TTHC). Việc công bố, công khai TTHC đã được các sở, ngành tỉnh quan tâm thực hiện nghiêm túc. Các đơn vị, địa phương niêm yết công khai tại nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, công khai trên trang thông tin điện tử nhằm tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tra cứu, thực hiện. Công tác nhập hồ sơ TTHC sau khi công bố đã được Sở Tư pháp thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp, TTHC nhập ngay vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và đề nghị Cục kiểm soát TTHC công khai để phục vụ nhu cầu khai thác của các tổ chức, cá nhân.

Tin, ảnh: Thanh Nhật

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Du lịch Gia Lai
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG