The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát xử lý nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng
12/05/2018 - Lượt xem: 998
Từ năm 2015 đến hết quý I năm 2018, các đơn vị, địa phương trong tỉnh tiến hành 46 cuộc tự kiểm tra trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị về thực hiện quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công và thực hiện quy định về chế độ định mức trong quản lý hành chính. Kết quả tự kiểm tra, phát hiện 03 vụ/04 cá nhân sai phạm về kinh tế có dấu hiệu tội phạm tham nhũng đã chuyển cơ quan điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Ảnh minh họa (nguồn internet)

Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa (nhiệm kỳ 2015 - 2020), hằng năm, ban thường vụ cấp ủy các cấp ban hành chương trình kiểm tra, giám sát theo thẩm quyền và chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, quy định công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Từ năm 2015 đến năm 2017, ban thường vụ cấp ủy, cơ quan kiểm tra hai cấp tiến hành 27 cuộc kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng về phòng, chống tham nhũng gắn với trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và 11 cuộc kiểm tra chuyên đề; 04 cuộc kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm, qua kiểm tra đã chấn chỉnh hạn chế, thiếu sót trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; kiến nghị xử lý kỷ luật về đảng 03 tập thể và 09 cá nhân; thu hồi trên 11 tỷ đồng tiền sai phạm.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch và thành lập 04 đoàn kiểm tra việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng và rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội tại 11 đơn vị, địa phương với 10 vụ việc, vụ án và 82 cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội. Kết quả kiểm tra, rà soát đã phát hiện, kiến nghị chỉ đạo khắc phục, xử lý 07 vụ việc, vụ án; 26 kết luận thanh tra có thiếu sót, sai phạm; kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 03 vụ việc sai phạm về kinh tế có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế để xử lý theo thẩm quyền.

Toàn tỉnh thực hiện 507 cuộc thanh tra tại 377 đơn vị, địa phương (trong đó 235 cuộc thanh tra hành chính, 272 cuộc thanh tra chuyên ngành). Kết quả thanh tra, cơ quan chức năng phát hiện sai phạm về tài chính số tiền 52.628.954.190 đồng và 84.973 m2 đất lâm nghiệp; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 32.724.188.490 đồng; chuyển cơ quan điều tra 05 vụ việc sai phạm về kinh tế có dấu hiệu tội phạm với số tiền 7.321.309.000 đồng.

Từ năm 2015 đến hết quý I năm 2018, toàn tỉnh tiến hành 53 cuộc thanh tra chuyên đề về phòng, chống tham nhũng tại 119 đơn vị; đã kết thúc 45 cuộc tại 69 đơn vị. Kết quả thanh tra kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước số tiền 10.084.136.712 đồng sai phạm trong việc thực hiện quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn và vi phạm nguyên tắc tài chính; xử lý kỷ luật hành chính 10 cá nhân có liên quan đến các sai phạm.

Tổng số vụ tham nhũng đã phát hiện và xử lý: 16 vụ/25 bị can. Trong đó, kết thúc điều tra, đề nghị truy tố 12 vụ/21 bị can; tạm đình chỉ 01 vụ; đang điều tra 03 vụ/04 bị can; viện kiểm sát nhân dân hai cấp thụ lý: 12 vụ/21 bị can, đã truy tố chuyển tòa án; tòa án nhân dân hai cấp thụ lý 13 vụ/22 bị cáo, xét xử 11 vụ/18 bị cáo; chưa xét xử 02 vụ/04 bị cáo.

Ưu Ái

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Du lịch Gia Lai
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG