The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng-chống ma túy
11/06/2017 - Lượt xem: 1283
Ủy ban nhân dân tỉnh có Quyết định số 432/QĐ-UBND ban hành kế hoạch quản lý người nghiện ma túy và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020.

 

Tăng cường tuyên truyền về phòng chống ma túy. Ảnh: L.T

Tăng cường tuyên truyền về phòng chống ma túy. 

Trong đó, những nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự tham gia tích cực của các tổ chức chính trị-xã hội và cộng đồng trong việc thực hiện và tuyên truyền, phổ  biến các chính sách, quy định của pháp luật về phòng-chống ma túy nói chung, công tác cai nghiện và quản lý người nghiện trên địa bàn tỉnh.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý người nghiện và điều trị nghiện nhằm giảm tác hại của nghiện ma túy, kiềm chế sự gia tăng số người nghiện mới, giảm tỷ lệ tái nghiện, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Phấn đấu 100% số xã, phường, thị trấn trọng điểm, phức tạp về ma túy được tập trung chỉ đạo để tạo chuyển biến về mức độ-ít nhất 10% số xã, phường, thị trấn có ma túy trở thành địa bàn sạch về ma túy, triệt xóa và làm giảm ít nhất 10% địa bàn phức tạp về ma túy...

Từng bước xã hội hóa công tác cai nghiện, phát huy vai trò của các điểm tư vấn, hỗ trợ cai nghiện ma túy tại cộng đồng, dựa vào cộng đồng. Nâng cao chất lượng chất lượng và hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng và cơ sở cai nghiện ma túy, hỗ trợ người nghiện tái hòa nhập cộng đồng, xây dựng các mô hình, điển hình về công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện.

Đảm bảo chất lượng các hoạt động cắt cơn, giáo dục, tư vấn, hướng nghiệp, giáo dục nghề nghiệp, hỗ trợ tạo việc làm và quản lý người nghiện ma túy sau cai nghiện. Thực hiện tốt công tác giáo dục tâm lý, tránh sự kỳ thị đối với người sau cai nghiện, tăng tỷ lệ người sau cai nghiện khi hòa nhập cộng đồng có việc làm...

Theo GLO

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Du lịch Gia Lai
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG