The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send. Sở Tư pháp tăng cường cải cách hành chính
07/08/2017 - Lượt xem: 1187
Nhiều năm qua, Sở Tư pháp được đánh giá là một trong những đơn vị dẫn đầu trong bảng xếp hạng cải cách hành chính khối cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Để đạt được kết quả đó, Sở đã triển khai nhiều giải pháp nhằm hoàn thiện các thủ tục theo hướng công khai, đơn giản và tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức.

Tăng cường kiểm soát

Thời gian qua, Sở Tư pháp xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công vụ, phục vụ tốt nhất các nhu cầu của tổ chức, cá nhân. Trong đó, đơn vị đã chú trọng công tác kiểm soát thủ tục hành chính gắn với thẩm định văn bản; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

Đội ngũ cán bộ ở bộ phận một cửa của Sở Tư pháp luôn niềm nở tiếp công dân.      Ảnh: V.H
Đội ngũ cán bộ ở bộ phận một cửa của Sở Tư pháp luôn niềm nở tiếp công dân. Ảnh: V.H

Từ đầu năm đến nay, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 42 quyết định công bố thủ tục hành chính; công bố công khai 286 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh. Trong đó, có 127 thủ tục mới ban hành, 91 thủ tục sửa đổi và công bố bãi bỏ 68 thủ tục không phù hợp. Cùng với đó, Sở tiếp tục tham mưu UBND tỉnh tiến hành rà soát 18 thủ tục hành chính nhằm kịp thời xây dựng các phương án đơn giản hóa để kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung; thay thế, bãi bỏ các thủ tục rườm rà, phức tạp.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật cũng được Sở Tư pháp triển khai đạt hiệu quả. Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp trong lĩnh vực này nhằm nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong công tác xây dựng văn bản quy phạp pháp luật trên địa bàn tỉnh. Sở đã tiến hành thẩm định 33 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; tự kiểm tra 21 quyết định do UBND tỉnh ban hành. Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã cập nhật, đăng tải 144 văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND tỉnh ban hành trên Cơ sở dữ liệu quốc gia nhằm tạo thuận lợi cho cá nhân và tổ chức tra cứu thông tin.

Để công tác kiểm soát thủ tục hành chính đạt hiệu quả, Sở tiếp tục công bố các thủ tục hành chính, lập danh mục các thủ tục đã được ban hành tại các quyết định của UBND tỉnh còn hiệu lực và gửi các cơ quan, đơn vị niêm yết công khai. Đồng thời, đôn đốc các cơ quan, địa phương rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính theo kế hoạch của tỉnh. Với nhiệm vụ được giao, Sở thường xuyên kiểm tra, theo dõi các đơn vị đã cam kết cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính; tham gia đoàn kiểm tra liên ngành về cải cách hành chính của tỉnh.

Công khai, minh bạch

Hiện nay, Sở Tư pháp có 6 phòng chuyên môn, nghiệp vụ, 2 tổ chức tham mưu tổng hợp và 5 đơn vị sự nghiệp với 65 công chức, viên chức. Trong 5 đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp thì có 3 đơn vị tự chủ hoàn toàn về tài chính, 1 đơn vị tự chủ một phần tài chính, 1 đơn vị được ngân sách nhà nước bảo đảm. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã tham mưu, đề xuất với lãnh đạo những giải pháp quan trọng nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác cải cách hành chính của đơn vị.

Bên cạnh đó, Sở Tư pháp cũng đã công khai, minh bạch các thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết. Cụ thể, Sở đã tiến hành rà soát và trình UBND tỉnh ban hành 5 quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực chứng thực, đăng ký giao dịch bảo đảm, nuôi con nuôi, hộ tịch… Theo đó, đã công bố mới 54 thủ tục hành chính, công bố sửa đổi 6 thủ tục và bãi bỏ 22 thủ tục thuộc lĩnh vực tư pháp.

Các thủ tục sau khi công bố được niêm yết công khai tại văn phòng và đăng công khai trên trang thông tin điện tử. Hiện nay, 5/5 đơn vị trực thuộc Sở đều niêm yết công khai các thủ tục tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, 100% thủ tục được đăng công khai trên trang thông tin điện tử của đơn vị. Đến nay, Sở Tư pháp có 148 thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, trong đó có 6 thủ tục cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4; 142 thủ tục cung cấp trực tuyến mức độ 2. Sở đã thực hiện hệ thống một cửa điện tử trong việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị thực hiện hộp thư điện tử công vụ trong phối hợp giải quyết công việc và hệ thống quản lý văn bản điều hành được sử dụng để giải quyết công việc giúp tiết kiệm thời gian và nhiều chi phí khác. Để phục vụ tốt nhu cầu của tổ chức và cá nhân, đơn vị đã triển khai 78 thủ tục áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000:2008.

Từ đầu năm đến nay, Sở Tư pháp đã tiếp nhận 1.352 hồ sơ yêu cầu cấp lý lịch tư pháp; cung cấp 406 thông tin lý lịch tư pháp cho các tỉnh khác và 751 dữ liệu lý lịch tư pháp điện tử cho Trung tâm Lý lịch Tư pháp Quốc gia. Bên cạnh đó, Sở còn tiếp nhận 2.590 thông tin lý lịch tư pháp và lập mới 353 hồ sơ lý lịch tư pháp.

Nhiều người dân khi đến thực hiện các thủ tục tại Sở Tư pháp tỏ ra hài lòng với cách giải quyết công việc, cũng như việc công khai, minh bạch các thủ tục. Ông Nguyễn Huy Nam (ở thôn Ia Ring, xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê) cho biết: “Tôi đến đây để xin cấp phiếu lý lịch tư pháp phục vụ việc đi lao động nước ngoài. Tôi thấy các bảng niêm yết thủ tục, giấy tờ cần thiết rất rõ ràng, cán bộ hướng dẫn làm thủ tục nhiệt tình vì vậy công việc của tôi giải quyết rất nhanh”.

Có thể khẳng định, công tác cải cách thủ tục hành chính ở Sở Tư pháp đã đạt được những kết quả nhất định, qua đó tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức đến giải quyết các thủ tục giấy tờ. Cùng với đó, việc tham mưu, đề xuất UBND tỉnh ban hành nhiều chủ trương, biện pháp để thực hiện nhiệm vụ này đã góp phần nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

Theo GLO

(Bấm vào đây để nhận mã)

Tin liên quan

60 năm chiến thắng điện biên phủ

Ảnh Xem tất cả >>

Video

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII: Thông qua 14 nghị quyết quan trọng

Công an Gia Lai: Hỗ trợ công dân các tỉnh đi xe máy từ vùng dịch về

Những chuyến xe nặng nghĩa tình

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Gia Lai bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Nông dân "bắt nhịp" nông nghiệp-dịch vụ

Tỷ giá - Thời tiết

Chọn thành phố

Liên kết website

Biển Hồ  Biển Hồ
Quản lý văn bản Văn phòng Tỉnh ủy
BlueZone
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Du lịch Gia Lai
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016
LÊN ĐẦU TRANG